Anasayfa , Haberler , Gira Mira köyündeki direniş nöbeti 11. gününde devam ediyor!

Gira Mira köyündeki direniş nöbeti 11. gününde devam ediyor!

Gira_Mira_direnişi_Özgür_Gelecek_2Merdin: Cizre ablukasını kırmak için örgütlenen Nusaybin Gira Mira köyündeki direniş nöbeti bugün 11. gününe girdi. Ülkenin birçok bölgesinden destek ve katılım sürüyor.

Bugün Antep ve Şırnak’tan direnişe destek olmak ve ablukayı kırmak için destek gelmesi bekleniyor. Burada direniş boyunca çeşitli eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu günde Saat 09.00’da Demokratik Özeklik konulu bir eğitim çalışması yapıldı. Eğitim çalışması Türkçe ve Kürtçe konuşmalarla gerçekleştirildi.

 

“Özyönetim düşüncesi demokratik özerklik talebini karşılıyor”

Eğitim çalışması, “Demokratik Özerlik ve insan yaşamı içersinde “sistem” gereksinimi” konu başlıkları ile yapıldı.

Tartışma ilk olarak, yönetimde halkın iradesi olmadıkça, felaketlere her daim gebe kalmanın kaçınılmaz olduğu yönünde başladı. TC ile gerçekleşen olumsuz müzakere sürecinin ardından, Özyönetim düşüncesinin demokratik özerklik talebini karşıladığı yönde devam eden tartışmalarda; “Demokratik Özerklik, ahlak ve etiğin hiçe sayıldığı kapitalist düzene yani bir bütün mevcut düzene karşıdır” vurgusu yapıldı.

Devamında ise kapitalist moderniteye karşı, demokratik uygarlık talebinin T. Kürdistanı’nda hayata geçme gerekliliği vurgulandı. Ayrıca T. Kürdistanı’nda toplumsal düzen, toplumsal yaşam ve komünal yaşam sisteminin talep edildiği yönünde devam etti tartışmalar.

 

Gira Mira direnişi Özgür Gelecek 6

Demokratik özerklik anlatımı şu başlıklar etrafında kısaca anlatıldı:

1) Siyasi boyut: Toplumlar arası ilişkiler ve iç düzen (ilişkiler) yeni devlet öngörmeyen ortak yaşam, ortak savunma, ortak dış politika temelinde aynı paydada olan diğer konularda (iç güvenlik, parlamento, bürokratik alanlar) bağlı olunan sistemle devletle olan bağ ve siyasi birliktelik.

2) Hukuki boyut: Yeni demokratik halkçı bir Türkiye anayasası. Cumhuriyetin kuruluşundan ve felsefesinden bu yana demokratik ve halkçı anayasa olmamış ve yapılmamıştır. Halkın felsefesini ve haklarını koruyan anayasa yoktur. İlk elden böylesi bir anayasaya ihtiyaç vardır. Özerk. Bölge ile devletin anayasal ruhu demokrasi perspektifinde ortak olmalıdır. Özerk bölgede kendine özgü anayasa olacak.

3) Özsavunma boyutu: bir ülke içinde demokratik özerk bölgesinin öz savunma (iç güvenlik) sağlama kaygısı taşıyan ve bunu hukuki boyuta taşıyan mekanizmanın işlemesidir.

4) Kültür boyutu: Öngörülen düzende herkes kendi kültürel yaşamını kuracaktır. Köy ve kent kültürü, dini etnik mezhebi, yaşam özgürlüğü ve kültürü halklar tarafından demokratik bir şekilde yaşayacak. Ayrıca kültürel bir miras olarak benimsenecek kültürel zenginleşmenin esas olduğu bir yaklaşım olacak.

5) Sosyal boyut: Gerçek ilkeli toplumsal yaşam çıkarlar doğrultusunda bireyi toplumsal dayanışma ve var olma açısından önemseyerek (bireyciliğe düşmemek için) ve bu değerler doğrultusunda sosyal toplumsal inşa süreci. Toplumsal acılar değerler zenginliklerin paylaşıldığı toplumsal sorunların tüm halka ulaştığı ve halkların birbirlerine yönelik merhem olma anlayışının inşa edilmesi ve örgütlenmesi esas alınmalı. Dayanışma ve imece ulusu bir toplum.

Gira Mira direnişi Özgür Gelecek 46) Ekonomik boyut: Toplumsal kâr ve faydacılığı temel alan, demokratik komünal ve paylaşımcı ekonomik düzen.

7) Ekolojik boyut: Doğa ile barış içinde, doğadan beslenen ve aynı zamanda doğayı besleyen tüm yapılaşma süreçlerinin doğal tahribatın önlemek algısıyla kurulumu esas alınacak. Tüketim toplumunun meydana çıkardığı atık ve yığınların doğal tahribata yol açmasına engel olmak. Dünya sadece insanların yaşadığı bir yer değildir.

8) Diplomasi boyutu: tüm halkların barış içersinde olduğu evrensel dayanışmanın esas alındığı toplumların dayanışma içinde yaşadığı dünya ideası.

9) Eğitim boyutu: toplumcu eğitim ve yetenekler doğrultusunda kişisel becerileri geliştiren eğitim modeli örnek alınacak ve demokratik özerkliğin önemli alanı olarak nitelendirildi.

Verimli geçen eğitim çalışması hararetli geçen tartışmaların ardından son buldu. Gira Mira direnişi büyüyerek devam ediyor.