Anasayfa , ATİK , Hindistan’da ki Naxalit Hareket Ve Adivasi Halkıyla Enternasyonal Dayanışmayı Büyütelim!

Hindistan’da ki Naxalit Hareket Ve Adivasi Halkıyla Enternasyonal Dayanışmayı Büyütelim!

ATİK | 27 – 01 – 2010 | Hindistan’ın bazı eyaletlerinde adeta ‘ezilenlerin ezileni’ durumuna getirilen korkunç sefalet içindeki halk yığınları birleşerek yeniden bir isyan hareketi başlattılar. Özellikle 2008 yılı boyunca Doğu ve Orta Hindistan’da gelişen ve artık başka bölgelere de yayılan bu halk hareketi, 21. yüzyılda sömürüye, zulme ve her türden gericliğe karşı ‘dünyanın en sefilllerinin’ yeni bir isyanı olarak şekillenmektedir. Uluslararası demokratik, ilerici, enternasyonalist kamuoyu bu halk hareketinin gelişen mücadelesini, ileri sürdüğü talepleri ve toplumsal hedeflerini yakından takip etmelidir.

Hindistan devleti halkın taleplerine kulak vermek yerine, bu hareketi kanla ve şiddetle çok yönlü bastrımak için başta Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Batı Bengal, Bihar, Maharashtra ve Jharkland gibi direnişin örgütlendiği bölgelere 100.000 civarı özel güvenlik elemanlarından oluşan bir askeri gücü göndermektedir. İktidardaki hükümet,  emrindeki para-militer milis güçleri yanında, özel eğitimli ‘CoBRA’ adlı güvenlik birimlerini de operasyonlara dahil etmek istemektedir. Özel kuvvetlerden oluşan karadan ve havadan yönlendirilen ortak bir operasyonel hareketle, ‘isyancı halk’ sindirilmek hatta katledilmek istenmektedir.

Finans kapitalin emrindeki Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ve İçişleri Bakanı P. Chidambaram, büyük bir sahtekarlık örneği sergileyerek, isyancıları ‘Hindistan’ın iç güvenliğinde en büyük tehdit ve kalkınmanın önündeki engel’ olarak gördüklerini ilan ettiler. Burjuva-feodal sömürü ve baskıyı halka kanıksatmakla görevlendirilmiş ve onurunu satılığa çıkarmış uşak medyanın büyük bir kesimi ise hükümetin şiddet ve iç savaş histerisini güçlendiren bir pozisyon almaktadır.

Özellikle halkın en fakir ve yoksul kesimlerinin, kabilelerin ve dalitlerin (Hindistan’da en alt hiyerarşide yer alan halk katmanı) büyük çoğunluğunun desteğini alarak gelişmektedir bu isyan. Düzen içiliğe ve düzenin bütün çözümsüzlüklerine karşı yeni bir isyan olarak profile olan bu hareketin Hindistan egemenlerince gül yağmuruyla karşılanması beklenmiyor. Ancak Hindistan egemenleri yüzyıllardır vazgeçmedikleri despotik kast sistemi, dayatttıkları fütursuz sömürü ve dizginsiz zulüm politikalarının karşılığı olarak ektikleri zulmün ürününü biçmektedirler.

Hindistan’da cirit atan çokuluslu tekellere, ve bunların burjuva-feodal/ komprador nitelikli yerli işbirlikçilerine, yine bu kesimlerin denetimindeki devlet aygıtı ve bürokrasinin sömürü ve zulmüne karşı;  işçilerin, köylülerin, kabilelerin, dalitlerin, etnisitelerin yani ‘yerkürenin baldırı çıplaklarının’ birleşik bir nehri olarak coşmaktadır maoist halk hareketi.

Ne istiyorlar: Bu halk hareketinin temsilcileri reform kırıntıları veya aldatmacaları yerine baskıcı rejimin tümden gözden geçirilmesini ve daha demokratik bir Hindistanın inşa edilmesini istediklerini söylüyorlar.  Aşırı zengin güçlü azınlığın sürdüregeldiği devlet şiddetine ve adaletsizliğine dayanan sistem yerine, halkın dolaysız iradesinin yansıtıldığı halkçı bir demokrasi istiyorlar. Toprak reformu yapılmasını, toprak ağalığının son bulmasını ve topraksız köylüler için kalıcı adaletin tesis edilmesini istiyorlar. Uluslararası sermaye ve finans çevreleriyle işbirliği içinde hareket ederek küçük üreticiyi, köylüyü ve işçiyi iflasa sürükleyen ve yüzbinlercesinin intiharına sebep olan tefeci/tüccar diktasının son bulmasını talep ediyorlar. Yüzyıllardır halkı demokratik haklardan, yaşam standartlarının yükseltilmesinden, eğitim hakkından ve insan onuruna sahip olma hakkından alıkoyan, varlığıyla verili düzene hizmet eden, ortaçağ kalıntısı gerici kast sisteminin derhal lağvedilmesini dillendiriyorlar. Hindistan’da bağlı olarak yaşamak zorunda bırakılan ezlen-bağımlı uluslar için kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkının verilmesini istiyorlar. Bu hak tanınmadan hindistandaki etnik ve milli azınlıklar, uluslar arasında gerçek bir birliğin ve kardeşliğin mümkün olamayacağını söylüyorlar.

