Anasayfa , Haberler , HDK’nin 3. Genel Kurulu gerçekleştirildi

HDK’nin 3. Genel Kurulu gerçekleştirildi

IMG_8147ANKARA |26-10-2013 |Halkların Demokratik Kongresi 3. Genel Kurulu 75 ilden gelen delegelerin katılımıyla Ankara’da toplandı. Kocatepe Kültür Merkezi’nde toplanan ve “Umuda yolculuk” şiarıyla düzenlenen genel kurulun ardından yarın Halkların Demokratik Partisi’nin 1. Kongresi gerçekleştirilecek.

Genel kurula Gezi, HDK’nin yeniden yapılandırılması ve yaklaşan yerel seçimler vurgulu tartışmalar rengini verdi.

Genel Kurul’un başlamasına yakın, salondaki katılımcılar sık sık sürece dair sloganlar atarken, LGBT’lerin “Nerdesin aşkım? Buradayım aşkım…” sloganını kitleyle birlikte söylemesi dikkat çekti.

Genel kurul salonuna “Umuda yolculuk” renkli yazılı büyük pankartın yanı sıra çeşitli konulara değinen pankartlar ve dövizler asıldı. Ayrıca katılımcılara HDK faaliyet raporu, emek hareketinin yeniden yapılanması ve taşeron her yerde ölüm demektir; taşeron sistemine son! başlıklı kitapçıklar dağıtıldı. Diğer buluşmalarda da olduğu gibi, farklı etnik köken ile inançtan olanlar kendi dil ve kültürleriyle konuşmalar yaptı.

Gezi şehitleri başta olmak üzere bütün devrim şehitleri için gerçekleşen saygı duruşunun ardından, divan adına bir açılış konuşması yapıldı. Gencay Gürsoy tarafından yapılan açıklamada birçok konuya değinilirken, HDK’lilerin hala öncü kadro gibi davrandığı, yeni sürecin ancak bunun değiştirilerek göğüslenebileceği vurgulandı.

Divanın açılış konuşmasının ardından genel kurulun gündem maddeleri olarak önerilen “Siyasi faaliyet raporu”, “örgütlenme faaliyet raporu”, “karar tasarıları/önerilerin tartışılması” ve “delege seçimleri” katılımcılar tarafından onaylandı.

 

IMG 8147“yerelleşmeyi ve halklaşmayı büyütmek istiyoruz”

Siyasi faaliyet raporunun tartışıldığı gündemde hem raporun sunulduğu sırada hem de çoğu katılımcının konuşması “ajitasyon ve propaganda” yapılması diğer katılımcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Divana iletilen yazıda, gündem konuları hakkında konuşmaya özen gösterme ve divanın da bu konuda müdahaleci olması istendi. Faaliyet raporunda farklılıkların zenginlik ve eşitlik olacağı belirtilerek “yerelleşmeyi ve halklaşmayı büyütmek istiyoruz” denildi.

Ayrıca seçim sürecinin önemsenmesi gibi aynı zamanda sokaklardaki mücadelenin de büyütülmesi gerektiği  ifade edildi. Müzakere sürecinin sonuca eriştirilmesi için HDK’nin bütün gücünü kullanacağının altı çizildi.

Gündem tartışmasına rengini veren mesele Gezi direnişi olurken, konuşanların önemli bir kısmı özelde Gezi’de ama genel olarak süreçte HDK’nin misyonunu uygulayamadığı ve özeleştirel yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca bir konuşmacı dünya genelindeki krizden bahsederek kapitalizmin kalbi Amerika’da devletin kepenk indirdiğini söyledi ve mecliste de taşeronlaştırma ile kıdem tazminatının ciddi bir gündem olduğunu dile getirerek HDK’nin emek eksenli politika üretmesi gerektiğini önerdi.

 

“savaşan özgürleşir, özgürleşen güzelleşir!”

Siyasi faaliyet raporunun ardından, “örgütlenme faaliyet raporu” gündemine geçildi. Sunulan raporda geçen zamana rağmen meclislerin örgütlenmesi ve hareketliliğinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Gençlik ve kadın meclislerinin inşasının ve aktifleşmesinin de sürece göre çok geri kaldığı ifade edilirken, komisyonların da kurulduğu ancak işlevli hale getirilemediği söylendi.

Yeniden yapılanma sürecine değinen bir katılımcı, yapılan genel kurul sonrası tartışmaların bütün alanlarda sürmesi ve her HDK’linin bulunduğu meclislerde daha aktif bir çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Söz alan sanatçı Suavi; çalışma raporunda kültür, sanata verilen az kısmı ve bütün çalışmaların aktarılmamasını eleştirerek HDK’nin kültür, sanat ayağının öneminden bahsetti. HDP Milletvekili Sabat Tuncel ise önümüzde iki sürecin olduğunu belirterek şunları söyledi; “Barış ve çözüm sürecinde rol alıp, almayacak mıyız? Gezi’deki eşitlik, adalet, özgürlük, katılımcılık talepleri karşısında misyonumuza uygun hareket edecek miyiz?

Bir Kürt kadını da, toplumsal mücadelede ve de seçim sürecinde kadının öneminden bahsederek, “savaşan özgürleşir, özgürleşen güzelleşir!” şiarıyla yola devam etmek gerektiğini söyledi.

 

etha-20121110-hdk-kongre-02 1 displayKararlar 13 ana başlıkta toplandı

Örgütlenme faaliyet raporunun ardından yürütülen tartışmalar sonucunda 13 ana başlıkta kararlar toplandı;

– Yerinden ve yerel yönetim, demokratik özerklik.

– Kürt halkının haklarını anayasal güvenceye alan adli ve kalıcı bir barış kuruluncaya kadar barış mücadelesi.

– Anadilde eğitim hakkı.

– Emeğin kurtuluşu için her düzeyde yeniden yapılanma ve örgütlenme

– İşçi ve emekçilere yönelik saldırı girişimlerine karşı mücadele.

– Bütün din, mezhep, bireyler ile dine inanmayan bireylerin eşit yurttaşlık hakkı.

– Yeni bir toplum ve yeni bir kent yaşamı için Gezi direnişi.

– LGBTT’lilerin eşit yurttaşlığı hakkı.

– Örgütlenme ve ekoloji.

– HDK’nin yeniden yapılanması.

– Suriye halkları kendi kaderlerini tayin etmelidir. Suriye’nin tüm ezilenleri ve Rojava Kürdistan’ı halk devrimiyle dayanışma.

– Kadınlar ve yerel seçimler.

– Etik kurul.

Daha sonra 71 erkek, 72 kadın, 8 LGBTT birey olmak üzere 151 kişilik HDK Genel Meclisi seçildi. Genel Meclis 121’i asil, 30’u yedek üyelerden oluşuyor. Liste oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca DİSK Başkanı Kani Beko, Pertek HDK gibi birçok yerden genel kurulu selamlayan mesajlar okundu. Yarın ise “Umuda hoş geldiniz” şiarıyla Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda HDP’nin 1. kongresi gerçekleştirilecek.

Partizan ve YDG delegelerinin de katıldığı genel kurulda Partizan tarafından stant açılarak, yayınların  dağıtımı yapıldı.