Home , Avrupa , ATİK 33. Gençlik Ve Tatil Kampı Başarıyla Gerçekleştirildi

ATİK 33. Gençlik Ve Tatil Kampı Başarıyla Gerçekleştirildi

HABER MERKEZİ|15.08.2022|Kurulduğu günden bugüne, Türkiyeli ve T. Kürdistanı’ndan göçmenlerin örgütlenme merkezi olan ATİK geleneksel olarak düzenlediği Gençlik ve Tatil Kampının 33.cüsünü 17 Temmuz-6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Katalonya bölgesinde gerçekleştirdi. Sistemin dayattığı yaşam tarzına karşılık kolektif hayatın önemini ortaya çıkartma, üç hafta boyunca birlikte üretme, birlikte yönetme pratikleri sergileme, gençlerin siyasal ve örgütsel bilinçlerinin yükseltilmesi, kadınların özgün sorunlarını tartışma, açığa çıkarma ve kadın mücadelesini büyütme çalışmalarının yapıldığı kamp, yıllar boyu bu konularda önemli kazanımlar elde etmiştir.

Kamp çalışmaları, belirlenen tarihten önce ATİK Konseyi tarafından kamp komitesinde yeralacak kişilerle birlikte hazırlıkların yapılması ile başladı. Kamp tarihinden önce 2 toplantı yapan bu hazırlık komitesi, kampın kurulması sürecini organize etti. Kampın kurulması ile birlikte kampa katılan katılımcılar ile bir toplantı yapılarak, kamp sürecinin kolektif bir şekilde örgütlenmesi amacı ile bir kamp komitesi kuruldu. Kamp Komitesi kendi içerisinde yedi ayrı komiteden oluşturuldu. Bunlar; Mutfak, Sağlık, Alışveriş, Gezi, Çadır, Kültür ve Basın Komiteleri olarak adlandırıldı. Bu komitelerin en önemli özelliği kamp katılımcılarınında içinde yeralmasıydı.

Bir diğer önemli olgu ise Kamp Komitesinin kamp süresince üç defa biraraya gelerek, kampın gidişatını başarıyla yönetmesiydi.

Politik Etkinlikler 

Kampta, yine kamptan önce belirlenen bazı konular üzerine panel-seminerler gerçekleşitirildi. Oldukça canlı geçen bu etkinliklere katılımcılar aktif olarak katılım sağladılar. Görüşlerini belirten katılımcılar sordukları sorular ile de panelleri canlı kıldılar. Kampta ATİK tarafından “Emperyalist Saldırganlık panelinde, ATİK temsilcisi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik emperyalist işgali, NATO ve Şengay Birliğinin durumu ve buna karşı ortak mücadelenin önemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Oldukça canlı geçen panelde katılımcılarda söz alarak görüşlerini belirterek sorular sordular. Bir diğer panel ise aynı bölgede kamp gerçekleştiren ADHK ile birlikte örgütlenen “Savaş, Pandemi ve Avrupa’da Yoksulluk” paneliydi. ADHK kamp alanında yapılan panel başarıyla gerçekleştirildi.

Kampta bulunan Yeni Kadın ile ATİK ortak olarak “Savaş, Yoksulluk ve Kadın” panelini gerçekleştirdi. Kadın arkadaşların yaşadıkları pratiklerden üzerinden şekillenen panel başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. YDG ise eğitim çalışmalarını başarıyla gerçekleştiririken, “Sen beni anlamıyorsun” temalı, “Kuşaklar arası iletişim ve çatışma” başlığı altında açık mikrofon etkinliği de düzenledi. Eğitim konuları ise; YDG hedef ve amaçları, Almanca ve Fransızca dillerinde paralel olarak Marksizm’in Temelleri, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisi, Yabancılaşma, Kadro Sorunu ve Irkçılık gibi başlıklarla verildi. Kampa oldukça yoğun bir genç katılımının olmasıda bu çalışmaların önemi arttırdı.

