Home , Avrupa , İltica Hakkı İNSAN Hakkıdır!

İltica Hakkı İNSAN Hakkıdır!

01 RESİM BERNBERN| 28-06-2014 |İsviçre devletinin son yıllarda artarak uygulamaya koyduğu ırkçı ve ayrımcı yasalar nedeniyle, özellikle mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamaların artığı bir dönemde, 28 Haziran ilticacılar günü nedeniyle İsviçre’nin Bern şehrinde yapılan yürüyüşle, gerici uygulamalar protesto edildi.

28 Haziran 2014 tarihinde anti-faşist yerli kurumların organize ettiği göçmen kurumlarında katıldığı Bern Kantonunda bir eylem gerçekleştirildi. Eylem ilticacılar günü nedeniyle “Irkçı ve Ayrımcılığa Hayır!” sloganıyla gerçekleştirildi.

Bini aşkın bir kitle katılımın olduğu eylemde, İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu (İTİF) ve Yeni Demokratik Gençlik (YDG) olarak,  “İltica Hakkı İnsan Hakkıdır!”  Almanca sloganlı pankart ve flamalarımızla eyleme katıldık.

Yürüyüşte yaşasın enternasyonal dayanışma sloganların yanı sıra ırkçı ve ayrımcı politikalar protesto eden kitle, Bern Kanton Meclisi önüne kadar yürüdü. Meclis önünde yapılan konuşmalarda, “İsviçre derhal ırkçı ve ayrımcı politikalardan vaz geçmelidir.” “Hiç bir insan illegal değildir.” “ Herkese oturum ve iş hakkı tanınmalıdır.!” Denilerek Meclisi görev çağrıldı.

Genç kitlenin yoğun katılım sağladığı yürüyüşe, Anti-Faşist kurumların yanı sıra Türkiyeli göçmen kurumlarından, İTİF, YDG, İGİF, SKB, İDHF katılarak destek verdi.

01 RESİM BERN

03 RESİM BERN02 RESİM BERN