Anasayfa , Avrupa , Avusturya Yeni Kadın, Kadın Eğitim Kampını başarıyla gerçekleştirdi

Avusturya Yeni Kadın, Kadın Eğitim Kampını başarıyla gerçekleştirdi

DSC_0024İNNSBRUCK|11 – 11 – 2013 | Avusturya Yeni Kadın Ülke Kadın Komitesinin örgütlediği iki günlük Kamp İnnsbruck`ta yapıldı.  Avusturyanın çeşitli bölgelerinden 30 Yeni Kadın aktivislerinin katıldığı   kampa, Yeni kadın MYK  Başkanı  Zeynep Şakar ve  Dr.Psikiyatris  Berna  Yılmaz da  katılım sağladılar.

Kampın Ana teması  ‘’KADININ EV İÇİ GÖRÜNMEYEN EMEĞİN GÖRÜNÜR KILINMASI’’.

Kamp 09.11.2013 tarihinde saat 14.00 başladı. Kısa bir tanışmadan sonra Kampın gündemlerine geçildi. Öncelikle iki günlük Program katılanların bilgisine sunulduktan sonra Kamp resmi açılmış oldu.

Kampın ana Teması üzerinde 4 ayrı Çalışma grubu oluşturularak;

1. Çalışma Grubu Emek nedir, 2. Çalışma Grup  emek’de cinsiyet ayrımcılığının nedeni,  3. Çalışma Grubu ev içi emeğin kapitalizimle ilişkisi,  4. Çalışma grubunun kadının görünmeyen emeğinin nasıl görünür kılınaçağı, çalışma  grupları yaklaşık 1 Saatlik çalışma sonrasında çalışmalarını sundular.çalışma gruplarındaki tartışmalar grup sözcüleri tarafından   sunuldu. Grup temsilcileri anlatımlarıyla konuları daha da zenginleştirdiler.

Çalışma gruplarının  sunumlarından  sonra ise Yeni kadın temsilcisi sunumunu yaptı. Çalışma Gruplarının Sunumu ve Yeni kadın temsilcisinin sunumları 18.00 kadar sürdü.

Kadının ev içi emeğinin sömürüsü ve nedenleri, sonuçları,  Esnek çalışmanın Kadınlar üzerindeki sömürüsü ve baskısı konuları daha çok tartışıldı. Bunu anlatmak için kampanyayı iki etaba ayırdık. Emek nedir? Ev içi emeği nasıl tanımlayacağız? Evde yapılan iş neden iş olarak görülmüyor ya da görünmezlikten geliniyor? Kapitalist sistemin ev içi emek üzerindeki sömürüsü? gibi konular detaylı tartışıldı.

Bu çalışmayla hedeflenen, kendimizde  ve faaliyet yürüttüğümüz alanlarda düşünsel bir değişim ve dönüşümü sağlayarak kitlelere bu konuyu anlatmak ve taşımaktır. Akabinde ise   bu konuları Kamuoyunun, Sendikaların ve Partilerin gündemine getirmek ve onları harekete geçirmek olmalıdır.

 

Yeni Kadın MYK’ sın da Zeynep Şakar görünmeyen emeğin sebeplerinden yola çıkarak sunum yaptı. Emeğin tanımından sonra kadının emeğinin daha fazla nasıl sömürüldüğünü belirti.  Kapitalist sistemin Kadın emeğini daha fazla sömürdüğünü söyledi. Sunumdan sonra katılımcılar arasında düşünce belirtenler olduğu gibi çeşitli sorularla konu daha da güçlendirildi. Talepler konusunda yoğun tartışmaların yaşandığı gözlendi.

Dr. Berna Yılmaz ise Kadının ev içi emeğinin sömürüsünün Kadınlar üzerindeki Psikolojik etkilerini anlatarak, İş ve Çalışma yaşamı dışında, ev deki çalışmanın ve emek sömürüsünün Kadınlar üzerinde ciddi Psikolojik sorunlar yaratığını belirti.

Sunumdan sonra katılımcı kadın arkadaşlar Dr. Berna Yılmaza çeşitli sorular yönelttiler. Özelde bu sorunlara nasıl yaklaşılacağı ve evdeki erkek egemenliğine  karşı nasıl bir yol izleneceği, mücadele edileceği soruları soruldu. Evdeki sömürüye karşı mücadelenin, değişimin nerde ve nasıl başlatılması gerektiği gibi konular tartışıldı.

Sunum sonrası ise bu konuların kamuoyunda nasıl işleneceği noktasında bir gündem tartışıldı. Katılımcıların düşüncelerine başvuruldu. Öneriler alındı. Özelikle Sosyal medyanın kullanılması, Çalışma gruplarını oluşması, Sendikalarla ilişkilenmesi, Demokratik kurumlarda bu konularda Seminer ve bilgilendirme toplantılarının yapılması, Pullamaların yapılması gibi…

Akabinde ise Kampın sonuna doğru kampa katılanlarda kamp hakkındaki düşünceleri soruldu. İki günlük bir eğitim ve tartışma kamp sonrası katılan herkes düşüncelerini ve önerilerini belirti. Bu tür kampların yapılmasının yararlı olacağı ve süreklileştirilmesi gerektiği üzerinde hemfikir olundu.

Kamp 10.11.2013 Pazar günü saat 14.00 bitirildi.