Home , Avrupa , Bezahlbare Wohnungen& Eine Stadt für ALLE! STOPPT GENTRİFİZİERUNG!!!

Bezahlbare Wohnungen& Eine Stadt für ALLE! STOPPT GENTRİFİZİERUNG!!!

IMG-20160411-WA0003

Bezahlbare Wohnungen&
Eine Stadt für ALLE!
STOPPT GENTRİFİZİERUNG!!!

İTİF ve Zürih Gençlik ve Kültür Evi (ZGKE) tarafından, Zürih`te Barınma/Konut Sorunu`nun tarihsel ve güncel boyutunu ele alan bir panel düzenlendi.
2015 yılı İTİF ve ZGKE kongrelerinde, uygulama perspektifi olarak kabul edilen Konut Sorunu, bir kampanya dahilinde uygulanmaya başlandı.
İsviçre`nin genelinde, özellikle de Zürih ve Genevre başta olmak üzere, kimi kantonlarda, tüm toplumun yaşadığı en temel güncel sorunlardan biri haline gelmiş durumdadır. Emekçiler açısından, ödeyebilecekleri kiralık bir ev bulabilmek, neredeyse olanaksız bir hale gelmiştir.
Merkezler, inşa edilen yeni tipte, „modern“ loft tipi konutlarla, elit kesimlerin yaşam alanları haline getirilmekte, emekçiler, şehirlerin dışına, belli alanlara, Gettolaştırılarak, yaşanılmaz mekanlara hapsedilmeye çalışılmaktadır.Adeta, „Kentsel Dönüşüm`ün değişik bir versiyonu ile karşı karşıyayız.
Gelinen aşamada, çalışan bir emekçinin maaşının yarısından fazlası kira giderlerini karşılamaktadır. Bu da, insanı temel yaşam standartlarına karşıt bir durumu ifade etmektedir. Diğer temel ihtiyaçların karşılanması ciddi bir sorun olmaktadır.
Bu gerçeklikten hareketle,İTİF ve ZGKE, bu sorunun araştırılarak belli sonuçlar çıkarılması, bunu uygulanabilir politik perspektiflere kavuşturulması için harekete geçmiş ve kimi planlamalar ve örgütlenmelere girişmiştir.
Bu çerçevede, ZGKE bünyesinde oluşturulan Konut Komisyonu, çalışmlara başlamış, araştırmalarda bulunmuş ve yerel kurumlarla ilişkilenerek, bu çalışmanın ortaklaştırılması hedeflenmiştir.
Bu çerçevede, İsviçre genelinde başlatılan, „Herkese Ödenebilir Evler“ kampanyasına dahil olunmuştur. Bu kampanya, 115 bin imzanın toplanması ve bu konunun referanduma taşınması amaçlanmıştır.
Sadece imza toplamakla sınırlı olmayan bu kampanya da, ZGKE olarak süreçte, bu sorunun temel nedenleri ve çözümlerine dair perspektifler sunulmakta, yeni ilişkiler yakalanmakta, kurumlar ciddi bir şekilde tanıtılırken, kazanımlar sağlanmaktadır.
Bu kampanya çerçeesinde, ZGKE ve İTİF tarafından düzenlenen panel`de , sorunun temel nedenleri, güncel hali ve çözüm önerileri tartışıldı.

IMG-20160411-WA0002
Moderatoluğunu, ZGKE`nden Cemre BALABAN`ın gerçekleştirdiği panel, açılış konuşmasıyla başladı.
İTİF ve ZGKE tarafından almanca olarak, hazırlanan soruna dair perspektif, ciddi ilgiyle karşılandı.
Ayrıca, sorunun güncel hali, hazırlanan sinevizyon gösterisi ile sunularak ilgi gördü.
Panele konuşmacı olarak katılan Mieterverband ZH temsilcisi, aynı zamanda Alternatif Linke Partisi`nden ZH Gemeinderat olan Walter ANGST,
Wohnbaugenossenschaften ZH`ten Dr. Martin JANN ve
Miethäusersyndikat Freiburg/DE`den Helma HASELBERGER`de, kurumsal ve kişisel düşüncelerini, görsel bir şekilde sundular.
Verilen 15 dakikalık aradan sonra, panelin ikinci bölümüne geçildi. Konut sorununun somut hali olan, ev arama görütüleri, ve sokak ropartajlarının sunumu, oldukça olumluydu.

IMG-20160411-WA0001
Panel, panelistlere sorulan soruların cevaplandırılması, ve katılımcıların düşüncelerini ifade etmesiyle, planlandığı saate bitirildi.
Ciddi bir emek ve çaba sonucu, tamamı almanca olarak sunulan panel, gerek içeriği, gerekse organize ve sunumu oldukça nitelikli bir şekilde gerçekleşti.
Katılımın, beklentinin altında olmasına rağmen, soruna müdahil olma ve öncülük ederek gündemleştirme ve iç siyasal yaşama dahil olma açısından oldukça olumluydu. Panelistler tarafından, özellikle de göçmen kurumlar olarak, bu soruna dahil olmanın çok ileri bir adım olduğu vurgusu önemliydi.

AHM-İsviçre