Anasayfa , Dünya , 2009 Değerlendirmesi /HKP(Maoist)

2009 Değerlendirmesi /HKP(Maoist)

HİNDİSTAN | 21 – 02 – 2010 | Birleşik Parti altıncı yılına girerken, HKP(Maoist) Politbürosu geçen bir yıllık, yani 1 Eylül 2008’den beri elde edilen kazanımları özetledi. Aşağıda yazılanlar, 2009 Eylül’ünün başında HKP(Maoist) Politbürosu tarafından yayımlanan bir Parti Belgesine dayanmaktadır.

Özellikle; gerilla savaşını hareketli savaşa ve HGKO*yu HKO’ya dönüştürerek, Parti’nin Üs Alanları İnşa Etme Baş Görevi’ne karşılık olarak, savaş cephesinde düşman kuvvetleri tarafından devrimci mücadeleleri ezmek için yapılan girişimleri boşa çıkaran önemli gelişmeler yaşanmıştır. Önceki yıl tarihi Nayagarh baskını ve Andra Pradesh sınırı yakınlarında Chitrakonda (Ballimela) Barajı’ndaki 18 iş aracının imha edilmesinden sonra, içinde bulunduğumuz yıl düşman kuvvetlerine saldırı konusunda önemli bir atılım yılı olmuştur. Son bir yılda 300 civarında güvenlik elemanı imha edilmiş ve özellikle Dandakaranya’da yeni halk iktidarı daha da sağlamlaştırılmıştır. Salwa Judum ve Devletin gerici kuvvetleri tarafından yapılan şiddetli saldırılara rağmen Janathana Sarkars* şeklinde yeni ortaya çıkan demokratik iktidar ülke çapında büyük ilham kaynağı olmuştur.

Geçmiş bir yıla bakarsak, beş temel kazanım saptayabiliriz:

(i) Birincisi ve en önemlisi; bir takım büyük gerilla eylemleri ve çok sayıda küçük eylemlerden oluşan, bu yıl daha başarılı uygulanan TCOC (Taktiksel Karşı Saldırı) olmuştur. Bölgelerimizin çoğunda eylem ve düşmana verdirilen kayıp sayısında önemli bir artış olmuştur. Geçtiğimiz bir yıl içinde, cesur HGKO’muz, halk milis kuvvetleri ve devrimci kitleler 300’den fazla polis, komando ve merkezi kuvveti imha etmiştir. Çok daha büyük sayıda düşman kuvveti ise saldırılarımız sırasında yaralanmıştır. Bu halk savaşının genel gelişiminde önemli bir ilerleme olmuştur.

Direnişimiz, özellikle 15. Lok Sabha* seçimleri zamanından bu yana belirleyici olmuştur. 150’nin üzerinde düşman personeli bu dört ay esnasında imha edildi. Düşman kuvvetlerine yönelik bu pusular, baskınlar ve saldırılar esnasında, kuvvetlerimiz tarafından büyük cesaret gösterildi. Yoldaş Ashutosh’un yakalanmasına, Yoldaş Vikas’ın yargısız infazına karşı ve Lalgarh hareketine destek için yapılan bandh* çağrıları esnasında kitlesel protestolar gerçekleştirildi. Örneğin; 2009’da Nisan’dan Haziran ayına kadarki sadece üç aylık zaman diliminde, B-J bölgesinde [Bihar-Jharkhand] 50’nin üzerinde düşman kuvveti öldürüldü ve bir o kadarı da yaralandı. DK’de [Dandakaranya– orta ve doğu Hindistan’da beş eyalet üzerine yayılan ormanlık alan] düşman kuvvetlerini bezdiren ve saflarında panik yaratan düzenli bir temelde eylemler sürüyor. Son altı ayda düşmanın kayıplarına şahit olmadığımız bir hafta geçmemiştir. Bu, Maoist alanlarda faaliyet yürüten dehşete kapılmış düşman kuvvetlerinin morali üzerinde muazzam bir etki bırakmıştır.

