Anasayfa , Dünya , 1917 Ekim Devrimi, kapitalizm karşısında dünya işçi sınıfı ve ezilenler için fener olmaya devam ediyor!

1917 Ekim Devrimi, kapitalizm karşısında dünya işçi sınıfı ve ezilenler için fener olmaya devam ediyor!

images1917 Ekim Devrimi’nin üzerinden 98 yıl geçti. 

Sınıflı toplumların tarihi boyunca, ezilenlerin eşitliğe, özgürlüğe, barışa ve adalete doğru attığı en büyük adımdı o. Proleter Devrimler çağının başlangıcı, tüm devrimlerin ilhamıydı o. Ekim’in kazanımları işçi sınıfı ve ezilen halklar için halen birer miras ve yol gösterici olmaya devam ediyor. Ekim devrimi  işçi sınıfının kendi mücadelesinin ürünü olsa da, Ekim’in kazanılmasına damgasını vuran büyük usta Lenin ve partisi Bolşeviklerdi.

Lenin, Marksizmi emperyalizm çağına uyarlayarak, devrimin yolunu tüm dünya işçi sınıfı ve ezilenlerine göstermiş oldu. Rusça adı “sovyet” olan işçi konseyleri ile işçilerin kendilerini yönetebileceği ortaya kondu. En demokratik burjuva cumhuriyetten bin kez daha demokratik olan Proletarya Diktatörlüğü bu konseyler üzerinde yükseldi. Burjuva liberallerin bugün dahi tahayyül edemeyeceği anayasal özgürlükler Sovyet Anayasası ile hayata geçirildi. Toplumun demokratik dönüşümü için gerekli anayasal düzenlemeler ve önlemler alındı. Seçilmişlerin geri çağrılması hakkı uygulandı. Toplumun barış talebi, Emperyalist Paylaşım Savaşından çekilerek karşılandı. Topraksız köylülere toprak dağıtıldı. Kilisenin toplum üzerindeki baskı ve tahakkümü sona erdirildi ve azınlıktaki inanç topluluklarına özgürlük sağlandı.

Kadın erkek eşitliği için dünyada o güne kadar atılmış en ileri adımlar atıldı. Rusya İmparatorluğu topraklarındaki uluslara kendi kaderlerini tayin hakkı tanındı. Üretim araçları toplumsallaştırıldı ve işçilerin denetimine geçti.

Ekim Devrimi, kendi varlık koşulu olan ilkelere ve pratiklere yabancılaşarak yozlaşmış, pratik olarak yenilmiş olabilir.

1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşü, tüm dünyadaki gericilerin iddia ettiği ve “tarihin sonu”ndan söz ettikleri gibi sosyalizmin bir yenilgisi değil, bilakis revizyonist bürokratik devlet aygıtının çökmesidir.

Dünyadaki güncel durum, dünya çapındaki derin kapitalist kriz, emperyalistlerin kışkırttığı savaşlar ve anlaşmazlıklar, çevrenin tahrip edilmesi vasıtasıyla insanlığın yaşam temellerinin tehlike altında bulunması, insanlığı ulusal ve sosyal kurtuluşa; dünya çapındaki sosyalizm aracılığıyla kurtuluş mücadelesinin daha da ilerletilmesini zorunlu ve gerekli kılmaktadır…

1917 Ekim  devrimi, dünya işçi sınıfı ve ezilenler için halen bir esin kaynağı, ilerletilmesi gereken büyük bir tarihsel  deneyim olarak  yaşayacak.

1917 Ekim Devrimi, kapitalizm karşısında dünya işçi sınıfı ve ezilenler için fener olmaya devam ediyor!