Home , Avrupa , Grev Hakkından Elini Çek! Herkesin Greve Gitme Hakkı Vardır!

Grev Hakkından Elini Çek! Herkesin Greve Gitme Hakkı Vardır!

Hende veg vom StreitrechtKASSEL | 28-01-2015 | Almanya’nın Kassel şehrinde 14 Ocak 2015 tarihinde; IG-Metall, Ver.di, gibi çeşitli sendikalardın üyelerin ve ATİF, DİDF, FAU, Sol Parti gibi bir çok kitle örgütü ve partinin katılımıyla bir eylem konferansı gerçekleştirildi.

Toplu sözleşme hakkına ilişkin yeni bir yasa önerisi hazırlanmış ve bu öneriyi kısa sürede yasallaştırmak istiyorlar. Bu yasa önerisine sebebiyet veren, GDL sendikasının önderliğinde Makinistlerin geçen yılki haklı grevleridir. Grevin ekonomik, politik taleplerde oynadığı rol bir kez daha kendisini gösterdi. Makinistler GDL sendikası önderliğinde greve gitmelerine karşı, emperyalist Alman devleti hemen reaksiyon göstererek, grev hakkını kısıtlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, temel hak olan, koalisyon özgürlüğü ve grev hakkına saldırmada geri durmuyor.

Eylem konferansında üzerinde durulan önemli bir noktada; Almanya’daki gelişmelerin Avrupa’daki politik gelişmelerle yakın ilişkisiydi. İspanya‘da sosyal hakları için direnen halk devlet tarafından kırminalize edilmek isteniyor. Örneğin maden işçileri sözcüsü 2 yıl hapse mahkum edildi. Belçika’da devletin reform politikalarına karşı çıkan kitleler, Aralık ayında ülkede hayatı durdu ve güvenlik güçleriyle halk arasında şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. Gene aynı dönem İtalya’da kamu işlerinde yapılmak istenen reformlara karşı kamu çalışanları hayatı durdurdu. Bütün Avrupa’da ezenler ile ezilenler arasındaki mücadele kıyasıya sürmektedir.

Konferans tartışmalarında üzerinde durulan önemli bir nokta da, ilerici sendikal hareketin zayıflığı, sağcı anlayışı güçlendirdiğidir. Bundan dolayı da sendikal çalışmaya sadece ekonomik taleplerle sınırlamanın yanlış olduğuna vurgu yapıldı. Çünkü ekonomik taleplerle, politik talepler iç içe geçmiştir, bunları bir birinde ayırmak yanlıştır. Bunun için geçmiş bize gösterdi ki; PEGIDA hareketi uzayda gelmedi. GDL’in grevi döneminde oluşturulan “Makinistlere Karşı Holiganlar” grubunun GDL sendikası başkanı Weselsky’nin özle bilgilerinin ve özel telefon numarasının deşifre edilmesi bize bazı gerçekleri hatırlatmaya yetiyor. Dünya genelinde ve Almanya’da sürekli yasalar sertleştirilerek, ezilenlerin ezenlere karşı gelişen mücadelesi engellenmek isteniyor. Almanya grev hakkının kısıtlanmasıyla başlattığı saldırıları devam ettirecektir. Avrupa devletlerinin Charlie Hebdo saldırısı sonrasında ortaya koydukları yönelimleri buna bir örnektir. Bunun içindir ki ilerici kurumların, ekonomik durumla, politik gelişmelerle bütünlüklü analiz edip, doğru ideolojik silahla donanıp karşı koymalıdırlar.

Eylem konferansının hedefi; IG-Metal, Ver.di gibi sendikaların ilerici üyeleriyle birlikte bu yasa tasarısına karşı mücadele etmek, yasallaşmasını durdurmaktır. Şu bir gerçektir ki, IG-Metal sendikası şimdiye kadar iş verenlerle, kapitalle ve devletten yana pozisyon almaktadır. Ama IG-Metal içerisinde bir çok ilerici güçler var, bunlar doğru pozisyonda durup, içeride mücadele etmelidirler.

Eylem konferansı önerilen tasarıyı yasallaşmasını engellemek için 14 Mart’ta merkezi bir eylem örgütleme kararıyla sonuçlandırıldı. Merkezi Eylemin nerede olacağı kısa sürede açıklanacaktır.

scroll to top