Anasayfa , ATİK , ATİK İŞÇİ KONFERANSINDA BULUŞALIM!

ATİK İŞÇİ KONFERANSINDA BULUŞALIM!

atik-logo arkasi beyazATİK | 03-04-2014|  “Avrupa’da Sınıf Hareketi ve Göçmenler” alt başlığı altında düzenleyeceğimiz İşçi  konferansına tüm işçi ve emekçileri katılmaya çağırıyoruz!
2008’de ABD’de patlak veren mali çıkışlı ekonomik kriz günümüze kadar farklı boyutlarda tahribatlar yaratarak devam etmektedir. Bu krizden en çok etkilenen Avrupa’daki işçi ve emekçiler olmuştur. Kriz bahanesiyle işçi ve emekçilere yönelik saldırılar ve işten çıkartmalar en üst seviyeye tırmanmış durumda. Burjuvazi kendi ekonomik krizinden kaynaklı içinde bulunduğu bunalımın tüm faturalarını emekçilere kesmeye çalıştığı süreç derinleşerek devam etmektedir. Saldırıların en başında, esnek üretim, güvencesiz iş, çalışma saatlerinin uzatılması, ucuz iş gücü, taşeronlaştırma ve kiralık işçiliğin yaygınlaştırılması olarak görülmektedir.

Krizin derinleşmesiyle birlikte yerli ve göçmen emekçiler arasında birliği parçalamak için Avrupa’da devletler eliyle ırkçılık ve ayrımcılık geliştirilmektedir. Gelinen aşamada ırkçılığın artık kurumsal bir şekilde ele alınması, göçmen işçi ve emekçilerin yoksulluğun ve işsizliğin nedeni olarak gösterilerek işçi ve emekçilerin birliğinin parçalanması için uygulamaya konulan politikalarda ortaya çıkmaktadır.Emperyalist-kapitalist sistemin, ciddiyetle ele alarak belirlediği ve epeyce yol aldığı, bir plan program dahilinde pratiğe koyduğu bu saldırı paketlerinin amaca ulaşmasını engellemenin yegâne yolu, yaşadığımız coğrafyada işçi ve emekçiler ile ortak sorunlarımız üzerinde birlikte hareket etmekle mümkün olacaktır. Bunun içindir ki 22. Kongremizde belirlediğimiz işyeri ve sendikal çalışmanın hedefi, göçmen işçiler ile yerli işçi ve emekçilerin ortak çalışmanın yaratılmasıdır.

Bugün göçmen işçi ve emekçiler olarak görevlerimizin başında, göçmen işçi ve emekçilere yönelik saldırılara karşı durmayı içerdiği gibi, işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı durmayı da içine almaktadır. Bunun yanında ırkçı ve ayrımcı uygulamalara, göçmenlikten kaynaklı maruz kaldığımız saldırılar ile kadınlara ve gençliğe yönelik her türlü saldırılara karşı bir yönelime girmemizi beraberinde getirmektedir.

İşçiler, Emekçiler!

5-6 Nisan 2014 tarihinde “Avrupa’da Sınıf Hareketi ve Göçmenler” alt başlığı altında organize edeceğimiz işçi konferansında; Avrupa’da bir çok ülkede işçilerin katıldığı, kendi ülkelerindeki sorunları, sendikal örgütlenmeleri ve iş yerlerinde neden ve nasıl örgütlenilmesi konuları üzerine tartışmalar yürütülecektir. Özellikle göçmenlerin sınıf içindeki yeri ve önemini, yerel işçiler ile birlikte ortak hareket etmenin olmasa olmazlığı ile mevcut sendikaların durumunu tartışarak açığa çıkarmayı hedeflemektedir.

Çalıştığımız işyerlerinde her türlü saldırı ve sömürüye karşı koymayı, ekonomik ve demokratik kazanımlarımızın korunarak geliştirilmesini sağlamak için örgütlenmeliyiz. Bu amaca hizmet etmesi için düzenleyeceğimiz işçi konferansına sizleri katılmaya, birlikte tartışmaya ve birlikte örgütlenmeye çağırıyoruz.

iscikonferansi_2

ATİK – Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu