Anasayfa , Avrupa , Fransa’da Devrimci Tutsakların Savunulması İçin Uluslararası Kolektif Kuruldu!

Fransa’da Devrimci Tutsakların Savunulması İçin Uluslararası Kolektif Kuruldu!

UPOTUDAKFRANSA | 27-01-2015 | Fransa’da birçok kurumun bir araya gelip imza attığı ortak bir deklarasyonla, sınıf mücadelesi içinde tutsak düşen devrimci tutsakların savunulması ve uluslararası dayanışmayı halklar arasında geliştirme hedefiyle Enternasyonalist Kızıl Kolektif kuruldu. İçerisinde Ulusararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (UPOTUDAK)’ın da yer aldığı kolektif, yayınladığı deklarasyonla kuruluşunu duyurdu.

Deklarasyonun Türkçe’ye çevrilmiş halini yayınlıyoruz;

LE CRI (ÇIĞLIK)

LE COLLECTIF ROUGE INTERNATIONALISTE (POUR LA DEFENSE DES PRISONNIERS REVOLUTIONNAIRES) ENTERNASYONALİST KIZIL KOLEKTİF (DEVRİMCİ TUTSAKLARI SAVUNMA)

 

Her türden baskıya karşı mücadele, bugün Fransa’da ve tüm dünyada merkezi bir mücadeledir. Emperyalist burjuvazisi, kitlelerin onlarca yıllık  mücadeleler sonucu  kazanılmış  olan haklarına her geçen gün daha fazla saldırıyor ve bu hakları  yok ediyor. Buna paralel bir biçimde  aynı zamanda ezilen ülkelerin üzerindeki ekonomik ve siyasal otoritesini derinleştiriyor. Öngörülebilen isyanlara karşı, siyasi baskıyı artırmakta, “anti-terör” yasaları, kişisel veri toplama, “radikal” unsurların tesbitinde yoğunlaşma adları altında güvenlik yasalarını derinleştirilmektedir. Bu türden baskılara karşı mücadele, sınıf mücadelesinin önemli bir cephesidir. Bu nedenledir ki devrimci, ilerici güçlerin ortak hareket etmesini sağlayan bir kolektifin oluşturulması, büyütülmesi gerekiyor. Bu bakış açısında ortaklaşan bizler aşağıda sıraladığımız ana perspektifler altında ortak hareket etme noktasında anlayış birliğine vardık.

Kolektifimiz sınıf mücadelesi nedeniyle tutsak alınmış devrimci tutsakları savunmayı, uluslararası dayanışmayı halklar arasında geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Prensiplerimiz şunlardır :

1) Emperyalizm çağında yaşıyoruz; egemen kapitalist sistemin emperyalizm aşamasında daha çok sömürü, sefalet ve savaşlar oluyor. Bu aşama emperyalist güçler açısından   tekrar tekrar dünyayı paylaşmak ve  ezilen bağımlı ülkeler ve emekçiler üzerindeki baskı ve sömürünün her defasında daha fazla derinleştirilmesi anlamına gelmektedir.

2) Ayrica proleter devrimleri çağındayız; direnişlerin ve isyanların, halk  savaşlarının ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin, komünizm için sosyalist devrimlerin gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilmeye çalışıldığı bir çağdayız.

3) Kolektifimiz, her türden burjuva sınıf egemenliğinin baskısını çeken ve kurulu düzene karşı mücadele eden tüm devrimci, anti-kapitalist ve sınıf mücadelesi veren tutsakları savunur (grev yaptıklari için ceza alan ve baskı gören işçileri ve sendikacıları; yoksul mahallelerde polis şiddeti görenleri; anti-emperyalist, anti-faşist, anti-kapitalist, anti-siyonist ve anti-sömürgeci mücadelede baskı gören eylemcileri vb.). Kolektifimiz; cehalete, şovenizme, dini köktenciliğe veya ırkçılık gibi her türden gerici hedeflere karşı mücadele veren tüm mahkumları savunur, destekler.

4) Kolektifimizin amacı emperyalist sisteme karşı mücadele veren ve öncü olan devrimci tutsakları savunmaktır. Fransa’da onlarca devrimci ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin siyasi mahkumları vardır. Kolektifimiz kendi kaderini tayin hakkı ya da halkının ulusal kurtuluşu için savaşan militanları sahiplenir.

5) Kolektifimiz uluslararası dayanışma büyütme yaklaşımına duyarlıdır. Biz çalışmalarımızı halkların isyan hakkı ve devrim yapma hakları çerçevesinde odaklandırıyoruz . Biz tüm anti-emperyalist, anti-faşist, anti-kapitalist ve anti-siyonist mücadelere destek veriyoruz.

Bu temelde, bu ilkeleri kabullenen herkesi, tüm devrimci, anti-kapitalist ve sınıf mücadelesi veren tutsaklara gerekli desteği sağlamak için kolektifin içerisinde yer almaya çağırıyoruz. Kollektifin güçlendirilmesi, baskıcı cihaza karşı direnmeye ve savaşmaya katkıda bulunmaktır. Kolektifin güçlendirilmesi devrimci tutsakların sınıf  mücadelesinin hapishaneler dışında savunulmasını sağlamaktır.

Çağrıyı destekleyen kurumlar :

* Avrupa Özgür Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (AÖTDK)
* Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (UPOTUDAK)
* Anti-Emperyalist Komite – Fransa
* Fas Halkıyla Dayanışma Derneği (SLPM)
* Kızıl Blok

Bu kurumların yanında Fransa’dan Proleter Yol  görüşmelere katılmış fakat platformda yer  alıp almayacağının net olmadığını bildirmiştir. Yine Filipinler’den de kolektife katılım sağlanacaktır.