ATİK tarafından kampta bulunan; federasyon, dernek, komite, gençlik ve kadın çalışanları ile bir toplantı da gerçekleştirildi. Yerel alanlarla birlikte merkezi olan yaşanan sorunlar ve bunların çözümleri üzerine görüşlerin belirtildiği toplantıda, önümüzdeki dönem ATİK tarafından başlatılacak kampanyalar hakkında da bilgiler verildi. Oldukça verimli geçen toplantıda tüm ATİK çalışanları fikirlerini belirtmiş oldular.

Yeni Kadın panel dışında, kampta bulunan kadınlarla çeşitli toplantılar organize etti. “Kadın kadının yurdudur” başlığı ile düzenlenen toplantılar başarıyla gerçekleştirildi.

YDG tarafından Kürt halkı ile bir dayanışma mesajı yayınlandı.  “Faşist Türk devleti yıllardır sürdürdüğü ve son süreçte daha fazla arttırdığı saldırganlığını bugün Kürdistan ve Rojava‘da yoğunlaştırdı. Bölgede yaşayan halklar kimyasal bombalara rağmen önemli bir direniş sergilemektedirler. YDG olarak bu tarihi direnişin yanında olduğumuzu ve enternasyonal dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ederiz.” denilerek bir pankart çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca ADHK ile karşılıklı yapılan ziyaretlerde politik konular üzerine sahbetler edildi.

Kültür Etkinlikleri

Bu yıl kampımızda yine kültürel etkinlikler düzenlendi. Kolektif çalışmanın önemli ürünlerinin sergilendiği etkinliklerde, katılımcıların yeteneklerini açığa çıkartıp, kitleye sunması öne çıktı. Kamp Kültür Komitesi, Yeni Kadın ve özellikle YDG’li gençler tarafından organize edilen bu etkinlikler katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Kamp süresince üç defa düzenlenen bu etkinliklerde;  Halk oyunları, kısa film, müzik korosu ve müzik dinletileri sunuldu.

YDG tarafından 2015 yılında Yunanistan’da gerçekleşen ATİK Gençlik ve Tatil Kampında kaybettiğimiz  Ceren Ayfer Karatepe ve babası İbrahim (Mazlum) Karatepe için bir anma düzenlendi. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Ceren’in yoldaşı YDG’liler konuşmalar yaptılar. Şiirlerin okunmasının ardından tüm YDG’liler Ceren’in sevdiği “Kendine iyi bak” ezgisini seslendirdiler. Anmanın son bölümünde ise Ceren ve Mazlum ile ilgili anılar anlatıldı.

Diğer Komiteler

Gezi komitesi tarafından kamp süresince geziler organize edildi. Sağlık komitesinde yeralan doktor arkadaşlar kamp boyunca ortaya çıkan rahatsızlıklara müdahele erderken, basın komitesi kamp gazetesi olan Isırgan’ı çıkartarak kampta mizahi bir canlılık yarattı.

Son hafta gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında kampın başarısına dikkat çekilirken, bazı eksikliklerde dile getirildi. Önümüzdeki kamplarda dikkat edilmesi gereken eksiklikler not edilirken gelen bir öneri ile önümüzdeki yıl yapılacak kampın hazırlama komitesinin bu kampta seçilmesi oldu. Genel kabul gören bu öneri ile birlikte gönüllü olan arkadaşlarla komite kurulmuş oldu. sevindirici yön ise yeni katılan arkadaşların bu konuda duyarlı olmasıydı.  Bu yıl 33.cü defa düzenlenen Gençlik ve Tatil kampına katılım 230 kişi olmuştur. Büyük bir emek ve çabanın ortaya konduğu, sistemin sunduğu farklı seçeneklere rağmen biraraya gelen bu kitle önümüzdeki dönem ATİK çalışmaları için bizlere güç vermektedir.  Özellikle genç katılımcıların yoğun olduğu kampımız başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.