Anasayfa , Avrupa , ATİK Kültür- Sanat Komitesi 1. Toplantısı gerçekleştirildi!

ATİK Kültür- Sanat Komitesi 1. Toplantısı gerçekleştirildi!

kültürAVRUPA |17-01-2013 | ATİK Kültür- Sanat Komitesi 12.01.2013 tarihinde komitenin tüm bileşenleri ile 1. Toplantısını gerçekleştirmiştir.

Demokrasi mücadelesinin önemli bir mevzisi olan Kültür- Sanat çalışmalarını yeniden ayağa dikme perspektifi ile ATİK bünyesinde son süreçlerde bir tartışma dönemi yaşanmaktadır. Kültür- Sanat‘ ın önemi ve getirileri üzerinden şekillenen bu sürece yön vermek adına ATİK Genel Konseyi‘ nin içinde bulunduğumuz dönem içerisinde müdahalesi söz konusu olmuştur. Buradan hareketle 15 Aralık 2012 tarihinde ATİK bünyesi altında bu alanda çalışma yüüten ekiplerin yanısıra sanatçı dostlarında katılımı ile merkezi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Alanlardaki Kültür- Sanat çalışmalarını bir potada toparlayarak merkezi bir müdahale ve perspektif oluşturma çerçevesinde yürütülen tartışmalar sonucunda, Kültür- Sanat çalışmalarını bir yönelime koyma misyonu ile Kültür- Sanat Komitesi oluşturulmuştur. Seçilen bu komite 12 Ocak 2013 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Komitenin görevleri, çalışmanın içeriği ve pratik adımlar ekseninde gerçekleşen toplantı oldukça yoğun tartışmalara sahne olmuştur. Merkezi toplantıdan çıkan öneri ve fikirlerinde  değerlendirildiği toplantıda esas ve uzun vadeli hedef olarak bu alanda bir ‚Kurumsallaşma‘ olarak belirlenmiştir. Bunun için ilk etapta alanlarda bu çalışmanın örgütlü bir güce dönüştürülmesi üzerinde durulmuştur. Kültür- Sanat‘ ın önemi meselesinde hala kafalarda netliğin olmaması ve bakış açılarında ki sıkıntıları giderme yönünde bir tartışma sürecine ihtiyacın olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda bu sıkıntılı süreci aşma yönünde gerek kamuoyuna gereksede ATİK bünyesine dönem dönem sunulacak yazılarla, tartışma süreci canlı tutulmaya çalışılacaktır. Bu noktada ATİK A/P araçları (Site, Gazete vb) değerlendirilecektir. Yine önümüzdeki süreçlerde alanlara yönelik çeşitli toplantılar planlanmaktadır.

Yine diğer önemli bir mesele ise bu çalışmanın genişletilmesidir. Devrimci- demokrat sanatçı ve kurumlarla yapılacak görüşmelerle çalışma beslenecektir. Bu görüşmelerle birlikte sanatçıların, aydınların, yazarların vs üyelikleri yönelimine girilerek genişlemenin yanısıra  daha profesyonel adımların atılması hedeflenmektedir. Komitenin görevleri ve iradesi gibi meselelerin alanlarda kavratılmasına bir ön ayak olarakta 6-7 Nisan‘ da gerçekleşecek olan ATİK 22. Kongre‘ sine bir yazı kaleme alınarak tartışmaya sunulacaktır.

Komiteyle direk iletişim, öneri ve fikirlerin sunulması için merkezi bir mail adresi açılmıştır: kultursanat_atik@yahoo.com .

Süreci daha sağlıklı ve güçlü örebilmemiz için tüm dostlarımızın, faaliyetçi ve aktivistlerimizin düşüncelerini bu mail adresine iletmeleri rica olunur.