Home , Avrupa , Göçmenlik, Bütünleşme, Kültürlerarası İletişim ve Yeni-Irkçılık Paneli Gerçekleşti

Göçmenlik, Bütünleşme, Kültürlerarası İletişim ve Yeni-Irkçılık Paneli Gerçekleşti

GİESSEN | 21 – 11 – 2010 | Almanya’nın Giessen Şehrinde 10 Kasım günü ‘Göçmenlik, Bütünleşme, Kültürlerarası İletişim ve Yeni-Irkçılık’ temalı panel yapıldı. ATİF Temsilcisi Mansur Akkaya, Sol Parti Temsilcisi Mihael Janitzki ve Nazi Karşıtları Örgütü Henning Mechärle’nin panelist olarak katıldığı ve Gülsenem Yılmaz’ın moderatörlük yaptığı etkinliğe etkinliğe ağırlıklı olarak Alman vatandaşları ve göçmenlerden oluşan 50 civarı dinlayici insan katıldı.

Giessen şehrinin en politik çevrelerinden birer-ikişer temsilcinin dinleyici olarak katıldığı ortak faaliyet esasen hedefine ulaştı. Bu  etkinlik sayesinde aktüel ırkçı kampanyaya karşı, bu üniversite şehrinde de, aktif bir ilerici duruş sergilenmiş oldu.

Kamuoyuna dağıtılan etkinliğin resmi çağrısında şöyle deniyordu: ‘’Almanya’da aylardır medya üzerinden yeni tipte ırkçı söylemlerle ‘düşünsel’ bir saldırı sürdürülmekte ve kamuoyu yanıltılmaktadır. Horlamacı ve ırkçı bir yaklaşım olan zenofobi (yabancı düşmanlığı) içinde yaşadığımız toplumu, çeşitli sınıf ver katmanları olumsuz bir biçimde ve hızla sarmaktadır. Yeni ırkçı söylemlerle fikirsel kundakçılık meşrulaştırılarak göçmenler ve alman halkı arasına nifak tohumları ekilmektedir. Ama biz biliyoruz ki; korku, tabu ve dıştalama üzerine kurulu düşünceler sadece kötülük, nefret ve hamaset üretir. Eskiden göçmenler ırkçılar tarafından milli aidiyetlerine göre dıştalanırlardı, şimdi ise inançlarına, kültürel şekillenişlerine ve politik düşüncelerine göre ötekileştirilmekte ve horlanmaktalar. ‘Uyum sağlamak istemeyen göçmenler’ veya ‘iyi ve kötü göçmenlenler’ gibi içi boş kavramlarla politika yapılmaktadır. Göçmenlere yönelik bütün eşitsizliklere meşruiyet sağlayan gerici nitelikli ‘göçmenler yasası’, hükümetlerin sosyal yıkım politikaları, Thilo Sarazin ve Horst Sehofer gibi politikacıların ırkçı söylemleri bu çirkin saldırıları boyutlandırmaktadır. Biz,  Giessen’de yaşayan duyarlı, ilerici göçmen ve almanlar olarak bu gidişata karşı kendi bölgemizde bir dalgakıran olabilmek için bu tartışma etkinliğini düzenlemekteyiz. Bütün ilerici insanları bu anlamlı etkinliğimize davet ediyor katkı sunmalarını bekliyoruz.’’

Giessen’de öğrenci harçlarına karşı üç sene önce yaklaşık on bin kişinin katıldığı yürüyüşten sonra ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri tarafından kurulan ‘Dayanışma ve Özgür Eğitim Kooperatifi’ aktivistleri ve ATİF aktivistleri bu panel etkinliğini  birlikte organize ettiler. Bahsi geçen Kooperatif üyesi olan bazı ATİF’li arkadaşlarımız yakın zamanda bu örgütlenme içinde interkültürel çalışma grubu oluşturdular ve kooperatifin cafeteryasında, her çarşamba günü, göçmenler ve yerli vatandaşlar arasında demokratik bir köprü kurma amacıyla ‘interkültürel Buluşma’ adında bir proje çalışması sürdürmekteler. Dolayısıyla bu paneli Dayanışma Koperatifi, İnterkültürel Proje Ekibi ve ATİF aktivistlerince birlikte organize edildi.

Panelde şu konulara üzerine sunum yapıldı. Henning Mächerle (VVN-Nazi Karşıtları Örgütü Temsilcisi), Teması: Dünde  ve Bugünde Irkçılık. Mansur Akkaya (ATIF- Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu), Teması Göçmenlerin Politik Katılımcılık Hakkı, Mıchael Janitzki (SOL PARTİ-Giessen), Teması: Alternatif Entegrasyon Politikaları şeklinde idi. İlgiyle dinlelen 20’şer dakikalık sunumların ardından sorular ve tartışma bölümü yapıldı. Soru ve tartışmalara yoğun bir ilgi vardı. Son turda panelistler gelen soru ve yorumlara 10’ar dakikalık cevaplar verdiler.

Bu etkinliğin ardından herkes göçmen emanzipasyonu (özgürleşmesi)ve yerli-göçmen dayanışması konusunda daha fazla faal olmak gerektiği konusunda birleştiler. Özellikle ATİF’in göçmenler için eşit haklar talebi, seçme ve seçilme hakkı talepleri  büyük ilgi gördü.  Toplantıya katılanlardan bir çoğu yeni bir etkinlik olduğunda haber verilmesi ve iletişim kurulması için tel. veya e-mail bağlantılarını verdiler. Hep birlikte hazırlan aperatif yemeklerin ardından etkinlik yeniden buluşma arzusuyla ve coskuyla sonlandırıldı.