Home , Avrupa , 1 KASIM SEÇİMLERİNDE OYLAR HDP’YE

1 KASIM SEÇİMLERİNDE OYLAR HDP’YE

atik_logokucukİşçiler, emekçiler,

Ülkemizde yeniden seçimlere gidilmektedir. Parlamento çoğunluğunu 7 Haziran seçimlerinde yitiren AKP ve RTE yeniden hükümet kurma çoğunluğunu kazanmak için seçim kararı almışlardır. 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan sonucu (AKP’nin yenilgisini) kabul etmemişlerdir. Kendilerinin belirlemeye çalıştıkları koşullarda yeniden seçime gitmektedirler. Amaçları anayasayı kendi istekleri doğrultusunda değiştirecek 400 milletvekiline, ulaşamasalar da hükümeti kuracak sayıda milletvekili sayısına ulaşarak uzun vadede de RTE’nin başkanlık hayallerini gerçekleştirmek.

AKP ve başı RTE 7 Haziran seçimleri sonrasında çevirdikleri dolaplarla, oynadıkları oyunlarla yeniden bir seçim kararını yaşama geçirmeyi başardılar. Hemen ardından da Kürt ulusuna, devrimcilere, demokratik kamuoyuna yönelik faşist saldırı dalgası başlattılar. Bu saldırı dalgasıyla Kürdistan’da göçettirme ve hapishanelere doldurmayla bir yılgınlık, dağınıklık yaratma Türkiye kesiminde de faşist terörle sindirme yaratmak, yaratılan şovenizm dalgasıyla seçimlere giderek tek başına hükümet kuracak bir çoğunluğu parlamentoda yakalamaktır. Bu durum da bizim gibi ülkelerde bizlere parlamentonun işlevini açık ve net bir şekilde göstermektedir. Seçimlerin ve parlamentonun halkı kandırmak ve oyalamaktan başka bir işlevi olmadığını göstermektedir.

İşçiler, emekçiler,

Ülkemiz tarihinde belki de ilk kez seçimler bu denli teşhir olmuş durumdadır. RTE ve kliğinin işledikleri suçların, hırsızlıkların hesabını vermekten korktuğu için 1 Kasım’da tek başına iktidar olarak bu durumdan kurtulmak istemektedir. Bunun için de devrimcilere, ilericilere, demokratik kamuoyuna, özellikle de Kürt ulusuna yönelik bir saldırı dalgası başlattırmışlarıdır. Kürdistan’da direnişin yüksek olduğu il ve ilçelerde günlerce süren sokağa çıkma yasakları uygulayarak özel timlerle katliamlar yapılmaktadır. Bunun en somut örneği 9 gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı çocuk, genç, yaşlı 23 Kürt’ün özel timler tarafından katledildiği Cizre’dir. Bu gerçeklik bizlere seçim süreci içerisinde faşist Türk devletinin Kürt ulusuna yönelik faşist saldırganlığını teşhir etmek, Kürt ulusunun direnişini ve demokratik taleplerini destekleme tavrımızı kararlılıkla sürdürme görevini bizlere dayatmaktadır.

Kürt coğrafyasında il ve ilçelerin ablukaya alınarak Türk devletinin katliamları sonucu çocuk, genç ve yaşlıların zalimce katledildiği bu süreçte HDP’ye yönelik eleştirilerimizi belirterek bu süreci birlikte göğüslemek için, seçimler ve parlamento yoluyla sistemin demokratikleştirebileceği, hatta ezilenlerin iktidar olabileceği v.b. şeklinde hayallere sahip olanlar la aramızda ciddi fark olduğunu bir kez daha belirterek HDP’yi destekleyeceğiz. 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 1 Kasım seçimlerinde de HDP’yi destekleme tavrımızı sürdüreceğiz.

İşçiler, emekçiler,

Seçimler sürecinde bir diğer konu da ülkemizde HDP’ye yönelik linç ve katliam geleneğinin yaşadığımız Avrupa’ya sıçramış olmasıdır. Gerici faşist örgütlenmeler her tarafta olduğu gibi Avrupa’da da iş başındalar. Almanya, İsviçre, Avusturya’da yaşanan provokatif saldırı olayları, yaşananların tek elden, tek merkezden ve bilinçli olduğunun ispatıdır. Ülkemizde HDP’nin bürolarına yönelik yakma, yıkma saldırıları, Kürt ulusuna yönelik katliamlar, devrimci demokratik kamuoyuna yönelik saldırılar bu faşist gerici örgütlenmeler vasıtasıyla göçmen olarak yaşadığımız Avrupa ülkelerine taşınmıştır. Bu faşist saldırılara karşı bulunduğumuz ülkelerdeki devrimci dostlarımız ve bu ülkelerdeki yerel devrimci örgütlenmelerle birlikte bu faşist saldırılara yanıt vermeliyiz.

ATiK olarak, 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 1 Kasım’da da HDP’yi destekleme tavrımızı sürdüreceğiz. Meclis ve legal siyaset Kürt ulusunun özgürce siyaset yapma hakkının bir parçasıdır. ATiK olarak, bu hakka karşı uygulanan faşist baskıya karşı dün olduğu gibi,bugünde seçimlerde HDP’nin yanında yer  alıyoruz.Bu nedenle, Avrupa`da 8 Ekim – 25 Ekim 2015 arası kurulacak sandıklarda, tüm göçmenleri ve emekçileri HDP ye oy vermeye çağırıyoruz“.

ATİK 1 Kasım Seçim Bildirisi

 

scroll to top