Home , Haberler , 2022 Yılının Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik Yılı Olması Dileğiyle

2022 Yılının Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik Yılı Olması Dileğiyle

 

2022 Yılının Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik Yılı Olması Dileğiyle

 

2021 yer küremizde işçilere, emekçilere, kadınlara, LGBTİ’lere ve ezilen halklara yönelik saldırıların daha da yoğunlaştırılarak sürdürüldüğü bir yıl oldu. Emperyalistlerin tüm bu saldırganlığına, yıkıcılığına karşı direniş mevzilerinin büyüdüğü ve sokaklarla buluştuğu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Kısacası geride bıraktığımız yıl; devam eden pandemi koşullarına rağmen, saldırganlığın ve direnişin iç içe geçerek, ezilenlerin mücadeleyi dalga dalga yükselttiği, umudun ve direnişin güçlendirildiği bir yıl olarak, yakın tarihimiz oldu.

Avrupa emperyalistleri yeni saldırı paketlerini hayata geçirmek maksadıyla toplumu yeniden dizayn etmek için, kitleler içinde ırkçılığı ve faşizan düşünceleri yaygınlaştırmaya devam ediyorlar. Özellikle Avrupa Parlamentosu ve bir çok ülkede gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde, ırkçı/faşist partilerin yüksek oy alarak iktidara gelmeleri, bazı ülkelerde ise koalisyon ortağı olmaları bu yönelimin bir aynasıdır.

Avrupa ülkelerinde ardı ardına çıkarılan yeni yasalarla, temel haklar giderek budanmakta. Başta polise ve istihbarat örgütlerine verilen yeni yetkilerin yanı sıra bu kurumların içinde azımsanmayacak boyutta sağcı ve ırkçı örgütlenmelerin de güçlenmesiyle, devrimci ilerici güçlere yönelik saldırılar yoğunlaştı. Sudan bahanelerle devrimci, ilerici, muhalif kişilerin göz altına alınması, uzun süreye yayılan yargılanmalar ve insanların gazete manşetlerinde teşhir edilerek, cadı avının başlatılması bu saldırgan politikaların bir ürünüdür.

İçinde bulundukları ekonomik krizi öteleyerek varlığını sürdürmek isteyen emperyalist sistem, işçi ve emekçilerin birliğini parçalamak için krizin faturasının büyük parçasını göçmen emekçilere yükleme peşindedir. Bu politikalarını hayata geçirmek için de göçmenlere yönelik saldırıları münferit olaylar olarak adlandırmaktadır.  Emperyalistlerin kendi aralarında ki pazar dalaşının bir sonucu olarak Avrupa’da kendisine yaşam alanı aramak için gelen göçmenler ile, yerli işçi ve emekçilerin çıkarları ortaktır. Emperyalistlerin bu saldırgan politikalarını boşa çıkartmak için, biz göçmen emekçilere önemli sorumluluklar düşmektedir.

Emperyalistlerin işçi sınıfı ve emekçilere yönelik saldırıları toplumsal yoksulluğu büyütürken, bu durumdan en fazla etkilenenler her zaman olduğu gibi yine kadınlar ve çocuklar olmakta. Bu saldırıları perdeleyebilmek için egemenlerin can simidi gibi sarıldığı ırkçılık ve faşizan yaptırımlar, Avrupa da dahil olmak üzere tüm dünyada kadına yönelik şiddeti yükseltmektedir. Ama tüm bu saldırıların karşısında kadınların dayanışması ve mücadelesi de giderek büyüyor ve sınırları aşıyor.

2021 bir anlamda erkek egemen emperyalist sisteme, cinsiyetçiliğe, militarizme, ırkçılığa, kadın kırımlarına karşı kadınların isyanlarını sokaklara taşıdığı bir yıl oldu. Pandemi sürecinde insanları dört duvar arasına hapsetmeye çalışan sisteme karşı kadınlar, „Hayat eve sığmaz,  özgürlük sokakta kazanılır!“ dirayetini kuşanarak hak ve özgürlük mücadelesinden geri durmadılar. Geleceğe umutla bakan kadınlar, direnişlerini ilmek ilmek örmeye devam ettiler.

2022 yılında da  bu umudu büyütmek, emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı mücadele ateşini harlamak için hepimize önemli görevler düşmektedir. Yeni Kadın olarak, başta kadınlar olmak üzere, emekten, özgür bir dünya yaratma mücadelesinden yana olan tüm işçi ve emekçilerin  yeni yılını kutluyor, birlikte mücadele dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

 

YENİ KADIN

scroll to top