Home , Haberler , Kadın bedeni üzerinden muhafazakâr politikalar yaşama geçiriliyor

Kadın bedeni üzerinden muhafazakâr politikalar yaşama geçiriliyor

TÜRKİYE|18.10.2017|TTB’den (Türk Tabipler Birliği) ‘vajinal sülük’ açıklaması:

TTB, son günlerde gündemde olan ‘vajinal sülük uygulaması’ ile ilgili bir açıklama yaptı. “Kadınlara dayatılan erkek egemen yaklaşım nedeniyle çok sayıda kadının cinsiyet organlarına dair şikayetlerini ayıplanma korkusuyla dile getirememekte, muayenelerini  yaptıramamakta olduğunu” belirten TTB, ‘vajinal sülük uygulaması kursu’nun  tıp camiasında büyük bir kaygıyla karşılandığını ifade ederek, “Kadın sağlığı tehdit altında” dedi. Açıklamada ‘kadın bedeni üzerinden muhafazakâr politikaların yaşama geçirilmeye çalışıldığına’ dikkat çekildi.

“Hacamat Enstitüsü” isimli bir kurum, geçtiğimiz günlerde ‘vajinal sülük tedavisi kursu’ verildiğine yönelik bir ilan yayınlayarak, Türkiye de dahil 17 ülke ve 41 şehirde “hacamat eğitimi” verildiğini açıklamıştı.

İnternet sitelerinde, “Sadece Türkiye ve Osmanlı zamanındaki uygulama tecrübesi değil, kurucumuz Süleyman Gök, Geleneksel Tıp alanında ileri derecede bilgileri olan Hindistan’dan Brezilya’ya Pakistan’dan Malezya’ya kadar takribi 17 kadar değişik ülkede Hacamat Eğitimi vermiş ve bu ülkenin Geleneksel Tıp uzmanları ile istişare etmiş bir uzmandır” ifadelerine yer veren kurum, kurs ve söz konusuyu uygulamalar hakkında TTB Merkez Konseyi’nden açıklama geldi.

“Kadınlara dayatılan erkek egemen yaklaşım nedeniyle çok sayıda kadının cinsiyet organlarına dair şikayetlerini ayıplanma korkusuyla dile getirememekte, muayenelerini  yaptıramamakta olduğunu” belirten TTB, ‘vajinal sülük uygulaması kursu’nun  tıp camiasında büyük bir kaygıyla karşılandığını ifade ederek, “Kadın sağlığı tehdit altında” dedi.

TTB’nin açıklamasının tamamı şöyle:

‘Geleneksel’ denilen uygulamaların ölümcül riskleri

Geleneksel olduğu ve hastalıklara iyi geldiği söylemleriyle meşrulaştırılan ve bir günlük kurslarla herkes tarafından uygulanır ve ulaşılır hale getirilerek yaygınlaştırılan sülük ve hacamat tedavisi gibi uygulamalar, halkın sağlığını tehdit etmektedir. Kadın cinsiyet organları, dış ortama açılmaları ve karın boşluğuna komşu olmaları nedeniyle özel hijyenik koşulları, hijyenik muayeneyi ve tedaviyi gerektiren organlardır.

Öte yandan özel bilgi, beceri ve teknik donanım gerektiren asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon (mikropsuzlaştırma) gibi uygulamalar, tüm dünyada hem insan ölümlerini hem de cinsiyet organı hastalıklarını, doğum, düşük gibi durumlarda kadın ölümlerini azaltan çağdaş tıp uygulamaları olarak kullanılmaktadır.

Kadın genital organları ve hastalıklarına ilişkin bilgilerin artması, koruyucu önlemlerle birlikte tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda, günümüzde kadın üreme sisteminde hastalığa yol açan patolojilerin hemen tümü teşhis ve tedavi edilebilir olmuştur. Kadın genital sistemi hastalıklarına ilişkin tıbbın geldiği aşama böyleyken ve üstelik üreme dönemindeki kadınların büyük bir oranında kansızlık olduğu biliniyorken, kan emen sülüklerle tedavi ya da hacamat gibi kanın akıtılmasına dayalı uygulamaların kadınlardaki kansızlığı derinleştireceği, var olan hastalıkların teşhis ve tedavisini geciktireceği, kanayan bir organa hijyenik kurallar ve koşullar sağlanmaksızın herkes tarafından yapılabilen girişimlerin kanda mikroorganizmaların artışına neden olarak kadınların ölümüne yol açabileceği ortadadır.

Kadın bedeni üzerinden muhafazakâr politikalar yaşama geçiriliyor

Kadın bedeni, muhafazakâr politikaların yaşama geçirilmesinin bir aracı işlevini görmektedir. Kadın cinselliğini yok sayan, hekimler arasında kadın doktor erkek doktor ayrımı yaparak kadınların erkek doktora muayene olmasını engelleyen, geleneksel değerler adı altında kadınlara dayatılan erkek egemen yaklaşım nedeniyle çok sayıda kadın, cinsiyet organlarına dair şikayetlerini ayıplanma korkusuyla dile getirememekte, muayenelerini  yaptıramamaktadır.

Bunun bir sonucu olarak, birçok kadın, cinsiyet organlarıyla ilgili kanamalı hastalıkların teşhis ve tedavisine ulaşamamakta ya da geç ulaşmakta; hâkim politikalar doğrultusunda kendilerine seçenek olarak sunulan bilim dışı yöntemlere başvurmak dışında bir çare bulamamaktadır. Bu duruma bağlı olarak, çağdaş tıp yöntemleriyle erken teşhisi ve tedavisi mümkün hastalığı olan kadınlar, tedavide gecikme ve bunun sonucunda ortaya çıkan ciddi sağlık sorunları nedeniyle kaybedilebilmektedir.

Öte yandan, yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde, geleneksel değerlere uygun olduğu için başvurulan bu tür uygulamalarda, uygulayıcıların kişinin özelde de kadının bedenini istismar ettiğine ilişkin örneklere sık olarak rastlanmaktadır. Hayatın kaybına kadar giden riskler taşıyan, aynı zamanda da insan bedeninin mahremiyetini ihlal eden bu tür uygulamalar asla kabul edilemez.

Talepler

Başta kadınlar olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden uygulamaları desteklemekten vazgeçilmesi; hacamat, sülük gibi geleneksel adı altında kabul edilen uygulamalara yönelik olarak denetim görevinin yerine getirilmesi; bu konuda yapılan kampanyaların, duyuruların, kursların yasaklanması, kurs ve tedavi veren merkezlerin kapatılması, uygulayıcılar ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması; bu yöntemlere başvuruya olanak sağlamayacak nitelikli sağlık hizmet sunumunu içeren bir sağlık politikasının acilen  oluşturulması öncelikli talebimizdir.

 

 

 

 

 

 

(gazete karınca)