Anasayfa , Avrupa , İNSAN HAKLARININ İLANININ 65. YILINDA İNSANLIK, EMPERYALİZMİN ÇIKARLARINA KURBAN EDİLMEYE DEVAM EDİLİYOR!

İNSAN HAKLARININ İLANININ 65. YILINDA İNSANLIK, EMPERYALİZMİN ÇIKARLARINA KURBAN EDİLMEYE DEVAM EDİLİYOR!

atik-logo arkasi beyazATİK |05-12-2013 | Uluslararası arenada insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için, Birleşmiş Miletleri tarafından “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak ilan edilen 10 Aralık, ilan edildiği 1948’den bu yana tüm Dünya’da kutlanmaya devam ediliyor. İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi ve insan saygınlığının istenilen bir düzeye kavuşturulması için ilan edilen bu gün uzun yıllar süren mücadele sonucundan ödenen milyonlarca bedel sonucunda ortaya çıkan bir kazanım olmuştur. 1948’den günümüze kadar Uluslararası alanda Dünya insan hakları günü olarak kutlanan her 10 Aralık’ta, insanlığa karşı işlenen suçların listesi de kabarmaktadır.

Her geçen gün İnsanlığa karşı yeni suçlar işlenirken, İnsanlık emperyalist politikalara kurban edilmeye devam ediliyor. 10 Aralık, insanların doğuşta eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden, uluslararası bir belgenin kabul edilişinin ilanıdır. 10 Aralık insan hakları günü, Birleşmiş Miletler tarafında insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesi için ilan edilse de; insanlık, bugünü ilan eden bu kurum tarafında emperyalist-kapitalist çıkarlara kurban edilerek her türlü zulme reva görülmeye devam ediliyor. Bugünü insanlık yararına ilan eden Birleşmiş Miletler, emperyalist ülkelerin çıkarları söz konusu olduğunda; insanlık adına ilan ettiği bugünü çok çabuk unutarak, özelikle ezilen mazlum halkların zulüm altına alınarak yok sayılmasına ortak olmayı da ‘ihmal’ etmiyor.
Fransız halkının büyük bedeller ödeyerek 1789’da gerçekleştirdiği “Büyük Fransız Devriminden” sonra ilk “İnsan Hakları Beyannamesi” yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu anlamda insanlık adına büyük bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. İnsanlık tarihinde atılan bu önemli adım 19. Yüzyıl da gelişerek devam etmiştir. Yirminci yüzyılda ortaya çıkan iki emperyalist paylaşım savaşlarında milyonlarca insanın katledilmesi ve milyonlarca insanın sakat bırakılarak, insanlığa karşı işlenen suçların çoğalması, insan haklarını savunan ülkeleri ile kurumları daha etkin harekete geçirmiştir. Buna bağlı olarak BM bünyesinde insan haklarını iyileştirmek için bir İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuştur. Yapılan antlaşmada önemli bir yer tutan insan hakları ilk kez 10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulunca kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile özel bir belge ile resmileşmiştir. Buna istinaden tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesi için birçok ülkede uluslararası mekanizmalar oluşturularak hareket edilmiştir.
 Bu gelişmelerin devamında insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanabilecekleri uluslararası mahkemeler kurulmuştur. İnsanlığa hizmet için kurulan bu mahkemeler günümüzde, emperyalist tekellerin çıkarlarına hizmet eden bir konumda görevlerini icra etmekteler. İnsan Hakları Bildirisi ile tüm Dünya’da insanlar; hangi ırktan, hangi dil ve dinden olursa olsun kardeş ilan edilerek, birbirlerine karşı hak ve özgürlükler noktasında eşit kabul edilmişlerdir. İnsan haklarının ne olduğu bu bildiri ile açık bir şekilde ilan edilmesine rağmen, günümüzde milyonlarca insan, insan olma hakkında ve özgürlüklerinden yoksun, aç ve sefil bir şekilde yaşayarak, işkenceye tabi tutularak katledilmekteler.
1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; “insan haklarının anayasası” olarak tanımlanmasına, insanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri garanti altına almasına, her insanın işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan etmesine rağmen, bugün en demokratik hak alma talebinde dahi insanlar kötü muameleye tabi tutularak en ağır cezalara çarptırılmaktalar. Yüzde doksan dokuzlar aşağılanarak bu uygulamalara maruz kalırken, ilan edilen insan hakları beyannamesinde bu haklardan mahrum bırakılmaktalar.
 İnsan haklarına azami önem veren anti-emperyalist bir kurum olarak, tüm insanlığa yönelik işlenen suçlar ile özellikle ezilen mazlum halklara yönelik işlenen suçlara karşı sesimizi daha gür bir şekilde haykıracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm duyarlı kesimleri insanlığa karşı işlenen bu suçları bertaraf etmek için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Dünya’da günlük olarak binlerce insanın kötü muameleye tabi tutulmasına sesiz kalarak ezilenlere karşı işlenen insanlık suçlarına ortak olan Birleşmiş Miletlerin bu tavrını kınıyor, altına imza atarak ilan ettiği ’’İnsan Hakları Bildirgesine’’ sahip çıkarak insanlığa karşı işlediği suçlara derhal son vermeye çağırıyoruz.
İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK!