Home , Avrupa , FAŞİST DEVLETİN İLERİCİ, DEMOKRAT, BASIN-MEDYA VE TV`LERE YÖNELİK KAPATMA SALDIRISINI LANETLİYORUZ!

FAŞİST DEVLETİN İLERİCİ, DEMOKRAT, BASIN-MEDYA VE TV`LERE YÖNELİK KAPATMA SALDIRISINI LANETLİYORUZ!

 

unknownFaşist Türk Devletinin dümenindeki AKP hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimini büyük bir fırsata çevirerek, ülkede tam bir faşist terör estirmektedir. 12 Eylül AFC dönemini aratan faşist saldırılar, OHAL ile KHK`lerle tam bir keyfiyetçilik ve pervazsızca tüm toplumu hedef almıştır.

Darbe girişimini bahane ederek ilan edilen OHAL ve KHK`lar ve uygulamaları, operasyonlar, katliamlar, gözaltında kayıplar, işkenceler, keyfi ve uzun gözaltı furyası ve tutuklamalar, kamu emekçilerine yönelik kanunsuz işten atmalar ve soruşturmalar, aydınlara, sanatçılara, gazetecilere ve aydınlara yönelik tutuklamalar, T.Kürdistanı`ndaki operasyon ve katliam saldırılarındaki yoğunlaşma, belediyelere Kayyum`la el koyma, Suriye`ye, özellikle de Rojava`ya dönük saldırganlıkları,vb…

Ve saldırı dalgası giderek yoğunluğunu arttırıyor. Şimdi de, saldırının hedefi, devrimci-demokratik-yurtsever basın yayın ve TV`ler olmuştur. KHK ile 20 TV kanalının kapatılması, ilerici-demokratik bir yayın çizgisi olan kanalların halka gerçekleri taşımasından duyulan korkuyla, vahşice bir şuursuzlukla gayri-meşru bir hukuksuzlukla saldırmaktadırlar.

Darbeyi kullanarak, tüm topluma, muhalif devrimci-yurtsever, demokratik güçlere yönelik bir tırpanlama ve kıyımı uygulayarak bir korku iklimi yaratmak ve böylece tam bir teslimiyet yaşatmak istemektedir. Toplumu tam bir faşist karanlığa mahkum etme ve ezme yönelimi ciddi bir karşı koyus olmadan doludizgin yürümektedir.Esas hedefin de darbeciler değil, yurtsever, devrimci, ilerici güçler olduğu açıktır. İşçi ve emekçilere, mazlum Kürt ulusuna, devrimci-demokratik kurumlara, insan hakları savunucularina, çevrecilere, aydın-sanatçı gazetecilere, Alevilere ve diğer azınlıklara, yani muhalif olan herkese topyekün saldırmaktalar. Saldırılara karşı,suskun ve duyarsız kalmayalım. Örgütlenen ve direnen halk yenilmez. Hayatı yaratanlar olarak, gücümüzün farkına varalım !

Göçmen İşçiler, Kadın, Erkek Emekçiler, Gençler…

Faşist AKP hükümetinin kendisine yönelen her türlü eleştiriyi ve muhalefeti sindirme ve yoketme yönünde estirdiği devlet terörünü bulunduğumuz Avrupa ülkelerinin kamuoyunda teşhir ve tecrit edelim.

Zor günlerin yaşandığı Türkiye`deki ve Kürdistandaki direnişlerle dayanışalım, hak, hukuk,eşitlik,özgürlük, demokrasi ve devrim mücadelesi ile dayanışmamızı, Avrupa`lı sınıf kardeşlerimizin desteğiyle büyütelim.

Sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde, fabrikalarda, okullarda, medyada ve bulunduğumuz her alanda, Türk devletinin zorbalığına karşı, haklı ve meşru taleplerle sesimizi yükseltelim!

*T.Kürdistanındaki belediyelerin Kayyumlarla işgaline son!

*HDP`ye yönelik saldırılara son!.

*Kürt ulusuna yönelik katliamlara ve devlet terörüne son !

*Binlerce eğitim emekçisine yönelik işten el çektirmelere ve saldırılara son !

*Halkın haber alma özgürlüğü engellenemez !

*Muhalif TV, Radyo ve gazetelerin yayınlarının engellenmesine karşı çıkalım !

 kamuoyunakamuoyuna

scroll to top