Anasayfa , Avrupa , İltica Hakkı İnsan Hakkıdır Engellenemez! Mültecilere Yönelik Cadı Avına Son!

İltica Hakkı İnsan Hakkıdır Engellenemez! Mültecilere Yönelik Cadı Avına Son!

ATIK logoATİK | 15-10-2014 | 13 – 26 Ekim 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne üye ülkeler mülteci ve kağıtsızlara yönelik bir operasyon kararı almışlardır. Bu tarihler arasında ‘Mos Maiorum’ olarak adlandırdıkları insanlık dışı bir uygulamayı pratiğe koyacaklardır. Dönem başkanlığını yürüten İtalya’nın başını çektiği bu uygulamada, bir çok Avrupa Birliği üyesi ülke de bu operasyona dahil olacaktır. Binlerce polisin görevlendirilerek başlatılan bu saldırıda ki amaç; iltica hakkının kısıtlanarak, mültecilerin kısıtlı olan hak ve özgürlüklerinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

İlticacılar ve kağıtsızlara yönelik 13 Ekim günü başlatılan bu operasyon 26 Ekim 2014 tarihine kadar devam ettirilecektir. İnsan hak ve özgürlükleri noktasında etkin olan Statewatch örgütünün elde ettiği belgeye göre, operasyonun amacının insan kaçakçılığı yapan örgütlere yönelik olduğu iddia edilse de, esas hedef mülteci akımını önlemek ve onlar üzerindeki baskıyı artırmaktır. Aynı zamanda ilticacılara ve kağıtsızlara yönelik koordineli ve kapsamlı bir sindirme girişimidir. Bu operasyonda Avrupa Birliği sınırlarını korumakla kurulan Frontex ve Europol’un görevlendirilmesi bunun somut örneğidir.

Bu operasyon ile birlikte olağanüstü hal ilan edilen Avrupa ülke ve şehirlerinde toplumun yoğun olduğu meydanlarda, garlarda ve metrolarda insanlar polisin keyfiyetçi tutumuna maruz kalacak, rengi ve görünüşü farklı olan kişiler polis tarafından alı konulup sorguya tabi tutulacaklardır. Mülteci akımını önleme adı altında uygulamaya konulan bu politika ilan edilmemiş bir sıkıyönetim olacaktır.

Kendi yaşadıkları ülkelerde emperyalist savaş ve talandan dolayı hayati tehlikelerden kurtulmak için ülkelerini terk ederek Avrupa’ya gelen mültecileri hedef alarak uygulamaya konulan bu politika insanlığı aşağılayan ve onurunu zedeleyen bir yönelimdir.

Emperyalistler dünyayı yeniden paylaşmak için başta Ortadoğu olmak üzere birçok bölgeyi kan gölüne çevirmiş durumdalar. Bu pazar dalaşından dolayı yüz binlerce mazlum yoksul insan katledilirken, milyonlarca insanda yerinde yurdunda edilmektedir. Yerinde yurdunda edilen ezilen mazlum halklar canlarını kurtarmak için dayandıkları Avrupa kıtasının kapılarında da farklı katliam ve baskılara maruz bırakılmaktadırlar. Bu da yetmiyormuş gibi Avrupa ülkelerine iltica etmeyi yada kaçak yollarla girmeyi başaran mültecilere yönelik her yeni gün insanlığın kabul edemeyeceği yeni baskıcı yasalar devreye koymaktadırlar.

Avrupa Birliği’nin bu insanlık dışı uygulamalarına kınıyor, başta kağıtsızlar ve ilticacıları hedefine koyan ve tüm işçi ve emekçileri kapsamına alan bu operasyonun derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Tüm duyarlı kişi ve kurumları bu olağan üstü hal uygulamasına karşı tavır almaya çağırıyoruz.

Olağan Üstü Hal Uygulamasına Hayır!

İltica ve Kağıtsızlara Yönelik Sınır Dışı Uygulamalarına Son!

 

ATIK-Mülteci_Avı

ATIK-Mülteci_Avı pdf