Anasayfa , Avrupa , ATiK „Basın Yayın Konferansı „ başarıyla sonuçlandı (Güncellendi)

ATiK „Basın Yayın Konferansı „ başarıyla sonuçlandı (Güncellendi)

11032384_942462949155952_5729170822680250050_n02 Nisan 2016 Cumartesi günü Almanyanın Frankfurt kentinde düzenlenen konferansa ATiK e bağlı kurumların üyeleri içinden seçilen delegelerle yapılan Konferans canlı tartışma ve önerilere sahne oldu.

ATiK’in federasyonlarına bağlı olan derneklerden 5 Üyeye 1 delege seçilerek Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Hollanda’dan toplam 6 ülkeden katılım sağlandı. 248 delegeden 149 unun Konferansa katılmasıyla salt çoğunluk sağlanarak, Basın Yayın Konferansı başlatıldı.

Mültecilerin Sürgünlerde ve göç yollarında yaşadıkları trajedilere değinilerek, yaşamlarını kaybedenler için,Türkiye Kürdistanındaki katliamlarda direnerek ölümsüzleşenler için ve tüm dünyada özgürlük,demokrasi devrim ve sosyalizm mücadelesinin şehitleri anısına saygı duruşu yapıldı.

ahmATiK Konseyine bağlı çalışan AHM (ATiK Haber Merkezi ) tarafından basın yayının günümüzdeki önemi ve sınıf mücadelesindeki yeri ile devrimci demokratik medya ve iletişim araçlarının kullanılmasında bakış açısının nasıl olması gerektiğine dair hazırlanan sinevizyon izlendi.

ATiK Konseyi adına Başkan, konseyin ve geçen seneki kongrenin belirlediği karar gereği Ekim 2015 tarihinde yapılması planlanan Konferansın ATIK’ e yönelik operasyon ve tutuklamaların olması nedeni ile ileri tarihe alındığına değindiği konuşmada geçen sene tartışmalara sebep olan ve Mücadele gazetesi üzerinden gelişen tartışmaların bu konuda sığ bir bakışın olduğunu açığa çıkardığını ve bundan kaynaklı böyle bir Konferansın ihtiyaç haline geldiğine vurgu yaptı.

Konuşmada dünyada,Türkiye`de,Avrupada siyasal durumun kısa analizleri yapılarak önümüzdeki dönem ATiK ın önünde duran görevlere işaret edildi.

Tutsak devrimcilerin sahiplenilmesi ve 3 Haziranda başlaması öngörülen Mahkeme süreçlerinde devrimci 10 Tutsağın özgürlüklerine kavuşturulmaları için, tüm imkan ve olanaklarla ilerici,demokrat dost güçlerinde detekleriyle mahkeme önlerinde,sokaklarda hak arayışı ve demokratik mücadele hakkını kullanarak sürece hazırlanılması gerektiğinin altı çizildi.

Basın kurultayı (1)Konferansta alınan Kararlar:

Onlarca delegenin konuşmalarıyla ve bölgelerin hazırlayarak getirdikleri önerilerin okunması ile yapılan ve 5 saat kadar süren tartışmalar neticesinde tek tek oylanarak büyük delege çoğunluğu ile şu kararlar alındı.

1)        Mücadele Gazetesinin bir süredir yapılmakta olan, başka bir devrimci yayın organı ile birlikte çıkarılıp dağıtılmasına son verilecek.

Ayrı ve ATiK in merkezi yayın organı olarak 2 ayda bir dergi formatında yayınlanacak.

2)        Mücadele Dergisi yorum ve analizleri içeren,perspektif sunan, Avrupada işçi ve göçmen emekçilerin sorunları ile Avrupa gündemlerini ağırlıklı işleyen bir yayın politikası izlemelidir.

3)        Olanaklar ölçüsünde Türkçe dilinin dışında Almanca ve diğer dillerde de yazıların dergide yayınlanması sağlanmalıdır.

mucadele2354)        Derginin 2 aylık periyotlarla çıkarılması, ATiK Konseyine bağlı mevcut olan Yayın kurulu denetiminde olması kaydıyla, YDG ve Yeni Kadın`dan 1 er temsilcinin yayın kuruluna dahil edilmesi ve Konferansta önerilen ve gönüllü 2   Üyenin seçilmesiyle genişletildi.

5)        İlişkide olunulan, dost devrimci,demokrat bilim insanı,akademisyen, yazar ve aydınlardan yazı, düşünsel destek ve katkı alınmasına devam edilmesi uygun bulundu.

6) Geçtiğimiz dönemden  başlayan  ve bu güne kadar uygulanan „ Mücadele „ Gazetesinin başka bir devrimci yayın ile birlikte dağıtılması şeklinde benimsenen ve uygulanan yaklaşım  yanlıştır.Kurumsal işlevleri ve hedefleri aynı olmayan araçların, hedeflenen o olmasada, aynılaştırılma görünümü oluşturması, bu konuda sığ yaklaşımlara işarettir.

