Anasayfa , Takvim , II. Avrupa İşçi Konferansı (FRANKFURT)

II. Avrupa İşçi Konferansı (FRANKFURT)

iscikonferansi_2AVRUPA | 05 – 04 – 2014 | II. Avrupa İşçi Konferansı 5 – 6 Nisan 2014 tarihlerinde Frankfurt’ta yapılacaktır.

Detaylı bilgiler yayınlanacktır…

“Avrupa’da Sınıf Hareketi ve Göçmenler” alt başlığı altında düzenleyeceğimiz
İşçi Konferansına tüm işçi ve emekçileri katılmaya çağırıyoruz!
2008’de ABD’de patlak veren mali çıkışlı ekonomik kriz günümüze kadar farklı
boyutlarda tahribatlar yaratarak devam etmektedir. Bu krizden en çok etkilenen Avrupa’daki
işçi ve emekçiler olmuştur. Kriz bahanesiyle işçi ve emekçilere yönelik
saldırılar ve işten çıkartmalar en üst seviyeye tırmanmış durumda. Burjuvazi kendi
ekonomik krizinden kaynaklı içinde bulunduğu bunalımın tüm faturalarını emekçilere
kesmeye çalıştığı süreç derinleşerek devam etmektedir. Saldırıların en başında,
esnek üretim, güvencesiz iş, çalışma saatlerinin uzatılması, ucuz iş gücü, taşeronlaştırma
ve kiralık işçiliğin yaygınlaştırılması olarak görülmektedir.
Krizin derinleşmesiyle birlikte yerli ve göçmen emekçiler arasında birliği parçalamak
için Avrupa’da devletler eliyle ırkçılık ve ayrımcılık geliştirilmektedir. Gelinen
aşamada ırkçılığın artık kurumsal bir şekilde ele alınması, göçmen işçi ve emekçilerin
yoksulluğun ve işsizliğin nedeni olarak gösterilerek işçi ve emekçilerin birliğinin
parçalanması için uygulamaya konulan politikalarda ortaya çıkmaktadır.
Emperyalist-kapitalist sistemin, ciddiyetle ele alarak belirlediği ve epeyce yol aldığı,
bir plan program dahilinde pratiğe koyduğu bu saldırı paketlerinin amaca ulaşmasını
engellemenin yegâne yolu, yaşadığımız coğrafyada işçi ve emekçiler ile ortak
sorunlarımız üzerinde birlikte hareket etmekle mümkün olacaktır. Bunun içindir ki
22. Kongremizde belirlediğimiz işyeri ve sendikal çalışmanın hedefi, göçmen işçiler
ile yerli işçi ve emekçilerin ortak çalışmanın yaratılmasıdır.
Bugün göçmen işçi ve emekçiler olarak görevlerimizin başında, göçmen işçi ve
emekçilere yönelik saldırılara karşı durmayı içerdiği gibi, işçi sınıfına yönelik saldırılara
karşı durmayı da içine almaktadır. Bunun yanında ırkçı ve ayrımcı uygulamalara,
göçmenlikten kaynaklı maruz kaldığımız saldırılar ile kadınlara ve gençliğe
yönelik her türlü saldırılara karşı bir yönelime girmemizi beraberinde getirmektedir.
İşçiler, Emekçiler!
5-6 Nisan 2014 tarihinde “Avrupa’da Sınıf Hareketi ve Göçmenler” alt başlığı
altında organize edeceğimiz işçi konferansında; Avrupa’da bir çok ülkede işçilerin
katıldığı, kendi ülkelerindeki sorunları, sendikal örgütlenmeleri ve iş yerlerinde neden
ve nasıl örgütlenilmesi konuları üzerine tartışmalar yürütülecektir. Özellikle göçmenlerin
sınıf içindeki yeri ve önemini, yerel işçiler ile birlikte ortak hareket etmenin
olmasa olmazlığı ile mevcut sendikaların durumunu tartışarak açığa çıkarmayı hedeflemektedir.
Çalıştığımız işyerlerinde her türlü saldırı ve sömürüye karşı koymayı,
ekonomik ve demokratik kazanımlarımızın korunarak geliştirilmesini sağlamak için
örgütlenmeliyiz. Bu amaca hizmet etmesi için düzenleyeceğimiz işçi konferansına
sizleri katılmaya, birlikte tartışmaya ve birlikte örgütlenmeye çağırıyoruz.
ATİK – Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu