Home , ATİGF , „Yukarı Avusturya yerel seçimlerinde tavrımız ne olmalı“ Paneli gerçekleştirdi!

„Yukarı Avusturya yerel seçimlerinde tavrımız ne olmalı“ Paneli gerçekleştirdi!

Avusturya’nın Linz şehrinde Yukarı Avusturya yerel seçimlerinde tavrımız ne olmalı? Paneli 13 Eylül 2015 de ADA ve UMUT Kültür Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirildi.

unnamed (1)

Yukarı Avusturya yerel seçimlerinde tavrımız ne olmalı? başlığı ile düzenlenen panele başlamadan önce 12 Eylül 1980 faşist darbesinde Devrim ve sosyalizm mücadelesinde toprağa düşen tüm devrimcilerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Tüm katılan ADA, DHD, LAKD, PSAKD ve UMUT temsilcileri yerel seçimlere yönelik bakışlarını, tavrını ve tutumlarını ortaya koyan açıklamarından çıkan sonuçlar şunlardır:
ADA, DHD ve UMUT temsilcilerinin çıkardığı ortak tavrı:
Biz ilericiler, gerçek demokratlar, burjuva demokrasisinin esas olarak uzun yıllardır hüküm sürdüğü ülkelerde – Avusturya da böylesi bir ülkelerden biridir – yerel parlamento seçimleri konusunda ilkesel bir tavra / görüşe sahibiz / sahip olmalıyız: Böylesi bir ülkedeki seçimler, eğer işçi, emekçi kitleleri parlamentoda gerçekten temsil eden bir sınıf partisi yoksa bu halde bu seçimler emekçiler için hiçbir köklü çözüm getirmezler, getiremezler. Bu organda temsil edilen tüm partiler sömürücü / ezen sınıfların temsilcisidirler. Biz emeği ile geçinenlerin bunlar arasında bir seçim / tercih yapmamız söz konusu olamaz, olmamalıdır.
Diğer ilkesel bir konu ise Avusturya`da var olan sistemin yerle bir edip, yerine sosyalist bir düzenin kurulmasını çalışmalarının merkezine koymuş bulunan bir örgütün / yapının olup olmamasıdır. Eğer böylesi bir güç varsa, görev onun disiplini altına girip çalışmaktır. Yoksa esas hedef böylesi bir yapıyı oluşturmak olmalıdır.
Bu kuruluş doğru bir çizgiye sahipse, çeşitli sınıf, tabaka ve katmanlardan oluşan emekçi kitlelere – doğal olarak göçmen kökenli emekçiler de bu kitlenin bölünmez bir parçasıdır – seçimde her seçmenin mücadele edilerek kazanılmış demokratik seçme hakkını kullanması – yani sandığa gidip oyunu vermesi, ama seçime katılan burjuva partilere değil, geçersiz oy kullanması ve oyunu böyle sandığa atması en doğru, ilerici tavır ve tercih olmalıdır.
Biz her ne kadar burjuva parlamentonun köklü çözümler getirmeyeceğini bilmemize rağmen bu sistem içinde reformlar için mücadele etmeyi hiçbir zaman ret etmeyiz. Fakat reform taleplerini kökten çözüm taleplerine tabi kılarız.

PSAKD özeleştiri vererek Avusturyadaki yerel seçimlere yönelik bir araştırma veya çalışma içerisinde olmadıkları için kurumsal anlamda seçimlere yönelik bir tutum ve tavır sergileyemeyeceklerini ifade etti.
LAKD temsilcisi kurum olarak bu seçimlerde NEOS partisinde adayları olduğu için NEOS partisini desteklediklerini açıkladılar.
Bütün bu kurumların açıklamalarının ardından katılımcıların arasında olan Neos, Yeşiller ve SPO partilerinin aday ve temsilcileri söz hakkı kullanarak düşüncelerini aktardılar. Ayrıca panele katılan KJO-Avusturya komünist gençliği adına katılan konuşmacı arkadaş´da kendilerinin de seçimleri aktif boykot edeceklerini, yani seçime katılıp oylarını boş kullanacaklarını açıkladılar.

unnamed

Karşılıkla soru ve cevap şeklinde yürütülen ciddi ve nitelikli tartışmaların sonucunda Avusturyada gelecek seçimler için esas hedefin işçi ve emekçi sınıfın çıkarları doğrultusunda antifaşist bir yapıyı oluşturmak olmalıdır konusunda herkes hemfikirdi.

Bu doğrultuda ADA ve UMUT Kültür Derneği olarak Avusturya siyasetine aktif ilgilenen ve ilgilenmek isteğen herkesi böylesi bir parti veya oluşumun oluşturulması için çağrıda bulundu.
ADA ve UMUT

scroll to top