Genel Konseyin Güçlendirilmesine yönelik olarak Almanya ATiF federasyonu tarafından divana verilen ve tartışılması delege çoğunluğu tarafından kabul edilen önerge, yoğun tartışmalar sonucunda;

 

thATiK Denetim Kurulunca ATiK tüzüğünde böyle bir maddenin yer almadığı ve Tüzük değişikliği yapılmaksızın böyle bir uygulamanın Tüzüğün reddi anlamını içereceği ve kabul edilemez olduğu belirtilerek,Tüzükte yer alan Olağanüstü kongre ile sorunun çözülmesinin doğru olduğu görüşü,

ATiF tarafından güçlendirme şeklindeki verilen önergenin geri çekilmesi ile son buldu.

ATiK Denetim Kurulunun ve ATiF YK unun  ve bir kısım delegenin ortaklaşarak Olanüstü Kongre yapılarak yeni bir Konsey seçilmesi fikrinin sunulması üzerine;

Delegeler 3 saate yakın süren tartışma ve değerlendirmelerle uygun yöntemin Tüzüğe bağlı kalınması gerektiğinde birleştiler.

DivanÜç önerge oylandı

1)Ekim 2016 tarihinde yapılacak bir Olağanüstü Kongre ile yeni bir Konsey seçilmesi önerisi,

2)Normal Kongre tarihinin öne çekilerek, Ekim ayında olağan Kongrenin yapılması ve bu olağan kongre öncesi federasyonların,Yeni Kadın ve YDG kongrelerinin yapılması ve ATiK Merkezi kongresinde yeni bir Genel Konseyin seçilmesi önerisi,

3)Tüzükte yer aldığı biçimiyle 2 yılda bir yapılan ve Nisan 2017 tarihinde yapılacak olağan 23. ATiK Kongresine kadar mevcut Genel Konseyin önderliğinde çalışmaların yürütülmesi,

şeklinde süren tartışmalarda her 3 önerge Divan tarafından ayrı ayrı Konferans Delegelerinin onayına sunuldu.

12938105_942520702483510_2024770941323842265_nİrade,  Mevcut ATiK Konseyinin önderliğinde Nisan 2017 tarihinde yapılacak Olağan Kongreye gidilmesi ve var olan sorunların 23. Kongrede tartışılarak çözülmesi ve yeni bir Genel Konsey seçiminin orada gerçekleştirilmesi görüşünü çoğunluk olarak oy  vererek kabul etti.

Demokratik tartışma kültürü ile farklı anlayışların tartışılarak, iradenin onayına sunulması ATiK camiasının bir geleneği olarak dünde konferansta yaşandı. Tartışmalardan ve alınan kararlardan sonra,  „Birlik -Mücadele – Zafer“ sloganının hep birlikte haykırılması anlamlı ve yoldaşlık duygularının güçlülüğüne olan işaretti.

Önümüzdeki dönemin faaliyetlerine ilişkin olarak Konsey temsilcisi tarafından yapılan duyurular;

 

65288_83623_02032016125114_5*o5 Nisan ile 15 Mayıs arasında sürdürülecek olan; „Sur, Cizre, Nusaybin vb. ye yönelik devlet saldırılarında yakılan,yıkılan,katliamlara mağruz kalan Kürt ulusuna mensup halkımızla dayanışmak için maddi dayanışma kampanyası yürütülecek,Toplanan maddi imkanlar bir ATiK heyeti aracılığıyla, Yaraların sarılmasına katkı olması için Cizre`ye yollanacak.

*16 Nisan 2016 Cumartesi günü, ATiK e yönelik operasyon sonucu 10 devrimcinin halen tutuklu bulunmasının 1 yıldönümünde Nürnberg`de Merkezi yürüyüş yapılarak, Tutuklamalar protesto edilecek.

*16 Nisan`da Çernobilin kazasının 30. Yılı vesilesiyle İstanbulda düzenlenen Sempozyuma ATiK temsilcisi katılacak,

*Dünya işçi sınıfının birlik dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs 2016 da alanlara,sokaklara daha güçlü çıkılması ve Emperyalist saldırganlığın teşhir edilerek İşçi sınıfına yönelik saldırı ve hak gasplarına karşı mücadel edilmesi,

35ea6bf1-2c81-441d-b068-835e3a5055df*03 Haziran 2016 Cuma günü Münih`te başlayacak olan ATiK aktivistleri olan,TKP ML davası ile yargılanmak istenen devrimcilere sahip çıkılarak       „ Devrimci Mücadele her yerde Meşrudur“ şiarıyla Mahkeme önünde Tutsaklarla dayanışma mitingine güçlü şekilde katılınması ve Mahkemeye gözlemci ve dayanışmacı olarak katılacak Milletvekili,Yazar,İnsan Hakları Savunucuları, Sanatçı ve Baro temsililerinden oluşacak heyetler davet edilecek.

*23 Temmuz ile 13 Ağustos 2016 tarihlerinde İtalya`da ATiK Gençlik ve Yaz tatil Kampı yapılacaktır.

Saat 14.00 de başlayıp, saat 23.00 e kadar süren Konferans sonrası Avrupanın birçok alanından Frankfurt`a gelen ATiK üyesi delegeler yoğun ve yorucu bir günden sonra kucaklaşarak yoldaşça duygularla geldikleri yerlere dönmek üzere ayrıldılar.