Home , EMEĞİN GÜNDEMİ , 2017 yılında 2006 İşçi Katledildi

2017 yılında 2006 İşçi Katledildi

Türkiye |19.01.2018| 2017 yılında esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma koşullarından kaynaklı 2006 işçi iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin %98’inin sendikasız. Sendikanın ve toplu sözleşmenin olmadığı yerde iş cinayetleri çok daha sık yaşanıyor. En fazla iş cinayetinin yaşandığı inşaat, tarım ve taşımacılık gibi sektörler aynı zamanda sendikal örgütlülüğün de en düşük olduğu sektörlerin başında geliyor. Örneğin sendikalaşmanın en düşük olduğu işkolu %2,9 ile inşaat. Bu örgütlülüğün büyük çoğunluğu ise kamuda. Ancak her yıl inşaatlarda yaşanan ölümler bütün iş cinayetlerinin 1/4’ünü oluşturmakta.

OHAL sendikal harekete baskı demektir

Özellikle Erdoğan’ın ‘Allah’ın lütfu’ dediği OHAL döneminde grev yasaklarının yaygınlaştığı, bizzat devlet tarafından grev kırıcılığı yapıldığı ve her türlü işçi eyleminin engellenmeye başlandığıdır. Bu durum işyerlerine de yansıyarak işçilerin baskıcı çalışma koşullarına boyun eğmesi ve haklarını savunamamasını da beraberinde getirdi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği ‘işverenlerin önünü açan OHAL uygulaması’ zaten yetersiz olan sendikaları fiilen işlevsiz hale getirmeye başladı. Bu baskı ortamı da OHAL ile beraber iş cinayetlerini yüzde 10 artırdı.

2006 işçinin çalıştıkları işkollarına, ölüm nedenlerine, cinsiyetlerine, yaş gruplarına ve şehirlere göre bilgilerinin satırbaşları ise şöyle;

  • 116 kadın ve 1890 erkek işçi…
  • 18’i 15 yaş altında olmak üzere 60’ı çocuk işçi…
  • Çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 88’i göçmen/mülteci işçi…
  • 230 işçi İstanbul’da, 93 işçi İzmir’de, 88 işçi Bursa’da, 79 işçi Antalya’da, 72 işçi Konya’da, 71 işçi Kocaeli’nde, 67 işçi Ankara’da, 65 işçi Manisa’da, 62 işçi Adana’da ve 52 işçi Denizli’de yaşamını yitirdi…
  • İşçilerin 453’ü inşaat, 385’i tarım, 272’si taşımacılık, 154’ü ticaret/büro, 116’sı metal, 93’ü madencilik, 89’u belediye ve 65’i enerji işkolunda çalışıyordu…
  • Ölüm nedenlerinin 446’sı trafik/servis kazası, 347’si ezilme/göçük, 317’si yüksekten düşme, 183’ü kalp krizi/beyin kanaması, 164’ü şiddet ve 135’i elektrik çarpmasıydı…
  • Metal, madencilik ve enerji işkollarında ölümler arttı.