Home , Avrupa , ATİK 34. Gençlik ve Tatil Kampında Buluşalım!

ATİK 34. Gençlik ve Tatil Kampında Buluşalım!

Geleneksel olarak ATİK tarafından düzenlenen Gençlik ve Tatil Kampının bu yıl ki adre- si bir kez daha İspanya’nın Costa Brava bölgesi olacak. 15 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek kampımız, doğası ve iklimi ile birçok olanağa sahip olmasından kaynaklı Costa Brava olacaktır.

Kampımız, bu bölgede bulunan ve önceki katılımcılar tarafından beğenilen, hijyen ve konum bakımından oldukça elverişli olan Camping Nautic Almata’da gerçekleşecek.

Bilindiği gibi pandemi sürecinin ardından insanlığın yaşadığı sorunlar giderek boyut- lanmaya devam ediyor. Pandemi sürecini fırsata çeviren emperyalist sistem, insanların en temel haklarından olan sağlık ve beslenme noktasında kâğıttan bir kaplan olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Yetersiz sağlık hizmetleri, medikal malzeme ve araçlar, sağlık ça- lışanlarına uygulanan mobing ve uzun çalışma saatleri, tedavi masraflarının arttırılması bu süreçte öne çıkan olgulardı. Hemen pandemi sonrası hemen her sektörde yapılan zamlar, artan enflasyon kitlelerin alım gücünün düşmesine neden olurken, büyük tekeller kârlarına kâr katmakla meşgulduler.

AB devletlerinde artan enflasyon ve bunun sonuçları coğrafyada yaşayan tüm insanla- rın hayatlarını zorlaştırmaya devam ederken, çıkartılan çeşitli yasalarla sosyal haklar hiçlik terekesine indirilmektedir. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik emperyalist işgal girişimi de özel- likle gıda tedariği noktasında sıkıntılar yaratmış ve yaratmaya da devam ediyor. Suriye, Af- ganistan ve yerkürenin birçok bölgesinden insanlar göç yollarında ölümle burun buruna yolculuklar yapmaktalar.

ATİK olarak örgütlü bulunduğumuz tüm alanlarda, toplumsal mücadelenin bir parçası olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gençlik ve Tatil Kamplarımız bu mücadele arasında kısa bir nefeslenme olmakla birlikte, bir sonraki mücadele günlerine de hazırlık anlamı ta- şımaktadır. 1985 yılından itibaren sistemin tüketime ve bireyci yaşam tarzına yönelik tatil anlayışına alternatif, kolektif ve üretken bir yaşam tarzını esas almış, sürekli yenilenerek ve gelişerek bugüne gelmiştir. Dolayısıyla kamplarımız kolektif yaşam tarzının pratikte uy- gulanır, yaşanabilir olmasını ve kolletifizmin dostlukları, insanca yaşamı, insana dair tüm güzellikleri nasıl geliştirdiğini göstermesi bakımından da çok değerli bir gelenek yaratmıştır.

Kamplarımız kültürel etkinliklerin yanında; spor aktiviteleri, geziler, atölye çalışmaları, kadın, gençlik ve çocuklarla ilgili özel çalışmalarla kolektif bir yaşamı içermektedir.

Yıl boyu hem çalışan hem de toplumsal mücadelede yer alan siz kadın, erkek ve genç dostlarımızı gerçekleştireceğimiz 34. ATİK GENÇLİK VE TATİL KAMPI’na davet ediyoruz.

Daha ayrıntılı bilgi için broşürü indirin

Flyer 2023 (İndirmek İçin Tıklayın)