Home , Avrupa , ATİK-UPOTUDAK: “Georges İbrahim Abdallah’a Özgürlük!”

ATİK-UPOTUDAK: “Georges İbrahim Abdallah’a Özgürlük!”

Georges Abdallah’a Özgürlük!

Uluslararası emperyalist güçlerin devrimci, ilericilere yönelik düşmanca tutumu geçmişten günümüze kadar süre gelmiştir. Bundan 35 yıl önce Fransa’da tutuklanan Lübnanlı devrimci Georges Abdallah’ın tutukluluğu halen devam etmektedir. Fransa devleti kendi ceza hukukunu çiğneyerek Georges Abdallah’a düşman hukuku uygulamaktadır adeta.  Georges Abdallah tutukluluğunun 14. yılında serbest bırakılması gerekirken, halen hapishanede tutulmaktadır.

Kimdir Georges Abdallah!

1951 yılında El-Kubaiyat’da doğan Lübnanlı Georges İbrahim Abdallah, önceleri Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi ve daha sonra da FHKC (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi) üyesi olarak sosyalist mücadeleye katıldı. 1982’de Lübnan’ın Siyonist İsrail tarafından işgal edilmesinin ardından işgale karşı silahlı direnişte yer aldı. Aynı yıl İsrail; Fransa ve ABD’nin de destekleriyle, Lübnan’da Filistin direnişini ortadan kaldırmak için katliamcı saldırılarını başlattı. Bu saldırıları protesto eden Lübnanlı gruplar da, Avrupa’da kamuoyu oluşturmak için çalışmalar yürütüp emperyalist savaşları, emperyalizmi ve onun destekçilerini, sponsorlarını, savaş için emir verenleri ve silah tüccarlarını teşhir etmeye çalıştılar. Bundan dolayı da Lübnanlı devrimciler İsrail ve ABD’nin gizli istihbarat örgütlerinin hedefi haline geldiler. FARL’ın Paris’teki Mossad sorumlusunu ve ABD’nin askeri ateşesini infaz etmesinden dolayı, 1984 yılında Georges Abdallah’da Lyon’da göz altına alınıp tutuklandı. 1987’de Lübnan Silahlı Devrimci Gruplar’ın (FARL) kurucusu olduğu iddiasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi.

Fransız hukukunun rutin uygulamalarına göre 1999’dan itibaren salıverilebilecek durumda bulunan Abdallah’ın tahliyesi ve Lübnan’a iadesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da girişimleri ile defalarca engellendi.

Georges Abdallah’a yönelik bu uygulama, emperyalist güçlerin devrimci, ilericilere yönelik düşmanca tutumlarının sonucudur. Avrupa ülkelerinde devrimcilere, komünistlere ve ulusal özgürlük hareketi faaliyetçilerine yönelik tutuklama terörü, yıllardır devam etmektedir.

Alman Devleti’nin 2015 yılında Avrupa çapında gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 devrimci ve komünisti göz altına alması ve dört yılı aşkın süredir mahkemelerin devam etmesi, emperyalist güçlerin anti komünist yanını bir kez daha ortaya serdi. Tutuklananların 9’unun belirli aralıklarla serbest bırakılmasına rağmen, Müslüm Elma’nın tutukluluğunun halen devam etmesi, emperyalist güçlerin bu noktadaki ortaklıklarını göstermektedir.

Emperyalist güçlerin bu ortak tutumlarına karşı, demokrat ilerici güçlerin de ortak mücadele etmesi, günümüzün en önemli görevi olmalıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mücadelesinin farklı ülkelerdeki sürdürücüleri olarak, Müslüm Elma’dan Georges Abdallah’a kadar, dünyanın her yerindeki politik tutsakların mücadelesini sahiplenip onların özgürlüğü için mücadele etmeliyiz.

UPOTUDAK olarak; her yıl olduğu gibi Georges Abdallah’ın tutuklanmasının yıldönümü vesilesiyle, bu yıl da kaldığı Lannemezan (Yüksek Pireneler) cezaevinin önünde 19 Ekim 2019 tarihinde, saat 14.00 da gerçekleştirilecek eyleme tüm demokrasi güçlerini katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz.

Georges İbrahim Abdallah, Müslüm Elma ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

UPOTUDAK- Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi

scroll to top