Home , Avrupa , “İyi İşe Değer Sıfır Maaş“

“İyi İşe Değer Sıfır Maaş“

HAMBURG |21.04.2018| Hamburg’ta kötü şartlarda ve çok düşük iş ücreti koşullarında çalışanlar için eylem yapıldı. Yemek satışı olarak bisikletlerle servis yapan işletmelerde çalışanlarla dayanışma eylemi anarşist bir kurum ve sendikal çalışma içerisinde ki bir grubun organize ettiği eyleme ATİF taraftarlarıda katılarak destekledi. Yine ATİF Hamburg içerisinde sosyal danışmanlık faaliyeti yürüten ALERTA grubu da eyleme katılarak destek sundu.

Geçtiğimiz Hafta gerçekleşen eylem Feldstrasse bölgesinde gerçekleşti. Döviz ve pankartlarla hazırlanan bildiriler insanlara dağıtıldı. Kötü şartlarda çalışan bisikletli serviscilerinde katıldığı eylemde yoğun bilgilendirme yapıldı. Ve konuya ilişkin insanlara bildiri dağıtımı yapıldı. Cuma günü (13.04) gerçekleşen eylemde 13.Cuma kötü gün temalı afişlerde kullanıldı.

“İyi İşe Değer Sıfır Maaş“

Hamburg’ta Deliveroo firması gibi 2 firma daha bisikletli servisçiler kullanarak yemek satışı yapıyor. Bu firmalarda çalışan emekçiler çok düşük ücretle ve yaptığı satış kadar ücret alıyorlar. Bu tarz durumlar ve iş veren sendikasının dayatmalarıyla beraber kötü koşullar ve emek sömürüsünü teşhir eden eylem gerçekleştirilerek emekçilerin haklarının korunması gerektiği vurgulandı. Eylem dağıtılan bildirilerle beraber son buldu.