(ii) İkincisi; geçen yılda, Dandakaranya’daki halkın siyasi iktidarı janathana sarkars’ımızın organlarında büyüme ve sağlamlaşma görülmüştür. Halk iktidarı organlarımız yüzlerce yeni köye yayılmış ve tümen düzeyinde güçlenmiştir. Halk iktidarı organlarının genişleyen fonksiyonlarını yansıtan bir gelişme de; janathana sarkars altındaki mevcut sekiz departmana bir tanesi daha, ticaret ve sanayi departmanı eklenmesi olmuştur. Halk yönetimlerimizi temsilen yayınlanan Lokur Adhikar adındaki Gondi dilinde çıkan bir dergi de Mayıs 2009’da yayın hayatına başlamıştır. Halk yönetimlerimizin güçlenmesi ve genişlemesi; her yerdeki ezilen insanlara bir ilham olurken, işleyen bir demokrasiye dayalı bu yeni alternatif iktidar modellerini ve halkın ihtiyaçlarına ve yerel kaynaklara dayanan kalkınma modellerini ezmek için can atan emperyalistler ve Hindistan’ın gerici hakim sınıfları için de bir kabus olmuştur.

(iii) Üçüncüsü; yabancı merkezli endüstriyel projeler için köylülerin topraklarına el koyma planlarından vazgeçmesi için CPM’yi [Hindistan Komünist Partisi-Marksist, Batı Bengal’i yöneten parti] zorlayan Nandigram halkının silahlı kitlesel mücadelelerine tanık olduk. Bunu, Lalgarh ve çevre bölgelerindeki sosyal-faşist CPM yönetimine ve devlete karşı tarihi başkaldırı izledi. Silahlı kitlesel ayaklanma, devleti ve polis kuvvetlerini hedef alan bütünüyle politik bir eylemdi. Kitleler geleneksel silahlarıyla donanmış binler halinde ortaya çıkmış ve eyalet yönetiminin yedi aydan fazla bir zaman boyunca alanlarına girmesini engellemişlerdi. Benimsenen mücadele şekilleri şunlardı: Polise yiyecek ve su vermeyerek gerçekleştirilen sosyal boykot, bölgedeki polis merkezleri ve kamplarına yönelik gherao*, polis saldırılarına karşı fiziki direniş ve onları bölge dışına atma, barikatlar kurma.

Bu mücadelelerin tarihi önemi; sadece binlerce insanın silahlarla katıldığı yeni bir tür kitle direnişini öne çıkarmasında değil, ayrıca otuz yıldan uzun bir süredir Batı Bengal halkına hükmeden CPM sosyal faşistlerini teşhir etmede de önemli rol oynamasında yatıyor. Yanı sıra bölge insanları shramdan*a dayalı kalkınma işlerini – yol yapımı, sulama projeleri, sağlık merkezleri ve kabile çocukları için eğitim gibi, geçen 30 yıl boyunca yoz CPM şeflerinin ihmal ettiği işler – üstlendiler. Singur, Nandigram ve özellikle de Lalgarh, otuz yıldan fazla bir süre boyunca sosyal faşistlerin katı idaresi altında kalmış Batı Bengal yönetiminin çehresini değiştirmişlerdir.

Büyük şirketlere 10 milyon kadar dönüm devretmesi beklenen projeler yüzünden gerçekleşen kitlesel zorunlu göç politikalarına karşı, Parti önderliği altında diğer ilerici güçlerle birlikte yaygın kitle harekeleri de olmuştur. Andra Pradesh – Vishaka’da boksit madenciliğine ve Posco’da ve Orissa’nın başka yerlerindeki madencilik projelerine karşı büyük mücadeleler verilmiştir; Chhattisgarh’ta uyanan kitleler sadece Lohandiguda’daki Tata işletmesinin faaliyetini değil, Kuzey Bastar’da gerçekleştirilmesi planlanan devasa projeleri de engellemişlerdir; keza Jharkhand’daki dev madencilik projelerine karşı da direnilmiştir. Bunlara paralel olarak; topraklarımızın, zenginliğimizin ve kaynaklarımızın [Uttar Pradesh’de Ganga Express Highway, SEZ*ler vs. örnekleri gibi  komprador bürokrat burjuvaziye ve emperyalistlere peşkeş çekilmesine ve zorunlu göçlere karşı ülke çapında pek çok hareket de olmuştur. Tüm bu hareketlerde partimiz yeni deneyimler kazanarak önemli bir rol oynamıştır.

