Home , Avrupa , Euro Bölgesi’nde zenginle yoksul arasındaki makas açıldı

Euro Bölgesi’nde zenginle yoksul arasındaki makas açıldı

FRANKFURT |03.01.2017| Avrupa Merkez Bankası’nın 2010-2014 yılları arasındaki dönemi kapsayan araştırmasına göre, borç krizi Euro Bölgesi’nde servet dağılımındaki adaletsizliği artırdı.

Avrupa Merkez Bankası’nın araştırmasına göre, kıtayı etkileyen borç krizi yoksullarla zenginler arasındaki makasın daha da açılmasına neden oldu. 18 Euro Bölgesi ülkesinin yanı sıra Polonya ve Macaristan’da toplam 84 bin hane üzerinde yapılan araştırmada, hane halkına servetlerindeki değişim soruldu.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Euro Bölgesi’nde yaşayan en varlıklı yüzde 5’lik kesimin toplam servetten aldığı pay yüzde 37,2’den yüzde 37,8’e yükselirken, yoksulların toplam servetten aldığı pay azaldı. Konuyla ilgili son araştırma 2010 yılında yapılmıştı.

Avrupa’nın kuzey-güney farkı

Söz konusu araştırma Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin birçok ülkede ailelerin net kazancına olumsuz etki ettiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, Euro Bölgesi genelinde orta gelir grubunda hane halkının ortalama net serveti 2010 ile 2014 arasında yüzde 10 azalarak 104 bin 100 euroya geriledi.

Borç krizinden ağır ekonomik hasarlar açtığı ülkelerde bu eğilimin daha da güçlü olduğu görülüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın hane halkı serveti konusundaki araştırmasına göre, Portekiz’de orta sınıftaki hane halkının ortalama net serveti 2010-2014 yılları arasında yüzde 16’dan daha fazla gerileyerek 71 bin 200 euroya düştü. Borç krizinin ağır darbe vurduğu Yunanistan’da ise orta gelirli hane halkının ortalama net serveti yüzde 40 azalarak 65 bin 100 euroya geriledi.

Diğer yandan Almanya’da orta gelirli hane halkının ortalama serveti yüzde 10’luk artışla 60 bin 800 euroya yükseldi. Avusturya, Lüksemburg ve Finlandiya gibi ülkelerde de orta sınıfın net servetinde artış kaydedildi.

2010-2014 yılları arasındaki dönemde Euro Bölgesi’nde servet dağılımındaki adaletizlikte hafif bir artış kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası’nın verilerine göre, Euro Bölgsi’nde Gini Endeksi 0.65’ten 0.68’e yükseldi. Gini Katsayısı 1’e yaklaştığında, ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizlik artış gösteriyor. (Kaynak: Deutsche Welle)

scroll to top