Home , Avrupa , 19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye cezaevlerinde, barbarca katledilen devrimci tutsakları unutmayacağız!

19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye cezaevlerinde, barbarca katledilen devrimci tutsakları unutmayacağız!

19 aralik resimUPOTUDAK |19-12-2013 |19 Aralık 2000 tarihin de, faşist Türk devletinin güvenlik güçleri 22 cezaevine eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri kanlı operasyon sonucu, 28 devrimci tutsak hayatını kaybetti. Dönemin DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda 19 Aralık katliamının kanlı baskının da  yüzlerce tutsak da yaralandı. Diyarbakır, Buca, Ümraniye ve Ulucanlar cezaevleri katliamından sonra planlanmış en büyük katliam olan 19 Aralık katliamı, çok önceden hazırlanan F-tipi hücrelere geçme operasyonuydu. 19 Aralık katliamının hemen ardından gelen, F-tipi cezaevlerine geçirmesiyle devrimci tutsaklara uygulanan zulüm devam ediyor.

F-tipi cezaevleri; izolasyon, tecrit ve tredman uygulamasıyla devrimci tutsakların düşüncelerinden vaz geçirerek boyun eğme ve teslim alma politikasıydı. Bu sadece cezaevlerine dönük uygulanan bir siyaset değildi. Özellikle emperyalist politikalar neticesinde, tüm topluma uygulanan teslim alma ve sindirme planlarını içeren, uzun vadeli bir stratejinin ürünüydü. Bu baskı ve katliamlara rağmen devrimci tutsaklar teslim alınamadı. Kazanılmış hakları kaybetseler de devrimci tutsaklar, her türlü zor ve dezavantaja rağmen, direnişlerinde kararlı bir tutum sergilediler. Katliamdan sonra dışarıda ve içerde devam eden ölüm orucunda, 122 devrimci hayatını kaybederken, Yüzlercesi de,  zorla  müdahale  sonucu  sakat kaldı.

19 Aralık katliamıyla gelen F-tipi cezaevleri süreci, günümüzde de tüm uygulamalarıyla sürüyor. Faşist AKP hükümeti, 11 yılık iktidarı döneminde, cezaevlerine dair uygulanan politikaları F-tipi hücrelerinde tecrit/izolasyon (hücre içinde hücre cezası) görüş yasağı, kitap ve dergi yasağı, mektup yasağı, hücreleri kamarayla gözetleme, keyfi sevk ve sürgünler gibi, çeşitli metotlarla politik tutsaklara yönelik insanlık dışı, işkence siyaseti uygulanmaktadır.

Keza AKP iktidarı döneminde yüzlerce politik tutsağa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, tutsakları ezme ve yok etme politikaları devam ediyor. Bu baskı ve sindirme politikası sonucu, 162’si ağır ölümcül olmak üzere, toplam 544 politik hasta tutsak ölüme terk edilmiş durumdadır. Bu konuda Adalet Bakanlığı ve hapishane yönetiminin keyfi uygulamaları nedeniyle, hasta tutsakların tedavisi engellenmektedir.

Ülkede açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik her gün daha da derinleşirken, AKP hükümeti sözde “Demokratik Paket” açılımı yalanlarıyla topluma empoze ederek, geleneksel biçimde yapılan katliamlara yenilerini ekleyerek devam etmektedir. AKP’nin bu faşist, ırkçı ve baskıcı politikalarını 19 Aralık katliamının 13. Yılı vesilesiyle, bir kez daha nefretle kınıyoruz. Tüm devrimci ve demokratik kurum ve kuruluşları cezaevlerinde yaşanan bu zulüme karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ayrıca, 25, 26, 27 Nisan 2014 tarihinde, dünya politik tutsakların cezaevlerinde yaşadıkları sorunlar üzerine, Türkiye’de düzenlenecek olan, uluslararası cezaevleri sempozyumuna tüm demokratik kurum ve kuruluşları İstanbul’da buluşmaya davet ediyoruz.

 

  • AĞIR HASTA TUTSAKLAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR.
  • TÜM DİSİPLİN CEZALARINA SON VERİLMELİDİR.
  • F-TİPİ HÜCRELER KAPATILSIN, DEVRİMCİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN!
  • 19 ARALIK KATLİAMINI UNUTMADIK-UNUTMAYACAĞIZ!

 19 Aralik Bildiri