Home , Avrupa , İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ 1 MAYIS’ta MEYDANLARA!

İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ 1 MAYIS’ta MEYDANLARA!

1 mayis_trİşçiler, emekçiler,

Başta işçi sınıfının ve ezilen halk kesimlerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan yeni bir 1Mayıs daha geliyor. 1 Mayıs, Işçilerin sınıf-bilinciyle soyunduğu şanlı kavgasının en güçlü uyanışını, ezilen halk kesimlerinin her türlü zulüm ve baskıya karşı mücadelelerindeki dayanışmalarını, emekçi milyonların sömürüden ve aşağılanmadan kurtulmak için yürüttükleri mücadelelerini kutladıkları tarihsel bir gündür.

İşçiler, emekçiler,

Emperyalistlerin egemenlik kurmak için izledikleri savaş politikaları sonucunda dünyanın birçok yerinde ve özellikle de Orta- Doğu, Kuzey-Afrika ve Ukrayna gibi coğrafyalarda yaratılan istikrarsızlık nedeniyle ezilen halklar, işçiler, emekçiler, kadınlar, çocuklar kanlı bir vahşetin tam ortasındadır ve tanığıdırlar. Emperyalistlerin uşakları yerel gerici egemenler ve onların türevi gerici örgütler tarafından barbarca zulme maruz kalıyor ve katlediliyorlar. Bu ortamdan kaçan, göçe zorlanan milyonlarca yoksul yaşamlarını güvende sürdürebilmek için düştükleri AB yollarında Akdeniz ve Ege sularında, sınır hatlarında binlercesi can vermektedir. AB emperyalistleri T.C. ile girdiği işbirliği sonucu kapılarını mültecilere kapatmakta, mültecileri geldikleri ülkelere geri göndermek istemektedir. Türk hükumetiyle AB emperyalistleri kirli çıkar pazarlıkları yürütmekte, anlaşmalar imzalamaktadırlar. Yıllık 3 milyar Avro karşılığında Türk hükumetini Ege sularında mültecilerin önünde barikat olarak dikmektedirler. Almanya’da ve tüm Avrupa ülkelerinde yabancı düşmanlığı körükleniyor. Avrupa’da ırkçı dalga giderek ivme kazanıyor.

2016’nın 1 Mayıs’ın kutlamaya hazırlanan işçi ve emekçiler 2008’de başlayan ve giderek derinleşen ekonomik krizin ağır yükü altındadırlar. Bugün açısından AB ülkelerinde işsizlik 13% lere tırmanmıştır. AB ülkelerinde yoksulluk artmakta ve yaşam standartları her geçen gün kötüye gitmektedir. AB ülke iktidarları krizin maliyetini işçi sınıfının ve emekçilerin üzerine yükleme gayretindedirler. Bu anlamda AB’deki iktidarlar çözümü işçi sınıfı ve emekçilerin üzerinde ki sömürüyü arttırmada, sosyal haklarını kısıtlamada ve örgütlülüklerine saldırmakta bulmaktadır.

Almanya’nın Kurmaylığında ki AB ülkeleri Ortadoğu politikası ve göçmen pazarlıkları için Türkiye’ye göz kırparken, devrimci ve demokratik mücadele yürüten göçmen örgütlerine saldırmaktan geri durmuyor. Avrupa’da 30 yılı aşkın bir süredir anti-emperyalist, anti-faşist mücadele yürüten kurumumuz ATİK’e yönelik saldırılar sonucu 10 devrimci arkadaşımız 1 yıldır Alman hapishanelerinde, izolasyon hücrelerinde tutuklu bulunmaktadırlar. Kimliğimize, inancımıza yönelik politik bir saldırı ile yüz yüzeyiz. Bu yıl 1 Mayıs’ta “ATİK’li tutsaklar şahsında tüm politik tutsaklara özgürlük“ sloganlarıyla da meydanları dolduralım.

Türkiye’de, AKP T.Kürdistan’ında yürüttüğü haksız savaşı arkasına alarak yükselttiği şovenizm zehriyle, işçi sınıfının kazanılmış haklarına azgınca saldırmakta, savaşın faturasını geniş emekçi kesimlere ödetmeye çalışmaktadır. Hakim sınıflar patron tarafından istediği zaman işe çağrılan, istendiğinde işten atılabilen, sendikaya üye olmayan, hiçbir güvencesi olmayan modern köleler yaratma peşindedir. Türkiye işçi cinayetlerinin, taşeron çalıştırmanın tavan yaptığı bir ülke durumuna gelmiştir. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Avrupa’da ve tüm dünyada işçilerin tepkileri, grevler, direnişler, fabrika ve iş yeri işgalleri; yani sınıfın öfkesi bize artık mücadelenin daha da gelişeceğini göstermektedir.

İşçiler, emekçiler,

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta: Emperyalist sömürü ve talana dur demek için…
Eşitlik, özgürlük ve adalet için…
Irkçı politikaları boşa çıkarmak için…

ATİK tutsakları şahsında tüm politik tutsaklara özgürlük için…
Tüm işçi ve emekçi halkımızı, göçmen emekçileri alanlara çıkmaya çağırıyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs! – Biji Yek Gulan!
Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşin!