Home , Avrupa , Avusturya’da 1 Mayıs Kutlamaları

Avusturya’da 1 Mayıs Kutlamaları

AVUSTURYA | 02 – 05 – 2010 | Enternasyonel işci sınıfının  birlik ve dayanışma günü 1 Mayis Avusturyada coşkuyla  kutlandı. Avusturyanın  Viyana, Linz, Innsbruck, Bregenzde şehirlerinde  Güclü katılımlarla kutlanan 1 Mayista yoğunluklu olarak Krizin İşciler ve  ezilenler  üzerindeki etkileri  ile anti-demokratik yabancılar  yasaları  ile gündemde  olan anti terör yasaları öne  cıkarıldı.

Viyanada 1 Mayıs

1 Mayis  örgütleme Komitesinin hazırlıklarını daha önce  yaptığı şekilde kutlamalara  başlandı.  Opern önünde başlayan yürüyüş, soton Turmun önünde bitirild. Genelde Göcmenlerin yoğunluklu  olduğu yürüyüşe Türkiyeli Federasyonlar ve  örgütler katılım sağladı. ATİGF ve KI(Komunist İnsiyatifin) birlikte  hareket  ettiği 1 Mayis kutlamalarında en Kitlesel ve Görsel  Kortejdi. En  önde taşınan Partizan pankartının arkasında ATİGF pankartı ve  Flamalarıyla Kortej  oluşturuldu. Yaklaşık 500 kitlenin katılmış olduğu kutlamalara, bitiş alanında  yapılan etkinlikle akşam saat 18.00 e kadar devam edildi. Şenlik havasında yapılan etkinliğe Grup Takaza, Aykut Nadir, Nergiz halk oyunları  ekib ve Avusturyalı grup ve  solist  le  devam edildi.

Gerek Güzergah  boyunca ve  gerekse aralarda  yapılan günün anlam ve önemine uygun konuşmalarla kitleler bilgilendirildi. Atılan sloganlar ve haykırılan mesajlarla coşku hiç  durmadı.

http://kunden.freigeist.at/_dunja/1._Mai_Demo/

Bitiş yerinde  yapılan ceşitli konuşmalardan  sonra PARTİZAN ve ATİGF  ile Komunist İnsiyatif  dışında diğer grupların dağılmasından sonra etkinlik anlamına uygun devam etirild. Toplam katılımın 1500 dolayında  olduğu 1 Mayista daha  cok mücadele cağrısı ve dayanışma  talepleriyle sonlandırıldı.

İnnsbruck’ ta 1 Mayis

Landes Tiyatronun  önünde başlayan   kutlamalarla cok sayıda Göcmen  ve  Avusturyalı örgüt  katıldı. 1 Mayis  komitesinin  hazırlıklarını yapmış  olduğu Yürüyüş ve  akabindeki Mitingi coşkulu gecti. 1000 Kişinin  katıldığı yürüyüşte yapılan konuşmalar ve atılan sloganlar  eşliğinde İnnsbruckta  bir  baştan bir  başa yüründü.

Ceşitli kurumların katılmış olduğu  1  Mayis Kortejinde PARTİZAN  ve  ATİGF  kortejde en  sonda  yerini alarak kitlesel bir  şekilde  yürüdü. Tüm  Kortejin  yarısını  oluşturan ATİGF  hem Görselliği  hemde katılımı  ve  sloganlarıyla  yürüyüşe  renk  katı.

Günün  anlam  ve  önemine uygun  yapılan konuşmalar  ve  bilgilendirmelerden  sonra bitiş  alanına Coşkulu giren  kitle sloganlarla alanı inleti. Sık sık atılan Hoch  die  Internatıonel Solidaritat sloganı  tüm kitleyle birlikte atıldı.

Yapılan  konuşmalarda kriz ve günümüzde  aldığı  somut  durum  ve  ezilenlerin, işcilerin  buna  karşı  mücadele  etmesinin  zorunluluğu ve  gerekliliği  dile getirildi.  Avusturyadaki  Yabancı  yasalar ve  Göcmenler  üzerindeki  baskıcı  ve  anti-demokratik  uygulamalrı  teşhir  edildi. Özelikle  anti terör yasalarıyla  hedef  demokratik  haklara  yönelik  baskılar  olduğu gerceği  anlatıldı.  Asimilasyoncu ve  Irkcı  Avusturya devletinin  gercek  yüzü  pratikte  kitlelere anlatıldı.

