Home , Dünya , 3. Dünya Kadın Konferansı |TUNUS|

3. Dünya Kadın Konferansı |TUNUS|

TUNUS|07.09.2022| Tunus’ta ta gerçekleşen 3. Dünya Kadın Konferansı iki günlük çalışma atölyelerinin sunumlarıyla devam etti.

Kamerun’da yaşanan finansal ve politik kriz, Afganistan, İran ve Suriye ‚deki kadın mücadelesi, kadın devrimi, LGBTİ+ mücadelesi, genç kadın ,küreselleşme ve göçmenlik, emperyalist savaş politikaları ve buna karşı verilen özgürlük mücadeleleri, Tunus’taki tarım işçilerinin durumu gibi konuların yer aldığı çalışmalarda, Yeni Kadın „özsavunma ve kadının beyanı esastır“ konularında bir atölye çalışmasının yanında Fransız delegeleriyle birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine bir çalışma yaptı.

Dünyanın dört bir yanından katılan kadınlar kendi ülkelerindeki politik süreci ve bunun kadınlar üzerindeki etkilerini tartışırken, uluslararası arenada devletler arası yapılan pazarlıklar , çatışmalar veya işbirliği sonucunda ülke halklarının çektiği acıları konuştular. Sömürgeci egemen sınıfların yayılmacı politikalarının eleştirildiği farklı çalışmalarda, kadınlar üzerindeki farklı boyutlardaki etkileri konuşuldu.

Yeni Kadın olarak sunulan çalışma atölyelerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tartışılmasının ardından „öz savunma ve kadın beyanı esastır, aksini ispat yükümlülüğü erkeğe aittir “ sunumu yapıldı. Farklı ülkelerden kadınların katıldığı , öz savunma anlayışının tartışıldığı verimli bir çalışma gerçekleştirildi.

Atölye çalışmasında; „Elbette ki içinde yaşadığımız toplumun, ataerkil düşünce yapısının arkasındaki nedenlerin yeteri kadar kavranması, karşımızda duran örgütlü kötülüğe karşı doğru mücadele yöntemlerini bulmak ve uygulamak imkanı kolay olmayacaktır. Bunun için kadınlar her türlü saldırıya, ataerkil düzene ve patriarkaya karşı örgütlü savunma, örgütlü direniş, örgütlü karşı koyuş sergilemelidir. Birlikte mücadeleyi büyütmelidirler. İşte kadının hak ve özgürlükleri mücadelesinde nereden gelirse gelsin kadına yönelik her türden şiddete karşı mücadelenin kopmaz bir parçası őzsavunma hakkı olmuştur.“ denildi. Daha sonra „Kadın beyanı esastır aksini ispat yükümlülüğü erkeğe aittir“ ilkesi salonda bulunan farklı ülke temsilcilerine detaylı bir şekilde anlatılarak, „…bir yandan patriarkal sistemi karşı mücadele ederken, bir yandan da yaşam alanlarımızın genişletilmesi mücadelesinin verilmesi, başta cinsel şiddet olmak üzere daha fazla kadının uğradığı şiddete karşı sesini yükseltmesini cesaretlendirmektir de bu ilke.“ denildi.

Bu doğrultuda konferansın dördüncü günü öz savunmanın pratikte uygulanacağı bir çalışma atölyesi yapılacaktır.

 

scroll to top