(iv) Dördüncüsü; devrimci kitlelerin aktif yardımını da alan HGKO kuvvetlerimiz, Bihar – Lakkisarai’ın çevre kasabasında gündüz vakti cüretkar ve iyi planlanmış bir baskınla sevilen liderimiz Yoldaş Sunirmal’ı – politbüro üyesi – düşman elinden kurtarmıştır. Önder yoldaşlarımızın süregiden kayıpları açısından bu destansı eylem büyük bir etki yaratmış ve Chidambaram kliğinin yüzüne bir şaplak indirmiştir. Bu, hapishanelerde destansı mücadelelere önderlik eden yüzlerce tutsak için bir umut yaratmış, düşman saflarında paniğe neden olmuş ve Partinin tüm kademelerinde ve kitleler arasında güveni artırmıştır.

(v) Ülke yönetimindeki bir diğer önemli bir etki ise Lok Sabha seçimleri sırasında Parti tarafından başlatılan ülke çapında yaygın boykot idi. Maoist etki altındaki bölgelerde üç haftadan uzun bir süredir merkezi ve eyalet polis kuvvetlerinin büyük birliklerinin varlığına rağmen; Partimiz, HGKO, halk iktidarının devrimci organları ve kitle örgütleri halkı umutsuzca oy kullanmaya zorlayan silahlı düşman kuvvetlerine karşı bir takım taktiksel karşı saldırılar yapmanın yanı sıra kitleye yönelik politik propaganda kampanyası da gerçekleştirmişlerdir. Bizim propagandamız o kadar etkiliydi ki; Dandakaranya, Bihar ve Jharkhand’ın pek çok kısmı, Batı Midnapore, Bankura ve Purlia bölgelerinde politik partiler tarafından neredeyse seçim çalışması yapılamamış; Batı Bengal’in Lalgarh bölgesinde, Malkangiri, Koraput, Gajapati, Ganjam, Rayagada’ın kısımlarında ve Orissa’nın diğer bölgelerinde ve başka yerlerde neredeyse topyekun bir boykot gerçekleşmiştir. Yanı sıra; hakim sınıfların ülkeyi ve insanları talan etmelerine meşruiyet kazandıran pahalı bir çalışmadan başka bir şey olmayan demokratik sürecin sahte doğasına maruz kalan ülkenin farklı bölgelerinde ciddi eğitim kampanyaları yapılmıştır.

(vi) Özellikle azınlıklara ve ülkenin dalit*lerine çokça umut veren bir diğer önemli hadise, Orissa – Kandhamal’da VHP faşisti Swami Laxmanananda’nın infazı idi. RSS*, VHP*, Bajrang Dal* vs.’nin faşist çeteleri; Gujarat’ta ve başka yerlerdeki Müslümanlara karşı soykırımı sürdürmenin, Orissa’da Hıristiyanlara tantanayla saldırmanın, dalitlere saldırıyı ve ayrımcılığı kışkırtmanın – doğrudan olsun dolaylı olsun Devlet işbirliğiyle- aracı olmuşlardır. Laxmanananda ve diğer RSS-VHP liderlerine yönelik eylemin büyük politik etkisi; Maoistlerin, kendilerine yönelik saldırılara ve ayrımcılığa karşı azınlık ve dalitlerin yanında durarak her zaman en önde olacağı umudunu uyandırmıştır.

Bu önemli gelişmelere rağmen, son bir yılda ciddi kayıplarımız da oldu. Son bir kaç yılda karşılaştığımız önder yoldaşların kayıpları, bu yıl içerisinde de Partiyi ve hareketi ciddi bir biçimde etkileyerek devam etti. Sevilen yoldaşımız ve merkez komite üyemiz Yoldaş Vikas’ı kaybettik ve Yoldaş Ashutosh – merkez komite üyesi – gibi önemli bir tutsak verdik.

Geçen bir yılda ülkede Maoist hareketin gelişimindeki bu önemli gelişmelerin kitlelerde büyük bir umut uyandırmasına rağmen, ülkenin büyüklüğüne ve büyük kentsel ve düzlük alanlardaki yetersiz etkimize bakılırsa, Partinin Baş Görevini gerçekleştirme perspektifiyle silahlı mücadeleyi ülke çapında yaygınlaştırmaya yapılan vurguyla birlikte, Parti, hareketi yeni yeni alanlara yayma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Zorluklar ve Görevler

Yukarıda açıklanan durum, beraberinde Partinin önüne aşağıdaki zorluk ve görevleri koyuyor:

1) Partiyi tamamen Bolşevikleştirmek için ciddi adımlar at: (a) tüm proleter olmayan eğilimlerden kurtul (b) Maoist bir çalışma ve önderlik tarzını benimse; Partinin kitlelerle, önderliğin kadrolarla tam bir entegrasyonuyla, komitelerin her düzeyde görevini yerine getirdiğinden emin ol (c) bütün faaliyetlerimizde doğru bir sınıf çizgisi ve kitle çizgisi benimse.

