Anasayfa , Avrupa , Cenevre’de Turgut Kaya ile Dayanışma Çalışmaları Devam Ediyor!

Cenevre’de Turgut Kaya ile Dayanışma Çalışmaları Devam Ediyor!

CENEVRE |05.06.2018 | Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Arananlar” listesinde yer alan ve başına para ödülü konulan, yine Türkiye’nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan 45 yaşındaki Türkiyeli devrimci Turgut Kaya, Şubat 2018 tarihinde Türkiye’den Yunanistan’a geçerken Yunan polisi tarafından tutuklanmıştı. 30 Mayıs 2018 tarihinde Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos),  görülen duruşmasında Yunanistan mahkemeleri, Uluslararası İnsan Haklarını ve Mülteci yasalarını çiğneyen bir kararla Turgut Kaya’nın Türkiye’ye iade edilmesine karar vermişti.

Turgut Kaya tutuklandığında siyasi iltica talebinde bulunmasına karşın Türkiye’ye iade edilmek istenmiştir. Kaya’nın iadesine karşı Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) tarafından başlatılan sahiplenme çağrısına; Uluslararası İnsan Hakları kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, milletvekilleri ve bir çok duyarlı insan kısa sürede yanıt verdi.

Bu sahiplenme Cenevre’de de diplomatik girişimlerle vücut buldu. Turgut Kaya’nın iadesinin durdurulması için 1 hafta içinde önemli uluslararası kurum ve kuruluşların sorumlularında randevular alınarak birebir görüşüldü ve hazırlanan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ki dosyalar iade edildi.

İşkenceye Karşı Dünya Örgütü – OMCT (Organisation Mondiale Contre la Torture – OMCT) Cenevre merkezine gidilerek sekretaryanın sorumlularından Yannis Gerassimidis ile görüşme yapılarak durumun hassasiyeti detaylıca anlatıldı ve dosya bırakıldı. Gün içinde OMCT dünya çapındaki tüm şubelerine merkezi talimatname göndererek Yunan Bern konsolosluğuna ve Adalet bakanlığına da iadeyi durdurmalarını içeren mektup gönderilerek Turgut Kaya’nın sahiplenileceği sözü alındı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Cenevre sorumlusu Emily Baud’a da dosya iletildi. Emily Baud ise dosyamızı Neuchatel kantonunda bulunan Amnesty International Avrupa sorumlusuna, Avrupa sorumlusu ise Zürich’de bulunan Amnesty International Ortadoğu sorumlusuna dosyayı iletti. Amnesty International bileşenlerinin sunduğumuz dosya üzerinde durum değerlendirmesi yaparak Turgut Kaya’yı sahiplenileceğine dair beyan alındı.

SolidaritéS (Dayanışma) Partisi ile görüşülerek bu partiye de dosya verildi. Parti Merkez Komitesi toplanarak dosyamıza ve taleplerimize ilişkin görüşme yaptı ve Yunanistan Bern konsolosluğuna ve Yunanistan Adalet bakanlığına iadeyi durdurmalarını içeren mektup göndereceklerini kararlaştırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) ile de görüşülerek dosya bırakıldı ve Turgut Kaya tutuklandığında Yunanistan’a siyasi iltica talebinde bulunmasına karşın Türkiye’ye iade edilme kararıyla Yunanistan’ın Turgut Kaya özgülünde Uluslararası Mülteci yasalarını çiğnediğine dikkat çekildi. Bu görüşme ve aktarımlar karşısında BM-Mülteciler Yüksek Komiserliği sorumluları durumu inceleyeceklerine dair beyanda bulundular.

Cenevre Belediye Meclis üyelerine dosyalar gönderilip telefon görüşmeleri yapıldı. Yine Cenevre Sosyalist Partisi Genel Sekreteriyle de dosya bırakmak ve dayanışmalarını istemek için görüşme talep edildi. Önümüzdeki zaman içinde Sosyalist Parti başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarla Yunanistan makamlarına mektuplar göndermeleri ve kamuoyuna açıklamalar yapılması için görüşme ve girişimler devam ettirilecektir.