Anasayfa , Avrupa , ATİK 21. Genel Konseyi Toplandı: yeni Başkan Yılmaz Güneş

ATİK 21. Genel Konseyi Toplandı: yeni Başkan Yılmaz Güneş

FRANKFURT | 07 – 06 – 2011 | 4 ve 5 Haziran tarihlerinde, Genel Konsey üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin tam bileşiminin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ATİK Başkanlığına Yılmaz Güneş seçildi.

21. Kongresinde programını netleştiren ATİK, toplantısında Genel Konsey içinde görev dağılımı gerçekleştirdi. Yapılan dağılıma göre iş bölümü şöyle:

Başkan                                 Yılmaz Güneş
Başkan Yardımcısı            Zeynep Şakar
Sekreter                              Süleyman Gürcan
Mali Sorumlu                    Selahattin Doğan
Dış İlişkiler ENİLKOM      Şenay Nisan
UPOTUDAK                       Erhan Atılgan
Basın Yayın Medya         Ali Uğur
Kültür Sanat                      Murat Berdan, Burak Aslan

ATİK’e bağlı Federasyon ve ülkelerde sorumluluk yapacaklar ise şöyle belirlendi:
Almanya                             Süleyman Gürcan
Avusturya                          Mustafa Çiçek
Hollanda                             Murat Berdan
Fransa                                  Ali Akyüz
İsviçre                                  Selahattin Doğan
Kadınlar Sorumlusu        Zeynep Şakar
Gençlik Sorumlusu         Burak Aslan

İki konsey toplantısı arasında ortaya çıkan sorunlara müdahele etmek ve tavır takınmak için 3 kişilik bir Yürütme Kurulu seçildi. Yürütme Kurulu üyeleri Yılmaz Güneş, Süleyman Gürcan ve Erhan Atılgan olarak belirlendi.

Kongre tarafından Denetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Mahmut Özkan, Mehmet Tohumcu ve Şehmuz Demir’in de hazır bulunduğu ve gözlemci olarak katıldığı toplantıda, Denetim Kurulu’nun kendi içinde  Başkanlığıa Mehmet Tohumcu’nun seçildiği belirtildi.

Değerlendirmeler, kararlar ve önümüzdeki dönem yürütülecek faaliyetlere ilişkin ise ATİK Başkanı Yılmaz Güneş AHM’ye açıklamalar da bulundu.

Kongrelerin değerlendirilmesi

Toplantıda Federasyon Kongrelerinin ve ATİK Kongresinin değerlendirmesi yapıldı. Belirli eksiklik ve yetersizliklere karşın, programın kollektif tartışma sürecinden geçirilerek demokratik tarzda kongrede tartışılmış ve onaylanmış olması yönünden başarılı bulundu. ATİK programının açılımının kavratılmasına yönelik özellikle programın birinci, onuncu, onüçüncü ve yirmiikinci maddelerinin, 3 Eylül 2011 tarihinde Frankfurt’ta yapılacak merkezi bir toplantıyla işlenmesi kararlaştırıldı. Bu toplantıya tüm federasyon, komisyon, komite, YDG, ATİK Kadınlar Komisyonu üyeleri ve tüm kurumların denetim kurulu üyelerinin katılması karar altına alındı.

İşçi Çalışması ve Yer sorunu

Toplantıda ayrıca 2 yıllık çalışma plan tartışılarak, genel hatlar belirlendi, ırkçılık, çevre sorunları, işçi grevleri, seçimler gibi Avrupa gündemlerine yönelik daha çok yoğunlaşılması ve pratik çalışmalar içine girilmesi benimsendi.

Ekim ve Kasım aylarında Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere’de Konsey önderliğinde yerel alanları denetleme toplantıları yapılması karar altına alınırken, bu bölgelere gideceklere ilişkin Konsey içinde görevlendirmeler de yapıldı.

İşçi çalışması ve sendikal mücadelede ATİK’in önümüzdeki dönem yapması gerekler ve bugüne dek yapılan çalışmalar değerlendirildi. Nisan 2012 tarihinde işçi Konferansı yapılması planlandı, hazırlık çalışmaları için görevlendirmeler yapıldı.

Yer satın alınması meselesinin hukuksal ve mali çözümüne yönelik karar verme ve yapılan anlaşmaları devam ettirmek ve sonuçlandırmak üzere Konsey ve Denetim üyelerinin katılımıyla bir komite oluşturuldu.

