Anasayfa , Avrupa , Almanya’da göçmenler her alanda halen geride

Almanya’da göçmenler her alanda halen geride

B1Mb2m9IQAAWYtFAlmanya’da yayınlanan yeni bir rapora göre, ülke nüfusunun 6’da birini oluşturan göçmen kökenlilerin ekonomi, sağlık, eğitim gibi alanlarda yaşadığı zorluklar artarak devam ediyor.

Almanya’da yayınlanan yeni bir rapora göre, ülke nüfusunun 6’da birini oluşturan göçmen kökenlilerin ekonomi, sağlık, eğitim gibi alanlarda yaşadığı zorluklar artarak devam ediyor.

Federal Politik Eğitim Merkezi, Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Berlin Ekonomi Bilimleri Merkezi ve Sosyo-Ekonomik Panel gibi kuruluşlar tarafından hazırlanan ‘Datenreport’ adlı rapor yayınlandı.

‘Göç ve Entegrasyon’ temalı 2016 Sosyal Raporu’nda, göçmenler ve Almanlara ait veriler incelendi. Buna göre, 81 milyon nüfuslu ülkede 16,4 milyon kişinin göçmen veya göçmen kökenli ailelerden geldiği sonucuna ulaşılırken, yeni doğan her üç çocuktan birinin ebeveyninin yabancı kökenleri olduğu anlaşılıyor.

Göçmenlerin yaş ortalamasının 35,4 olarak belirlendiği rapora göre, Almanların yaş ortalaması ise 46,8 olarak tespit edildi. Rapora göre göçmenler arasında bekar olan, mesleki eğitim alanların oranları daha yüksek iken, eğitim ve iş konusunda ise halen oldukça geri bir düzeydeler.

Almanya’daki göçmenlerin yüzde 50,2’sini erkekler oluştururken, Almanlar arasındaki oran ise yüzde 48,9.

DOĞU AVRUPALILAR DİĞER AB VATANDAŞLARINA GÖRE DAHA AZ KAZANIYOR

Göçmenlerin Almanlara göre yüzde 10 daha az kazandığı belirlenen raporda, göçmelerin ortalama net maaşının 2 bin, Almanların ise 2 bin 235 euro olduğu tespit edildi.

Göçmenler ve Almanlar arasındaki eşitsizlik Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarında ise daha net görülüyor. Batı Avrupa ülkelerinden gelen göçmenlerin ortalama 2 bin 860 euro aylık maaş ile ülke ortalamasının çok üzerinde kazandıkları Almanya’da Doğu Avrupa ülkelerinden gelen göçmenlerin sadece bin 789 euro kazandıkları anlaşılıyor.

KADIN GÖÇMENLERİN YÜZDE 37’Sİ ÇALIŞMIYOR

Göçmen kökenlilerin istihdam oranı yüzde 71’de kalırken, Almanlarda bu oran yüzde 80’i buluyor. Kadın göçmenlerin ise yüzde 37’si hiçbir şekilde çalışmıyor. Alman kadınlarda ise bu oran yüzde 24’te kalıyor.

Yabancılar arasında hiçbir mesleki diploması olmayanların oranının üçte bir olduğu Almanya’da Almanlar arasındaki kalifiye olmayan bireylerin oranı ise sadece yüzde 9.

Raporda, Almanya’daki eğitim sistemindeki şeffaflık oranının düşük olduğu ve göçmenlerin eğitim olanaklarına ulaşmasının kolaylaştırılması konusunda yeteri kadar çalışma olmadığı vurgulandı.

Almanya’ya 2000 yılından sonra gelen göçmenlerin büyük oranda gençlerden oluşması nedeniyle diğer göçmenlere oranla daha eğitimli oldukları da anlaşıldı.

Ülkede son yıllarda sayıları artan mültecilerin entegrasyonunda büyük sıkıntıların yaşandığı belirtilen raporda, özellikle 2011 yılından sonra gelen mültecilerin büyüyen ekonomiden yeterince faydalanamadıkları bilgisi paylaşıldı.

2011 yılında Almanya genelinde her 100 işsize karşılık 991 olan çalışan sayısı 2015’te bin 133’e yükselirken, mülteci grupları arasında bu oran düşüşe geçti. Buna örnek olarak, 2011’de her 100 Pakistanlı işsize karşılık 250’si çalışırken, 2015’te bu sayı 191’e kadar geriledi.

GÖÇMENLER ALMANLARA ORANLA DAHA FAZLA ALMANYA’DAN MEMNUN

Almanya’daki olanaklardan daha az yararlanmalarına rağmen göçmenlerin yaşamlarından daha memnun oldukları da ortaya çıktı. Buna göre, göçmen kökenliler arasında Almanya’daki yaşamlarını kendi ülkelerine kıyasla daha iyi buluyorlar.

Yaşam standartlarından memnun olan Almanların oranı 10’da 7,5 iken, göçmenlerde bu oran 10’da 7,25. Türkiyeli göçmenler arasındaki memnuniyet oranı ise 10’da 6,85’e kadar düşüyor.

Göçmenlerin yüzde 80’i Almanya’da kalıcı olarak yaşamak istediğini vurgularken, Türkiyeliler arasında bu oran yüzde 66 civarında. Türkiyeliler arasında kökeninden ötürü dışlandığını düşünenlerin oranı yüzde 18 iken, yabancı düşmanlığından korkanların yüzde 29’a ulaşıyor. Yabancı düşmanlığına yönelik çekinceleri olduğunu söyleyenlerin tüm göçmenler içindeki oranı ise yüzde 18.

MİSAFİR İŞÇİLERDE YOKSULLUK VE SAĞLIK SORUNLARI ORANI DAHA YÜKSEK

Rapora göre 2013 yılı itibariyle Almanya’daki göçmenlerin 4 milyonu aşkın bir kısmı 50 yaş ve üzerinde idi. Bu kişiler arasında kalifiye olmayanların oranı üçte bir iken, 50-64 yaş arası göçmenlerin yüzde 50’si çalışmıyor.

Aynı yaş grubundaki göçmenlerin dörtte biri, 65 yaş üzeri göçmenlerin ise üçte biri yoksullukla karşı karşıya. Bu oran Almanlar arasında yüzde 11 ve yüzde 12 ile ortalamanın altında.

45 yaş üstü göçmenlerin Almanlara oranla daha fazla sağlık sorunu yaşadığı kaydedilen rapora göre, 1973’ten önce ülkeye gelen misafir işçilerin yüzde 37’sinin ciddi sağlık sorunları var. Bu oran yaşlı Almanlar arasında yüzde 23.