Yapılan konuşmalarda; „Dünya isçi sınıfının 1 Mayıs bayramı kutlu olsun.  Sermayeye ve Emperyalizme karşı , dünyanın her yanında devrim ve sosyalizm şiarlarını yükselten işçi ve emekçilere selam olsun. Krizin faturasını emekçilerin üzerine yıkmaya çalışan Emperyalist tekeller ve devletleri lanetliyoruz“ denilerek “Türkiye’de 1 Mayıs’ın serbest kutlanma hakkı  mücadele  ve  bedellerle  kazanılmış bir haktır.  Bu hakkın kazanılmasında  bedel  ödeyenleri  kutluyor ve bu meydandan Türk-Kürt ve tüm milliyetlerden halkların birliğini ve kardeşliğini  selamliyoruz..

Başka  bir  dünya  ve  yaşamın mümkün olabileceği ve  bunun  icinde  mücadele  edilmesi gerektiği, haklarımızın  ancak  mücadeleyle elde  edilebilecieği vurgularıyla kitleler daha  fazla  mücadele  etmeye cağrıldı.  Kitlenin oldukca  ilgili olduğu 1  Mayis  saygı  duruşuyla  sonlandırıldı.

Bregenzde  1 Mayis

ATİGF ve FEYKOM un birlikte örgütlediği 1 Mayis  200 kişininkatılımıyla kutlandı.  Partizan Pnakartının hemen  ardında  ATİGF korteji ve Feykomkortejleri oluşturuldu.  Yürüyüş güzergahı  boyunca  yapılan konuşmalar ve  atılan  sloganlarla coşkulu ve  anlamlı  1 Mayis  organize  edildi. Bregenzdeki  diğer Demokratik  kurumların olmayışı  buradaki  katılım  sınırlı  oldu. ATİK in  cıkarmış olduğu  bildiriler  dağıtıldı,  Atik ve  Feykom  adına  yapılan  konuşmala1  Mayislara  daha  gülcü katılımların olması  cağrısıyla, önümüzdeki  mücadelede sürecinde daha fazla duyarlılık ve sorumluluk alınması gerektiği  vurgusuyla  sonlandırıldı.

Linz`de 1 Mayıs

Avusturya Linz`de 2010   1 Mayıs`ı önemli düzeyde Devrimci tavır sergilenmesi sonucu gerçekleşti. ATIGF ve Umut Kültür Merkezi olarak 15 yılı aşkin bir süredir Linz bölgesinde  çeşitli Göçmen Demokratik Kitle Örgütleri, ileriçi yerli kurumlar ve KPÖ (Avusturya Komünist Partisi) `nin yer aldığı Alternativ 1 Mayıs komitesi olarak kutladık. Yanlız özellikle son 3 yıldır, Ajitasyon ve Propaganda serbestliği önünde karşılaştığımız engel ve geri tutum/ anlayışlar sonucu bu yıl 1 Mayıs komitesinden ayrılmak durumunda kaldık. Esasta ilkelerimize yönelik saldırı üzerinden gelişen tartışmalara yönelik anlayışımız ve ilkesel tutumuz A/P serbestlik, eylemde birlik üzerinden olmuştur. Yanlız bu noktada özellikle KPÖ`nün  başta geliştirmis olduğu anlayışdan kaynaklı bu yıl 1 Mayıs`ı ATIGF, Umut Kültür Merkezi ve Mezopotamya Anadolu Kültür Merkezi olarak organize ettik. KPÖ`nün başta olmak üzere Demokratik anlayıs ve samimiyete uymayan tavrı sonucu Devrimci 1 Mayıs`ı organize etmeyi gereklilik olarak gördük.

Devrimci 1 Mayis platformunu oluşturan  (ATIGF , Umut Kültür Merkezi ve Mezopotamya Anadolu Kültür Merkezi) olarak 1 Mayıs yürüyüşüne  400`ü aşkin bir kitlenin katılmasını sağladık. Görsel olarak ilgi çeken yürüyüş kortejimizin yine atılan sloganlarla beyini toplaması 1 Mayıs`ın Linz`de çoşkulu kutlanmasına vesile oldu.

Yürüyüş sonunda ATIGF adına yapılan konuşma  ile 1 Mayıs kızılığına uygun olarak sonlandırıldı.