2) Partiye daha fazla katılım sağlayarak kendi kuvvetlerimizi inşa etmek ve tüm parti güçlerini ideolojik ve politik olarak geliştirmek için büyüyen kriz durumundan faydalan. Proleter olmayan eğilimlerin somut tezahürlerini somut bir şekilde saptayarak etkili bir şekilde düzeltme kampanyası başlat.

3) Silahlı mücadele alanlarında halk savaşını yoğunlaştırmak için ve savaşı ve devrimci hareketi ülkenin yeni yeni alanlarına yayma hedefiyle, başka bölgelerde partiyi kitlelerin derinliklerinde inşa etmek için mevcut kriz içindeki durumdan faydalan.

4) Hakim sınıfların büyüyen çok yönlü faşist saldırısını göğüsleyebilmek için Partiyi, HGKO’yu ve kitleleri hazırla. LIC belgemizin derinlikli bir şekilde çalışılması yoluyla ve özellikle kendi faaliyet alanlarımızdaki düşman tarafından atılan somut adımları inceleyerek düşmanın yöntemlerini tamamıyle öğrenmeye yönelik özel girişimlerde bulun.

5) Belirli sorunların kaynağına inerek tüm düzeylerdeki önder yoldaşların sürekli kaybını engellemek için ciddi adımlar at, yanı sıra devrimci hareketi geliştirme esnasında yeni önderlik oluşturmak için süreli planlar geliştir.

6) Düşmanın bizi yalnızlaştırma girişimlerini göğüsle ve gerici güçlere karşı tüm ilerici güçlerle ve özellikle de Milliyet güçleriyle geniş birleşik cepheler inşa et.

7) Partinin gizli yapılarını inşa etmeye ve güçlendirmeye özel bir önem ver ve devrimci kitle pratiği yoluyla güçlü, sağlam, politik ve örgütlü bir kitle temeli oluştur.

8 ) Dünyada büyüyen kriz durumundan ve onun ülkemizdeki etkisinden faydalanmak için krizin kendi faaliyet alanlarımızdaki somut dışavurumlarının etkili taktiklere dönüştürülecek somut tahlili yoluyla inisiyatif al. Kapitalist sistemdeki eşi benzeri görülmemiş krizin ışığında büyük halk ayaklanmaları ihtimalini görerek, kitleleri sadece talepleri üzerinden uyarmak için değil, aynı zamanda onları politik mücadelelere ve mevcut adaletsiz sisteme karşı mücadeleye çekmek için de zamanında ve etkili müdahaleler yap.

9) Günün tüm meselelerine karşı etkili politik müdahalelerde bulunarak Partiyi ülkenin yönetiminde önemli bir politik kuruluş olarak kanıtla. Politik müdahale; geniş kitleleri sorunlar üzerine çekecek kitle propagandasına, ajitasyona ve seçici askeri eylemlere yol açmalıdır.

Ekim 2009

ÇEVİRİ NOTLARI*

HGKO : Halk Gerilla Kurtuluş Ordusu

Janathana Sarkars : Halk Yönetimi

Lok Sabha : Hindistan Parlamentosu

Bandh : Hint dilinde ‘kapalı’ anlamına geliyor. Güney Asya’da tipik bir protesto şekli. Bir tür genel grev ve sivil itaatsizlik.

Gherao : Bengal dilinde ‘etrafını çevirme’ anlamına geliyor. Güney Asya’da bir diğer tipik protesto şekli. İnsanlar talepleri karşılana kadar bir politikacıyı ya da devlet binasını çevrelerler.

Shramdan : Gönüllü işçilik

SEZ : Special Economic Zones, “Özel İktisadi Bölgeler”

Dalit : Hindistan’da kast sisteminde en alt tabaka insanları

VHP : Viśvaa Hindū Pariad, “Dünya Hintli Konseyi”

RSS : Rashtriya Swayamsevak Sangh, “Milli Gönüllüler Teşkilatı”

Bajrang Da : VHP gençlik teşkilatı

Bu açıklama, 7 Ekim 2009 tarihinde, HKP(Maoist) resmi yayın organı olan Maoist Enformasyon Bülteni’nde yayınlanmıştır.

Türkçeleştiren: Solun Doğusu