Avrupa ilerici kamuoyu olarak demokrasi güçlerine ve bizlere düşen görev; Hindistan’da gelişen halk hareketini ve meşru taleplerini anlamak ve desteklemek olmalıdır. Hindistan devleti ve hükümetinin halka karşı savaş politikasını teşhir etmek, bu haksız savaşı durdurmasını istemekolmalıdır.  Batılı/yabancı çok uluslu tekellerin ve Hindistanlı şirketlerin madenleri ve doğal kaynakları rahatça sömürme adına bu savaştan çıkarlarını engellemek olmalıdır.  Hindistan halkının toplumsal adalet, politik katılımcılık, demokrasi ve sermaye boyunduruğundan kurtuluş mücadelesini desteklemek demek; finans kapitalin ve kapitalist iktisatın yarattığı krizlerinin bedelini ödemeye hayır demektir. Hindistan halkının mücadelesini desteklemek demek; Asya, Afrika, Latin Amerika’da yeniden yüksek sesle dillendirilen ‘başka bir adil ve paylaşımcı dünya istiyoruz’ talebini somutlaştırmak demektir. Enternasyonal dayanışma göstermek isteyen herkesi, Singh Hükümeti’nin militarist politikalarını protesto etmeye ve Hindistan halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

Enternasyonal Dayanışma Eylemlerine Kitlesel Katılalım!

Tarih: 5 Şubat 2010

Saat 10.00 – 12.00

Bildiri indir

Açıklama Almanca

Almanya ve Avrupa’daki protesto adresleri:

Indisches Generalkonsulat Frankfurt am Main
Friedrich Ebert Anlage 26, Tel: (069) 1530050 , Fax: (069) 554125, admn@cgifrankfurt.de,

Außenstelle der Indischen Botschaft- Essen, Boehnertweg 9,Tel.: (0201) 8680420,

Indisches Generalkonsulat Hamburg, Raboisen 6, 20095 Hamburg, Tel.: (040) 338036,

Fax : (040)323757, E-mail: cgihh@aol.com

Indische Botschaft Österreich: Kärntner Ring 2, A-1015 Wien, Tel: 0043/222-505 86 66,
Fax: 0043/222-505 92 19,

Indische Botschaft Schweiz : Kirchenfeldstr. 28, CH-3005 Bern, Tel: 0041/31-3511110, Fax: 0041/31-3511557, Indisches Generalkonsulat Genf: 9, Rue du Valais CH 1202 Genf, Tel: 0041/22-7384548, Fax: 0041/22-7315129,

Botschaft von Indien in Paris: 15, rue Alfred Dehodencq, 75016 Paris, eiparis.adminin@wanadoo.fr

Indische Botschaft in Brüssel: 217, Chaussee de Vleurgat, 1050 Brussels, Telephone: +32 (0)2 64 India House, Aldwych, London: WC2B 4NA. WC2B 4NA, Tel: 020 7632 3035 Tel: 020 7632 3035 09140, +32 (0)2 6451850, Fax: +32 (0)2 6489638,  +32 (0)2 6451869

Botschaft der Republik Indien in Den Haag: 2 Buitenrustweg, The Hague 2517 KD Den Haag The Netherlands, Telephone: 070- 3469771, Fax: 070-3617072/3462594/3562523

Botschaft Indien, in  Italy-Rom, Via XX Settembre, 5 Via XX Settembre, 5,187 187, Telefon:
+39-06-488-4642 , Fax: +39-06-481-9539, Email: E-Mail: admin.wing@indianembassy.it

Indische Botschaft Spain: Avinguda de Pio XII 30-32, 28037 Madrid, Telefon: +34 913450209, Telefax: +34 913451112

Indische Botschaft in Griechenland: 3 Kleanthous Street, 10674 Athen, Telefon: 00-30-1-7216227, 7216481, Web: http://www.indembassyathens.gr/

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu

Konfederasyona Karker ên ji Tirkîye li Ewropa

Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa

Confederation Workers from Turkey in Europe

La Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe

Confederatie van Arbeiders uit Turkÿe in Europa