Home , Avrupa , ALEKSİS YAS GEREKÇESİ DEĞİL, İSYAN HAFIZASIDIR!

ALEKSİS YAS GEREKÇESİ DEĞİL, İSYAN HAFIZASIDIR!

20151206_160711

6 Aralık 2008’de Alexandros Grigoropoulos (Aleksis) Atina’da polis kurşunuyla katledildi. Bu katliamın hemen arkasında Yunan halkının birikmiş toplumsal tepkisi günlerce sürecek bir isyana dönüştü. Aleksis’in katledilmesi bu görkemli halk isyanının tetikleyicisi oldu. 6 Aralık Yunanistan’da artık tarihsel ve halkın hafızasına kazıdığı bir gün olarak yerini almış durumda.

Bu yılda 6 Aralık’ta Aleksisi anmak ve büyük isyanı selamlamak için çeşitli etkinlikler ve eylemler gerçekleştirildi. İsyanın 7. Yıl dönümü görkemli sokak eylemleriyle yüzünü gösterdi.

Atina’da Propilya meydanında iki ayrı kitlesel eylem gerçekşeti. Saat 14.00’de Öğrenci dernekleri başta olmak üzere çeşitli devrimci, ilerici ve sol güçler binlerce insanın katılımıyla 2008 isyanını selamlarken Aleksisin anısının mücadele olduğunu haykırdı. SYRİZA hükümetinin son dönemde kitle gösterilerinde yoğun güvenlik önlemleri alarak kitlenin gözünü korkutma yaklaşımı bu eylemde de kendini gösterdi. Binlerce polisin Atina’nın tüm ana merkezlerine yığıldığı ve yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi. Kitle bu önlem ve tedbirleride prostesto ederek yürüyüşünü gerçekleştirdi. Propilyadan hareket eden binlerce gösterici Sintangma meydanını dolaşarak Omanya’da eylem sonlandırıldı. Eylem boyunca Polisin gerginlik çıkarmaya yönelik konumlanışı ve kitleyi proveke etmeye çalışan tavrı soğuk kanlı bir tutumla bertaraf edildi.

Saat 18.00’de ise Anarşist grupların çağrısıyla bir eylem aynı meydanda başlatıldı. Bir önceki eyleme göre daha kitlesel katılım söz konusu olmuştur. Yine binlerce kitle aynı güzargah üzerinden yürüyüşünü sürdürmüştür. Henüz eylemin başlangıcında Polisin kısmı müdahalesi ve provakasyonu olmuştur. Kitleyi dağıtmayı amaçlayan bu provakasyon, kitlenin kararlı tutumuyla sadece gerginlik düzeyinde kalmıştır. Ancak polis yürüyüş boyunca sürekli bir taciz ve provakasyon konumunda olmuş. Adeta kitleyle iç içe geçerek yürüyüşe eşlik etmiştir. Sintagmadan Omanyaya inerken ise gaz bombalarıyla müdahaleler yapılmıştır. Kısa bir çatışma ve gerginlikten sonra kitle yürüyüşünü sürdürmüştür.

Her iki eylemde oldukça coşkulu ve aynı zamanda kararlı bir ruh haliyle olmuştur. SYRİZA hükümetinin aldığı güvenlik tedbirlerinin Reformcu bir partinin kısa ve hızla nasıl gericileştiğini göstermiştir. Son süreçte kitle eylemlerine karşı tahammülsüz ve daha saldırgan bir konum alan polisin tavrı Aleksis için yapılan eylemde daha güçlü bir şekilde kendini göstermiştir.

Aleksis için bugün Yunan halkı yas tutmamıştır. Aleksisi İsyanın hafızası yapmıştır.  Kavga ve mücadelede yaşatacağının sözü bir kez daha verilmiştir.

Yunanistan ATİK

 

20151206_183411 20151206_182844 20151206_182508 20151206_160711 20151206_160657 20151206_153628

scroll to top