Uluslararası alan

ATİK Toplantısında ayrıca İLPS Kongresine katılmama kararı alındı. Katılmama gerekçelerini ve eleştirileri İLPS kongresine katılmayacak olan Hindistan, Brezilya ve Yunanistan’dan örgütlerle ortak şekilde, İLPS üyesi tüm örgütlere ve kamuoyuna bir metinle duyurulacağı belirlendi.

Hindistan’daki gelişmeleri Avrupa kamuoyuna duyurmak, demokrasi  ve devrim mücadelesiyle dayanışma için bazı etkinliklerin yapılması gerektiği kararına varılarak, bazı ön görüşmeler yapıldı ve etkinliklerin planlanması kararı verildi.

Federasyonlar ve Komisyonların değerlendirilmesi

Devamla, Federayon, Komite ve komisyonlardan gelen raporlar değerlendirilerek bazı sonuçları varıldı. Kadın çalışması, gençlik çalışması ve federasyonların daha geniş değerlendirilmesi ve bölgelere yönelik çalışma programlarının oluşturulması ise, zaman darlığından bu toplantı ele alınamadı ve gelecek konsey toplantısını bırakıldı.

Toplantı sonuçları ve kararların genişletilmiş şeklinin ATİK Konseyi 1. Toplantı sonuçları olarak federasyon ve komisyonlara önümüzdeki kısa dönem içinde, sekreter Süleyman Gürcan tarafından yollanacağı bildirildi.

Basın Yayın

Mücadele Gazetesinin düzenli aylık periyodlarla çıkarılması, ATİK üyelerinin tümünün Mücadele gazetesine abone yapılması planlandı. Gazeteyi denetleme, mizampaj, teknik sorunlar gibi konularda editörlük oluşturma, yazı kurulunun genişletilmesi gibi konularında ATİK Yürütme Kurulu yetkili kılındı.

Komisyonlar

AHM Site Komitesinin durumu ve çalışmalarını da değerlendiren ATİK Konseyi, son süreçteki gelişimi olumlu bulmakla birlikte, bu alanda bazı yeni düzenlemeler gidilmesi, eksikliklerin giderilmesi, içerik ve haberlerin daha iyi denetlenmesi gibi konularda kararlar aldı.

UPOTUDAK çalışmasının yeniden yapılandırılması için Erhan Atılgan’a yetki verilerek, önerilerde bulunuldu.

ENİLKON çalışması için merkezi komitenin daraltılması, tercüme işleri yapan bir komite olması yerine, Uluslararası çalışmaları yönlendiren, ATİK siyasetini uluslararası alana yayan, yeni ilişkiler kuran ve bu ilişkileri geliştiren bir perspektifle çalışması gerektiği kararı alındı. Tercümanların daha alt düzeyde Federasyonlara bağlı olarak örgütlendirilmesi ve konumlandırılmasının daha uygun olacağına karar verildi.

Önümüzdeki dönem faaliyetler

Yine 2 Temmuz Sivas Madımak katliamın ilişkin ATİK adına bildiri çıkarılması ve yerel alanlarda diğer demokratik kurumlar ve Alevi Dernekleriyle ortaklaşa anma etkinlikleri düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Dışımızdaki demokratik kurumlarla ve örgütlerle ilişkilere dair görevlendirmeler yapıldı.

Munzur Çevre Dernekleriyle ortak şekilde 19 Haziran 2011 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Doğa ve Çevre konulu sempozyuma ATİK temsilcisi yollanması kararlaştırıldı.

28, 29, 30 ve 31 Temmuz 2011 tarihlerinde düzenlenecek olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne bu yıl da ATİK ‘in bir delegasyonla katılacağı belirlenirken, o tarihlerde Türkiye’ye gidenlere festivale katılım çağrısı yapıldı.

17 Temmuz – 8 Ağustos 2011 tarihleri arasında İspanya’da yapılacak olan ATİK Gençlik ve Tatil kampının komitesi ve organizesi tartışılarak, yapılacak kampa tüm ATİK üyeleri ve aktivistleri, YDG ve Yeni Kadın üyelerine katılım çağrısı yapıldı.

Mali sorunların çözümüne yönelik bazı öneriler tartışıldı. ATİK adına açılan banka hesabına ülkelerden ve çevreden yardımlar talep edilmesi önerisi benimsendi.

Genel Konsey bir sonraki toplantısının 15-16 Ekim 2011 tarihlerinde yapacağını duyurdu.