Home , Haberler , ATİK: Özgürlük – Eşitlik – Kardeşlik Bayrağını 2021 Yılında Doruklarda Dalgalandıralım!

ATİK: Özgürlük – Eşitlik – Kardeşlik Bayrağını 2021 Yılında Doruklarda Dalgalandıralım!

HABER MERKEZİ | 31.12.2020 | ATİK:

Özgürlük – Eşitlik – Kardeşlik Bayrağını 2021 Yılında Doruklarda Dalgalandıralım!

Dünya çapında kitleleri sarmalayan Covid 19 virüsünün ağır koşulları altında geçen 2020 yılını geride bırakıyoruz. Milyonlarca insanın yakalandığı ve iki milyona yakın insanın hayatını kaybettiği bu salgında, emperyalist sisteminde bir çöküşe gittiğinin göstergesi olmuştur. Uzun yıllara varan sürçte, emperyalist sistemin kendini yeniden reorganize etmek için dünya çapında uyguladığı yeni programlar ellerinde patladı. Tüm alanlarda bu yenilenme sürecinde, sosyal ve siyasal haklardaki aşırı kısıtlamalar, başta sağlık alanı olmak üzere ağır etkilenmiştir. Bunun sonucudur ki pandeminin patlak vermesiyle, kısa süre içinde sağlık sistemleri çökmüş, halkın sağlık hizmeti alma hakkı yok edilmiştir. Bunun sonucunda emperyalistlerin ana merkezleri en çok etkilenen ülkeler olmuştur.

Pandemiyi Fırsata Çevirdiler

Uluslararası alanda burjuvazi Pandemiyi fırsata çevirerek halka saldırıya dönüştürmüştür. Sistemin kendisini yeniden reorganize etme programı kapsamında değiştirilen veya çıkartılan yeni yasal düzenlemelerle birlikte, tüm dünya adeta açık hapishaneye çevrilmiştir. Polis ve istihbarat teşkilatları başta olmak üzere, militarist güçlere verilen yeni yetkilerle, halkın günlük yaşamı bakı ve denetim altına alınmaktadır. Kitleler üzerinden pandemiden kaynaklı baskı uygulanırken, çalışan işçi ve emekçiler adeta ölümün kucağına itilmişlerdir. İnsanların günlük yaşamları evlerin odalarına hapsedilirken, temel ihtiyaç üretim alanların dışındaki tüm fabrikaların kapatılması talebi hiçbir şekilde dikkate alınmayarak, tam randımanlı bir şekilde sürdürülmüştür. Buda işçi ve emekçilerin sağlıklarının sistem için çok ta önemli olmadığının bir göstergesi olmuştur.

İşçi ve Emekçilere Saldırılar Yoğunlaşmıştır

Geride bıraktığımız 2020 yılında işçi ve emekçilere saldırılarında yoğunlaştığı bir yıl olmuştur. Başta esnek çalışma alanları olmak üzere, milyonlarca insanın işsiz kaldığı yıl oldu 2020. Demir çelik, otomobil, elektronik üretim fabrikalarının başat çektiği, bir çok alanda yoğun işten çıkartmaların yılıydı 2020. Özellikle de kadın ve genç işçilerin en çok etkilendiği bu durumda, göçmenlerin yoğun olarak çalıştığı taşeron işçilerin neredeyse tümünün işsiz kaldığı yıl olmuştur.

Emperyalist kutupların kendi arasındaki çatışmaların da yoğunlaştığı bu süreçte bölgesel çatışmalar derinleşmiştir. Orta doğuda durmayan çatışmalar, 2020 yılında yoğunluğunu sürdürmüştür. Özelde Suriye’de süren savaş, bölgede emperyalistler arası çelişkileri de derinleştirmiştir. Bu çelişkilerde yararlanmak isteyen faşist Türk devleti, emperyalist bloklar arası tangoya devam etmektedir. Rusya, AB ve ABD arasında kendisine alan açmak için fırsat kollayan faşist TC, bölgede başta Kürt ulusu olmak üzere, tüm halka karşı adeta savaş açmış durumdadır. Bir yandan Kürt halkının Irak ve Suriye Kürdistan’ında kazanmış olduğu statüye saldıran faşist TC, içerde de saldırılarını yoğunlaştırmaktadır. İşçilere, kadınlara, gençlere, LGBTİ’lere, farklı inançlara saldırılarını hız kesmeden devam eden faşist rejim, yeni yılda bu saldırılarını daha da arttıracaktır.

Avrupa’da Irkçılık Sistemleşmeye Devam Etmektedir

Avrupa ülkelerinde 2020 yılında ırkçı faşist saldırılar yoğunlaşmış bir çok ülkede bu katliamlara dönüşmüştür. Almanya Hanau’da göçmenlerin sokak ortasında taranarak öldürülmesi bunu sadece bir parçasıydı. Irkçılık artık sistemin temel taşı, yani kendisi olmuştur. Emperyalist ülkelerde çıkartılan yeni yasalarla birlikte ırkçılık artık sistemin kendisi olmuştur.

Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik Bayrağını Doruklarda Dalgalandıralım

Tüm bu saldırılara karşın toplumsal muhalefetin koşulları zorlayarak kitlelerle buluşmaya çalıştığı yıl olmuştur 2020. İnsanların evlerine hapsedilmesine karşın, koşullar zorlanarak çeşitli eylem tarzlarıyla, kitlelerle buluşulmaya çalışılmıştır. Kitleler bir çok metropolde temel hak ve özgürlükleri için sokaklarda mücadeleyi büyütmeye çalışarak, geleceğe büyük umut vermektedir.

Bu saldırılara karşı toplumsal muhalefeti daha ileriye taşımak için, ortak mücadelede yoğunlaşarak kavgayı büyütme zamanıdır. Avrupa’da yeri ve göçmen demokratik güçler olarak, ortak mücadele alanlarında kavgayı büyütmek için daha fazla ortaklaşarak mücadeleyi geliştirelim. Paris Komünarlarının “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” şiarının 2021 yılında bayraklaştırılarak doruklarda dalgalandırmak için mücadeleyi büyütelim!

ATİK- Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu“

TIKLA İNDİR

scroll to top