Anasayfa , Avrupa , Avusturya/ Viyana 20 Ekim 2019 KOMİNTERN Kuruluşunun 10. yılında 5. Genel kurulunu gerçekleştirdi.

Avusturya/ Viyana 20 Ekim 2019 KOMİNTERN Kuruluşunun 10. yılında 5. Genel kurulunu gerçekleştirdi.

VİYANA |22.10.2019| KOMINTERN- (Komünist Sendikal İnsiyatif Enternesyonal) 20 Ekim Pazar günü 5. Genel kurulunu Viyanada VTİD-(Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği) derneği lokalinde gercekleşti. Kuruluşundan günümüze Avusturyadaki sınıf mücadelesi ve enternesyonal dayanışmanın en önemli kurumlarından olan KOMintern, kuruluşunun 10. yılında 5. Genel kurulunu Avusturya’nın değişik bölgelerinden gelen üye ve delegelerin katılımı ile ve başarıyla gerçekleştirdi.

Avusturya genelinde işçi sınıfına yönelik saldırıların yoğunlaştığı, 12 saatlik iş gününün yasallaştığı, bir çok sendikanın artık işveren sendikası gibi çalıştığı, işsizlik ve yoksulluğun arttığı günümüzde, KOMintern’in 5. GK hem sınıf mücadelesinin gelişmesine yönelik katkısından kaynaklı hemde genel olarak demokrasi ve hak alma mücadelesinin gelişmesi açısından çok önemli bir kazanımdır. KOMintern genel kurulu, KOMintern başkanının kısa bir açılış konuşmasının ardından, katılımcıları selamladıktan sonra, başta sınıf mücadelesi içerisinde, özel de ise, Rojavada faşist TC devletinin işgal ve katliamlarına karşı destansı direniş sergilerken ölümsüzleşenler olmak üzere, Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde toprağa düşen tohumlar için saygı duruşuyla başladı.

Ardından ana gündemlere geçildi ve katılım sağlayan KOMintern bileşenleri GK’la yönelik kısa selamlam ve konuşmalar yapıldı. Ayrca KOMintern 5. Genel Kuruluna sunulan ATİK, YDG ve Yeni kadın’ın kutlama ve başarı mesajı katılımcıların çoğunluğu tarafında memnuniyetle karşılandı. Genel kurula sunulan raporlara ilişkin tartışmalar yapıldı, geçmiş faaliyetlere yönelik değerlendirme ve İşçi Odaları seçim süreci tartışıldı ve eksik çalışmalar eleştirildi.

Geçmiş faaliyetlere ilişkin Yönetim kurulu eleştirilere cevap vererek gündemi sonuçlandırdı. Önümüzdeki sürece yönelik olarak, gelecekte yürütülecek faaliyetler ve örgütlenecek kampanyalar üzerine tartışmalar yürütüldü. Bu kampanyaların başında Doğa ve İklim sorunuyla ilgili tavırlarımızı anlatmak ve kitleleri doğru bilinçlendirmek için bir broşürün hazırlanamsı kararı alındı. Ayrıca, Enternasyonal dayanışma faaliyetleri için, başta Rojava olmak üzre, Müslüm Elma şahsında, Avrupanın değişik ülkelerinde tutuklu olan politik tutsaklara yönelik dayanışma çalışmalarının yapılaması ve desteklenmesi üyeler tarafında onaylandı. Bir diğer gündem ise, ileriye yönelik çalışmaların daha geliştirilip güçlendirilmesi için, stratejik örgütlenmelere yönelik çalışmaların planlaması üzerine tartışmalar ve öneriler tartışıldı.

Bu çalışmaların en önemli adımı, mümkün olunan yerlerde işçi temsilcilikleri örgütlemek ve geliştirmek kararı alındı. 10 yıllık mücadele tarihinde sınıfa yönelik çalışmaları örgütlemeye çalışan komintern, başta Viyana olmakla üzere Avusturyanın değişik Eyalet ve bölgelerinde bir çok iş yeri çalışması ve işçi temsilcilikleri örgütledi. Komintern içerisinde çalışmalar yürüten bir çok kurumdan söz edebiliriz. Gelecek dönemi örgütlemek için yeni organların seçimi esnasında kısmi tartışmalar yaşanmış olsada, yeni Yönetim kurulu başkanlığına, Komintern’in kurucularından olan ve kuruluşundan günümüze KOMintern‘e başkanlık yapan VTİD YK başkanı ve aynı zamanda ATİK yöneticisi olan arkadaşımız tekrar oy çoğunluğu ile KOMintern Eşbaşkanı seçildi.