Home , Avrupa , 24. ATİK Kongresinin Özgür Gelecek Dergisi Bürolarının Gasp Edilmesine İlişkin Bildirgesi

24. ATİK Kongresinin Özgür Gelecek Dergisi Bürolarının Gasp Edilmesine İlişkin Bildirgesi

 Halk Arasındaki Çelişkiler Şiddetle Değil, İkna ve Dönüşümle Çözülür!

 2016 yılından bu yana Özgür Gelecek Dergisine yönelik tehdit ve teşhir faaliyeti, 26 Şubat 2017 tarihinde fiili bir duruma dönüştürülerek derginin Aksarak merkez ve Kartal büroları gasp edilerek merkez büroda bulunan bir kadın ve bir erkek çalışana şiddet uygulanmıştır. Bu işgal bir start gibi  ele alınmış ve ardından, Erzincan, Dersim ve İzmir Özgür Gelecek Dergi büroları gasp girişimlerine maruz kalmıştır.

Tarihimiz, devrimci yapılar arasındaki ayrışım ve kopmalarda tavrı, kimden gelirse gelsin, bir tarafın bir diğer tarafa şiddet uygulamasına karşı çıkmak olmuştur. Bu olumlu gelenek dışımızdaki diğer devrimci grup ve yapılarda da olumlu bir iz bırakmıştır. Özgür Gelecek Dergisinin kendilerini bağlamadığını ve dışına çıktıklarını savunanların, bir anda geçmişte savundukları bu doğru çizgiyi biryana bırakarak, dergi bürosunu işgal edip, çalışanlarına şiddet uygulaması kabul edelecek bir durum değildir. Gerekçeleri ne olursa olsun, halk arasındaki çelişkilerin çözüm yöntemi bellidir. Şiddet bu çözümün dışındadır ve asla kabul edilemez.

Özgür Gelecek Dergisi kurum içindeki tartışmalarda doğal olarak bir taraf olmuştur. Kendisine bir yol çizmiş ve yayın hayatına çizdiği bu yolda ilerlemektedir. Bunu kabul etmeyenler; Özgür Gelecek Dergisinin savunduğu çizginin dışına çıkarak kendilerine ayrı bir yol çizdiklerini kamuoyuna deklare etmişlerdir. 10 Ocak 2017 tarihinden bu yana kendi yollarında yürüyenlerin, Özgür Gelecek Dergisini adeta kendi özel mülkiyetleri gibi görmeleri küçük burjuvazinin tipik bir davranışıdır.

Biz, 24. ATİK Kongresi Delegeleri olarak, Özgür Gelecek Dergisinin Aksaray Merkez Bürosunun gasp edilmesini şiddetle kınıyoruz. Kongre Delegeleri olarak, bu işgale son verilmesini ve büronun gerçek sahiplerine teslim edilmesini talep etmekteyiz.

Özgür Gelecek Dergisi büyük bir değerin ürünü olarak biz ATİK üyelerinin de emeğiyle bugünlere taşınmıştır. Bu emeğe her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz.

24. ATİK KONGRESİ