Home , Avrupa , Alman Devletinin Politik Göçmenlere Yönelik Tutuklama Saldırılarına Karşı Dayanışma ve Mücadeleyi Güçlendirelim!

Alman Devletinin Politik Göçmenlere Yönelik Tutuklama Saldırılarına Karşı Dayanışma ve Mücadeleyi Güçlendirelim!

atiflogoYıllardır faşizme, ırkçılığa ve Ortadoğu’da süreç haksız savaşa karşı çıktıkları, Almanya’nın emperyalist politikalarına karşı çıktıkları ve Rojava’da yürütülen mücadeleye destek oldukları için Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimci-demokrat ve yurtsever politikacılar Almanya’da tutsak durumundadırlar. 15 Nisan 2015’ tarihinde TKP/ML-Operasyonu adı altında 10 devrimci; Müslüm Elma, Haydar Bern, Erhan Aktürk, Banu Büyükavcı, Sinan Aydın, Deniz Pektaş, Mehmet Yeşilçalı, Sami Solmaz, Musa Demir ve Seyitali Uğur Avrupa çapında düzenlenen bir operasyonla göz altına alındılar.  17 Haziran 2016 tarihinde beri de Münih Eyalet Yüksek mahkemesinde yargılanmaktadırlar. Aynı şekilde, Kürt politikacılar Kenan Baştu Celle’de, Ahmet Çelik Köln’de, Mustafa Çelik Sehn’de, Mehmet Demir Bremen’de, Bedrettin Kavak Hamburg’da ve Muhlis Kaya ve Ali Özel Stuttgart’ta tutsak konumundadırlar. Gene Anadolu Federasyonu üyeleri de çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarla göz altına alınmış, bunların bir kısmı uzun süre ceza evinde yattıktan sonra serbest kaldılar, bazılar da halen tutukludurlar. 
Bahsi geçen tüm bu tutuklular Türkiye’de faşizme karşı sürdürülen mücadelenin destekçileri olmuştur. TC Devleti yıllardır devrimci-demokratlara yönelik imha ve sindirme politikalarını uygularken, Kürt ulusuna yönelik imha-inkar-soykırım-göçertme uygulamalarından biran oldun geri adım atmamıştır. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde başarısız çıkan AKP şahsında TC egemen güçleri sonrasında birleşerek tüm ezilenlere, Kürtlere, Alevilere, kadınlara ve devrimci-demokrat kesimlere yönelik pervasızca saldırmaya devam etmektedir. Savaş kurallarının bile çiğnendiği, vahşet ortamlarını aratmayacak bir şekilde IŞİD mantığı ve yöntemiyle Kürt şehirleri aylardır bombardımana tutulmakta ve siviller katledilmektedir. Rojava’yı kanla bastırmak için desteklediği IŞİD, bugün TC’nin bu politikaları sayesinde Türkiye’nin her yerini tehdit etmekte ve kana bulamaktadır.
Alman Devleti, TC devletinin bu süreçteki en büyük destekçisi olmuş, emperyalist politikaları için, gerek Ortadoğu’daki dalaşta yer almak için TC ile yapılan askeri antlaşmalar, gerekse de mülteciler üzerinden yapılan kirli pazarlık nedenleriyle, Alman devleti 129 a ve b yasasına dayanarak Türkiyeli devrimcileri ve Kürt politikacıları tutsak almıştır. 
Alman ceza yasasının 129 a ve b paragrafına karşı Almanya’da geniş birlikteliklerle oluşturarak karşı koyuşu örgütlemeliyiz. Bu konuda tüm kesimlere çağrımız; Alman devletinin devrimci-demokrat ve ilerici kesimlere, TC gibi faşist rejimlerce yönetilen devletlere karşı mücadele edenlere yönelik Demokles’in kılıcı gibi ortada duran  129 a ve b yasasına karşı çıkmak ve mücadele etmektir.
9 Temmuz günü Almanya’nın Düsseldorf kentinde, tutsak edilen Kürt politikacıları sahiplenmek ve Alman devletinin devrimci-demokrat ve ilerici kesimlere karşı saldırılarını kınamak ve karşı durmak için protesto etkinlikleri düzenlenecektir. ATİF olarak; Almanya’da 129 a/b yasası çerçevesinde tutsak olan tüm tutsakları sahiplendiğimizi ilan ediyor ve tüm kesimleri 9 Temmuz’da Düsseldorf’ta olmaya, Alman devletinin anti demokratik uygulamalara ve baskılarına karşı demokratik tepkilerini dile getirmeye çağırıyoruz.
Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik Mücadelesi Meşrudur Engellenemez!
Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük! 
ATİF (Alamanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu)