Anasayfa , ATİK , ATİK 21. Kongresinde Buluşalım!

ATİK 21. Kongresinde Buluşalım!

ATİK | 01 – 04 – 2011 | Emperyalist Saldırganlığa, Militarizme, Irkçılığa ve Hak Gasplarına Karşı ATİK 21. Kongresinde Buluşalım!

25 yıllın coşkusu  ve heyecanı ile tartışmaya açarak oluşturmak istediğimiz programımıza katkıda bulunmak için; ATİK olarak gerçekleştireceğimiz 21. Kongremize tüm dost kişi, kurum, kuruluş, aydın ve sanatçıları  katılmaya davet ediyoruz.  21. Kongremizi  özel kılan; Yirmi beş yıldır Avrupa‘da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin demokratik hak ve özgürlükleri  için mücadele eden konfederasyonumuz,  programını  işçi-emekçi göçmen kitlelerin temel hak ve özgürlüklerini elde etmek  için, sorunlarına çözüm üretecek bir kongre olmasıdır. Bundan dolayı  tüm dostlarımızı ve kurumları bu kongreye katılmalarını önemsiyor ve değer veriyoruz.

Bugün; Egemen sınıfların ekonomik ve sosyal hak gaspları saldırıları karşısında, dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi,  son dönemlerde özellikle de Afrika kıtasında halkların direnişe ve başkaldırıya geçtiği günler yaşamaktayız. Gerek emperyalist-kapitalist ülkelerin kalelerinde, gerekse  geri  kapitalist ülkelerde, gerekse  sömürge ve yarı sömürge ülkelerde, gerekse feodal gerici despot iktidarlar tarafında baskı altında tutulan ülkelerde; halklar isyan ateşini yakarak baş kaldırıyorlar. Özellikle Afrika kıtasında yaşanan bu  gelişmelerin sonuçları elbette şu anda yaşadığımız Avrupa’da ki işçi ve emekçilere moral ve motivasyon katarak mücadele azmini yükseltiyor.

Emperyalist-Kapitalist devletlerin, ekonomik krizi bahane ederek uygulamaya koydukları ‘‘tasarruf paketleri‘‘ kendi çıkarlarını korumak iken, işçi-emekçi halka ise daha fazla sosyal ve ekonomik yıkım olarak yansımaktadır. Halklardan çaldıklarıyla kasalarını dolduran, ancak gözleri doymayan egemenler, kendi ülkelerinde ki emekçilerin de sosyal ve ekonomik haklarını gasp etmeye hız vermişlerdir. Özellikle bu konjonktürde egemenlerin en temel politikası olan böl-parçala-yönet politikası kapsamında; göçmenler  ve göçmenlik sorunu gündemde tutularak, yerli halka ekonomik krizin nedeni olarak hedef gösteriliyor.

Bu anlamda, birçok ülkede işçi sınıfının grev ve eylemlilikleri yükselişe geçerken, aynı zamanda göçmenlere karşı da ırkçı  ve ayrımcı politikalar daha da baskıcı hale gelmektedir. Avrupa’nın bir çok ülkesinde legal ırkçı partiler, göçmenlere has yeni vergi ve uygulamalar, daha da faşizanlaşmış yabancı yasaları ve anti-terör yasaları çıkarmaktadır.

Bundan dolayı, Ekonomik krizden kaynaklı saldırıların daha uzun sürecek olan böyle bir süreçte; tüm göçmen işçi-emekçileri, daha güçlü bir örgütlülük, demokrasi mücadelesinde daha yüksek bir ses yakalamak ve bunu örgütlemek için 21. Kongremizde buluşarak, program tartışmalarına katılarak katkı sunmaya davet ediyoruz.

Gündemmaddeleri

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Delege Tespiti

3- Açılış Konuşması

4- Divan Seçimi

5- 20. Dönem Faaliyet Raporunun Sunumu ve Tartışılması

6- Delegasyon ve Misafir Konuşmacılar

7- Denetim Kurulu Raporunun Sunumu

8- Mali Raporun Sunumu

9- ATİK Program Taslağının Tartışılması

10- Sempozyum (23 Nisan 2011, Saat 19.30)

Katılımcılar:

Musa Selvi (Deri-İs Başkanı)

Ufuk Berdan (ATİK Enternasyonal İlişkiler Temsilcisi)

Selahattin Yıldırım (NGG Sendikası Dordmund)

Uluslararası İşçi Dayanışması

11- Önergeler

12- Genel Konseyin Seçimi

13- Denetim Kurulunun Seçimi

14- Komisyonların Seçimi

15- Öneri ve Temenniler

 

Tarih: 22-23-24- Nisan 2011

Saat: 14.00 (22 Nisan 2011)

Yer: Haus der Jugend

Deutschherrenufer 12 Frankfurt/Main

ATİK 20. Dönem Genel Konseyi