Anasayfa , ATİK Tanıtımı

ATİK Tanıtımı

PaylaşShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Tumblr0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

ATİK – Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu
ATİK’in Kuruluşu, Yönelimi ve Amaçları

19 Aralık 1986’da kurulan ATİK (Avrupa Türkiyeli Işçiler Konfederasyonu) uzun bir mücadeleye dayanan bir geçmişe sahiptir.  ATİK öncesinde Avrupada yürütülen tüm faaliyetler ATİK’le aynı görüş ve siyasal tespitleri paylaşan kesimlerin bütünlüğünü oluşturuyor. Uzun bir mücadele ve emek sonucu en yüksek örgütlülük olarak kurulan ATİK öncesi faaliyetlere değinecek olursak şunları görürüz:

1960’larla birlikte Almanya’yla Türkiye arasında yapılan işçi çalıştırma sözleşmesi ve bunu takip eden diğer Avrupa ülkelerine çalışmaya gelen işçiler, sadece üretime katılmakla kalmamışlar, gerek yurtdışındaki sorunlar, gereksede Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak bir örgütlülüğü de yaratmış oldular. Ilk başlangıçta oluşturulan küçük çaplı örgütlülükler giderek büyümüş, daha bilinçli ve kalıcı örgütlülüklere dönüştürülmüştür. ATİK öncesinde ilk ciddi kitle örgütü olan ATÖF (Almanya Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu) atılan ilk ciddi adımlardandı. Türkiye’li öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu bu federasyon, esas olarak Avrupa’daki Türkiye’li öğrenci potansiyelini içinde barındıran bu federasyon faaliyet alanının genişlemesi ve öğrenci sorunlarının yanında işçilerinde sorunlarına eğilmesi ve bu alanda faaliyet göstermesiyle, daha kapsamlı bir örgütlülüğe ihtiyaç duyulmuş oldu. Bu ihtiyaç 1976’da ATIF (Almanya Türkiyeli Işçiler Federasyonu) nu doğurdu.  Almanya’da temeli atılan bu işçi federasyonu kısa zamanda büyüyerek kitlesel bir hal aldı. 1986 yılından itibaren faaliyet yürüten, ATIF kurulduğundan bu yana büyük emekçi kitlelerini kendi etrafında toplayan, yaygın ve etkin bir faaliyet yürüten ve aynı görüşleri paylaşan işçiler için bir örnek teşkil etmiş;Hollanda, Fransa, Avusturya ve Isviçre’de de federasyonların kurulmasını sağlamıştır. Tüm bu federasyonların daha kalıcı, etkin ve Avrupa’da yaşayan Türkiye’lilerin sorunlarını kamuoyuna duyurmak, demokrATİK hakların elde edilmesi için bir çatı altında örgütlenmesinden hareketle, 1986 Nisanında ATİK kurulmuştur.

ATİK’e bağlı Federasyonlar:

1. ATİF (Almanya Türkiyeli Işçiler Federasyonu)

2. ATİGF (Avusturya Türkiyeli Işçi Gençlik Federasyonu)

3. HTİF (Hollanda Türkiyeli Işçiler Federasyonu)

4. İTİF (Isviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu)

5. Fransa Komitesi

6. İngiltere Komitesi

Bu bağlamda;

ATİK merkezi olarak belirlediği politika çerçevesinde bu federasyonlara ve komitelere yön verir. ATİK’in merkezi politikasına bağlı olarak her Federasyonumuz bulunduğu ülkenin mevcut sorunlarına ilişkin özgün politikalar oluğturarak bir program çerçevesinde faaliyetliklerini yürütür ve uygular.

ATİK’e bağlı olarak Avrupa çapında faaliyet yürüttüğümüz diğer iki faaliyet alanımıydan biri gençlik (Yeni DemokrATİK Gençlik) diğeri ise Kadınlar faaliyetidir.

Konfederasyonumuz bünyesinde çıkan üç yayın organımız mevcuttur.

Bunlar;

1. Mücadele Gazetesi

2. Yeni Kadın Dergisi

3. Yeni Demokratik Gençlik dergisi

ATİK’in Göçmenlik Politikasına Bakışı:

ATİK Avrupa’da yaşayan Türkiye’lilerin önceki yıllarda yabancılar olarak değerlendirilmiş ve yönelimini buna göre şekillendirmişti. ATİK 9. Kongresinde yapılan tartışma ve değerlendirmeler ışığında yabancılar tespitinin mevcut statüyü ifade etmediğini, doğru belirlemenin Göçmenlik olgusu olduğunu tespit ederek, faaliyetini bu çerçevede örgütlemeye başlamıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*